Články

5.4. EnergyBulletin.cz – otevřená schůzka redakce

Redakce EnergyBulletinu.CZ se sejde k pracovní schůzce 5. dubna 2008 v Praze. ... číst více

15.3. Členská schůze Trastu

Schůzka proběhne v sobotu 15. března od 10 do 14 hodin v Brně, v zasedací místnosti Ekologického právního servisu ( Dvořákova 13, 2. patro - asi 10 min chůze od hlavního vlakového nádraží). ... číst více

7.3.2008 – Co přinesly udržitelné projekty v Hostětíně

Pozvánka na prezentaci výsledků studie Trastu a veřejnou oponenturu. Pátek 7. března 2008, Dům pánů z Kunštátu, Brno. ... číst více

Přímé zahraniční investice v zemích Višegrádu – schůzka projektového týmu

Tým výzkumníků ze zemí Višegrádu a z Velké Británie se sešel nedaleko Londýna, aby diskutoval první výsledky mezinárodního projektu. Projekt vede Trast pro ekonomiku a společnost a jeho cílem je zhodnotit přínosy přímých zahraničních investic v zemích Višegrádu. ... číst více

Analýza: Povinnosti malých zpracovatelů živočičných produktů …

TES vydal analýzu právních předpisů v oblasti produkce potravin: "Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) - Nařízení ES a vnitrostátní právo" ... číst více

Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků). Nařízení ES a české právo.

Právní analýza pro Trast pro ekonomiku a společnost v rámci projektu „Legislativní podmínky pro malé producenty a zpracovatele (nejen) na venkově“ ... číst více

EnergyBulletin.CZ: Nový internetový bulletin o ropném zlomu

Trast pro ekonomiku a společnost spustil nové internetové stránky, jejichž cílem je informovat českou a slovenskou veřejnost o otázkách spojených s ropným zlomem. ... číst více

Penězům na stopě. Měření vašeho dopadu na lokální ekonomiku pomocí LM3.

Podrobná metodika pro měření lokálního multiplikátoru. České příklady, vzory dotazníků. Lokální multiplikátor, vyvinutý v britské New Economics Foundation (NEF), pomáhá popsat míru lokalizace místní ekonomiky (obce, regionu), tedy nakolik se peníze uvnitř takto definované ekonomiky „otáčejí“ a kolik jich utíká nenávratně pryč. Výpočet lokálního multiplikátoru je prvním krokem k uvědomění si významu lokální ekonomik pro dosažení udržitelného rozvoje. Trast pro ekonomiku a společnost. Brno, 2007. ISBN 978-80-254-1690-7. Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma zde [TES_penezum_na_stope.pdf] ... číst více

24. ledna 2008 – Kulatý stůl o veterinárních požadavcích na maloproducenty…

Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci se Státní veterinární správou pořádá kulatý stůl na téma "Veterinární a hygienické požadavky na maloproducenty jako předpoklad rozvoje jejich podnikání". ... číst více

30.1.-3.2. 2008 – OPEN SPACE

Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Centrem Hostětín ZO ČSOP Veronica pořádají seminář, jehož cílem je vytvořit prostor pro diskusi a vznik nových nápadů, projektů a partnerství v oblasti demokratických ekonomik. ... číst více