Články

Penězům na stopě. Měření vašeho dopadu na lokální ekonomiku pomocí LM3.

Podrobná metodika pro měření lokálního multiplikátoru. České příklady, vzory dotazníků.

Lokální multiplikátor, vyvinutý v britské New Economics Foundation (NEF), pomáhá popsat míru lokalizace místní ekonomiky (obce, regionu), tedy nakolik se peníze uvnitř takto definované ekonomiky „otáčejí“ a kolik jich utíká nenávratně pryč. Výpočet lokálního multiplikátoru je prvním krokem k uvědomění si významu lokální ekonomik pro dosažení udržitelného rozvoje.

Trast pro ekonomiku a společnost. Brno, 2007. ISBN 978-80-254-1690-7.

Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma zde [TES_penezum_na_stope.pdf]

24. ledna 2008 – Kulatý stůl o veterinárních požadavcích na maloproducenty…

Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci se Státní veterinární správou pořádá kulatý stůl na téma „Veterinární a hygienické požadavky na maloproducenty jako předpoklad rozvoje jejich podnikání“.

Kulatý stůl proběhne 24.1.2008 od 9 do 12 hodin v suterénu Družstevní asociace, Těšnov 5, Praha.
Kulatý stůl proběhne v rámci projektu „Legislativní podmínky pro malé producenty a zpracovatele (nejen) na venkově“.

Leták ke stažení [download id=“616″]

Program:

9.00

Představení projektu, cíle kulatého stolu, představení účastníků – Stanislav Kutáček (Trast pro ekonomiku a společnost)

Shrnutí poznatků z rozhovorů s faremními zpracovateli – Martina Filipová (Trast pro ekonomiku a společnost)

Veterinární požadavky na zpracování mléka u prvovýrobců – Jiří Hlaváček (Státní veterinární správa ČR)

9.30 – Diskuse nad konkrétními problémovými body (předem připravený seznam bude na místě doplněn), ke každému bodu pak debata ve struktuře:

-> je to skutečně problém a pro koho?
-> v čem spočívá, co způsobuje
-> návrhy jak řešit

11.30 – Shrnutí závěrů, návrh dalších aktivit
Kulatý stůl je určen pro zástupce státní správy v oblasti veterinární a hygienické a pro zástupce maloproducentů.

Podpořeno  grantem  z  Islandu,  Lichtenštejnska  a  Norska  v  rámci  Finančního mechanismu  EHP  a  Norského finančního  mechanismu prostřednictvím  Nadace rozvoje občanské společnosti.

30.1.-3.2. 2008 – OPEN SPACE

Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Centrem Hostětín ZO ČSOP Veronica pořádají seminář, jehož cílem je vytvořit prostor pro diskusi a vznik nových nápadů, projektů a partnerství v oblasti demokratických ekonomik.

Open Space – Demokratické ekonomiky a udržitelnost od 30. ledna do 3. února 2008 Centrum Hostětín

Letáček ke stažení PDF [download id=“622″]

Letáček pro tisk vět3ího počtu (2xA5 na listu A4) PDF [download id=“624″]

Přihláška PDF [download id=“626″] DOC [download id=“628″]

 

O čem bude?

Seminář navazuje na podobný loňský, zaměřený na lokální ekonomiky a chce propojit praktiky, teoretiky i zájemce o demokratické a etické alternativy k současným ekonomickým strukturám, které nadřazují zisk nad ostatní hodnoty. Demokratické ekonomiky mají bohatou tradici ve všech kulturách světa (vzájemná svépomoc, občiny, družstevnictví) a dnes navzdory tlaku neoliberálního ekonomického myšlení prožívají svou renesanci v moderní formě: etické a družstevní bankovnictví, pozemkové spolky, sociální a ekologické podnikání, místní měnové systémy, vzájemné pojišťovnictví, nejrůznější družstva, fair trade a další demokraticky ekonomické formy i u nás existují, přežívají anebo se rodí.

Co bude jeho cílem a jak bude probíhat?

Cílem semináře bude dát dohromady v tvořivé a neformální atmosféře zájemce, teoretiky a zejména praktiky v této oblasti a dát jim šanci poznat se navzájem, diskutovat o svých projektech, plánech i pochybnostech a případně spolu vymyslet něco nového. Impulzem k semináři bylo vydání knížky Ladislava Feierabenda Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952, kterou autor napsal v americkém exilu v době, kdy komunistická moc u nás likvidovala autentická družstva, která nám za první republiky záviděla celá Evropa . Jak navázat na tuto tradici? Jak ji propojit se současným ekologickým hnutím? Co v této oblasti dnes dělají církve? Co je to sociální podnikání a jak rozšířit jeho potenciál? V čem spočívá princip trojího zisku a jak souvisí s trvalou udržitelností? Jaká jsou ideová východiska, šance a bariéry demokratických ekonomik u nás? Co už existuje a funguje? Co nás může inspirovat ze zahraničí? Jak nám může pomoci vláda či EU? A jak si můžeme pomoci sami? To jsou možná témata semináře. Jeho konečná podoba však bude záležet na účastnících. Bude probíhat formou open space, která nerozlišuje hierarchicky mezi lektory a posluchači. Všichni jsou si na těchto seminářích rovni a program se za pomoci facilitátora tvoří až na místě, podle toho, co má kdo připraveno a o čem chce diskutovat.

O technice Open Space

Setkání typu open-space je typicky několikadenní, pouze s široce definovaným tématem. Cílem je dát dohromady lidi, kteří mají nejrůznější názory na dané téma a pokud možno i praktické zkušenosti. Umožnit jim diskusi, ve které by si tříbili argumenty a inspirovali se navzájem. Jednotliví účastníci mohou prezentovat svoje projekty, témata, otázky k diskusi, případně se účastnit pouze pasivně (tzv. „motýli“ – sedí a jsou krásní). Účastníci mohou též přebíhat mezi jednotlivými bloky od tématu k tématu (tzv. „čmeláci“ – přelétávají). Obvyklé je mít dva až čtyři programové bloky – jeden až dva dopoledne a další odpoledne. Konečná podoba detailního programu se tvoří až v průběhu akce podle zájmu účastníků a za asistence facilitátora. Z jednotlivých programových bloků se pořizují zápisy pro účely plánování dalších akcí a zprostředkování myšlenek semináře dalším zájemcům.

Praktické detaily, kde a jak se přihlásit či získat další informace

Poplatek za ubytování a podkladové materiály činí 1100 Kč. Stravování je zajištěno. Cestovné nebudeme až na výjimky schopni hradit. Přihláška je ke stažení v úvodu této stránky – pošlete ji prosím elektronicky, případně poštou na adresu: Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86, 68771 Bojkovice tak, aby došla do 14. ledna 2008. Po tomto datu rozhodne organizační tým o výběru účastníků. Počet účastníků je omezen na 20. Účastníci budou požádání o zaplacení zálohy.

Program garantuje Naďa Johanisová, (nadiaj@volny.cz , tel. 386 322 553, 549 49 5324, Trast pro ekonomiku a společnost, Brno), organizační stránku zajišťuje Hana Němcová, (hana.nemcova@veronica.cz, tel. 572 641 855, Centrum Veronica Hostětín).

Víte-li o někom, kdo by mohl být pro plánované setkání přínosem, prosím přepošlete mu tuto pozvánku! Děkujeme.

1.12. – Členská schůze Trastu

Schůzka proběhne v sobotu 1. prosince od 10 do 14 hodin v Brně, v zasedací místnosti Ekologického právního servisu ( Dvořákova 13, 2. patro – asi 10 min chůze od hlavního vlakového nádraží).

Vážení členové Trastu,

zveme vás na členskou schůzi Trastu, která proběhne v sobotu 1. prosince od 10.00 do 14.00 hodin. Schůzka se uskuteční v zasedačce Ekologického právního servisu, Dvořákova 13, BRNO, 2. patro.

Schůzka je otevřena i nečlenům se zájmem o činnost Trastu.
Předběžný program:

První část bude věnována administrativním záležitostem:

– zpráva o činnosti a projektech Trastu
– přehled aktuálních aktivních, přispívajících a sympatizujících členů, zpráva o výběru členských příspěvků
– publikace Trastu – vydané a připravované
– diskuse nad změnami stanov (zejména délka funkčního období výkonné rady)
– a dalším bodům dle vašich návrhů.

Máte-li další námět na bod programu, prosím zašlete jej.

Druhá část bude věnována prezentaci S. Kutáčka o exkurzi do EWS Schoenau – firmě, která vlastní distribuční síť eletrické energie ve stejnojmenném městečku a prodává zelenou elektřinu po celém Německu.

Členům Trastu proplatíme cestovní náklady (hromadnou dopravou).

Na setkání se těší,

Stanislav Kutáček

Pozvánka na seminář: Lokální multiplikátor v ČR aneb Jak měřit příspěvek k rozvoji místní ekonomiky?

Trast pro ekonomiku a společnost zve na seminář, který se uskuteční dne 5.12.2007 v Brně na téma Lokální multiplikátor v ČR aneb Jak měřit příspěvek k rozvoji místní ekonomiky?

Seminář proběhne v Brně, v Urbancentru (Mečová 5)

Program semináře:

9.00 – Zahájení
9.15- Justin Sacks – LM3: vznik, princip, příklady, LM3 na internetu
10.45-11.00 – Přestávka
11.00-11.45  – Jana Jerglová – pilotní testování metodiky LM3 v ČR
11.45-12.30 – Diskuse, závěr

Tlumočení a drobné občerstvení zajištěno.
Svoji účast prosím potvrďte  Sandře Dziugielové
(e-mail: SandraDziugielova@gmail.com, tel. 774 534 983)

Lokální multiplikátor je ukazatelem informujícím o koloběhu peněz v ekonomice. Prostřednictvím tohoto jednoduchého ukazatele lze získat vhled do fungování místní ekonomiky. Přítok peněz „z vnějšku“ je pouze jednou podmínkou k prosperitě místní ekonomiky, který ale prosperitu a růst bohatství nezajistí, pokud peníze příliš rychle odtékají pryč.

Jak ale zjistit, kam utracené peníze tečou, zda a s jakou efektivitou obíhají uvnitř? Jak zjistit, které firmy a organizace jsou přínosem? Kde utratit své peníze, aby zůstaly v místě a dále pracovaly v náš prospěch? Nástrojem, který umožňuje dát na předešlé otázky kvantifikovatelnou odpověď, je lokální multiplikátor (LM3).

Lokální multiplikátor pomáhá popsat míru lokalizace místní ekonomiky (obce, regionu), tedy nakolik se peníze uvnitř takto definované ekonomiky „otáčejí“ a kolik jich nenávratně utíká. Ukazuje, jak upravit svoje aktivity, aby více prospívaly místu a regionu, kde žijeme. Je upraven tak, aby se dal používat i pro sledování role malé organizace, podniku nebo obce v místní ekonomice. Výpočet lokálního multiplikátoru je prvním krokem k uvědomění si významu lokální ekonomiky pro dosažení udržitelného rozvoje.

Justin Sacks je zakladatelem společnosti K2A LLP a britským odborníkem v oblasti ekonomického rozvoje a jeho zprostředkováním veřejnosti. K2A je partnerská společnost, která podněcuje k určité sociální změně díky užití teoretických znalostí v praxi. K2A v současné době spolupracuje se společností Adam Wilkinson & Association na vytvoření online portálu LM3 (www.lm3online.org), online nástroji, který by umožnil jakékoliv organizaci zjistit míru dopadu jejích výdajů na místní ekonomiku. Dále pak spolupracuje s TwentyFifty Ltd na rozšíření LM3 do nadnárodních společností působících v rozvojových zemích a s mnoha dalšímy partnery v zajištění rozvoje a růstu britskou vládou schváleném webu, který je určen k podpoře zprostředkování informací veřejnosti (www.procurementcupboard.org).
Než založil společnost K2A pracoval Justin jako výzkumný pracovník v organizaci NEF (the New economics foundation), kde vyvíjel indikátor LM3. Je autorem několika publikací o udržitelném ekonomickém rozvoji, jako např. Public spending for public benefit, sponzorovanou asociací LGA (Local Government Association). Dále je autorem publikace s názvem More for your money sponzorovanou společnostmi SEC (Social Enterprise Coalition) a SOPO (Society of Procurement Officers).
Dříve než se Justin Sacks přestěhoval do Velké Británie pracoval v New Yorku jako analytik kapitálového rozpočtu na oddělení Bytového a ekonomického rozvoje v úřadě starosty New Yorku. V této době také působil jako tichý partner firmy New Profit Inc. – společnosti se spekulativním kapitálem, která poskytuje prostředky neziskovým organizacím k jejich úspěšnému rozvoji.

Vychází druhé číslo Bulletinu Trastu

Druhé číslo informačního bulletinu Trastu.

Druhé číslo Bulletinu Trastu přináší informace o aktuálním dění v organizaci a v jednotlivých programech.

Soubor ke stažení: [download id=“639″]

Bulletin TES – listopad 2007

Druhé číslo Bulletinu Trastu pro ekonomiku a společnost shrnuje aktivity od června do října 2007.

PDF [download id=“639″]

Vychází první poziční dokument: Ropný zlom

Ropný zlom, anglicky Peak Oil, je stručné vyjádření skutečnosti, že ropa je neobnovitelný energetický zdroj a že se pravděpodobně nacházíme v době, kdy lidstvo již vytěžilo polovinu všech známých zásob ropy…

Od začátku průmyslové těžby kolem roku 1860 až dosud světová těžba ropy jen stoupala. Jakmile však bude (nebo možná už bylo) dosaženo bodu, kdy bude (byla) vytěžena polovina veškerých ropných zásob, těžba s nějvětší pravděpodobností začne (začala) klesat. Proto se používá pojmu „zlom“. Ropný zlom neznamená, že ropa za pár týdnů nebo letu bude zcela vytěžena…
Poziční dokument přináší základní informace o otázkách ropného zlomu a naznačuje možná řešení.

Brno, 2007. ISBN 978-80-254-0482-9. 12 stran.

Publikaci je možné objednat za cenu poštovného a balného v kanceláři Trastu. Elektronicky je ke stažení zde: [download id=“648″].

Co přinesly udržitelné projekty v Hostětíně? Kulatý stůl

Zájemce o kritickou diskusi o přínosech udržitelných projektů v bělokarpatském Hostětíně zveme na kulatý stůl, na kterém bude Trast prezentovat předběžné výsledky své analýzy…

V souvislosti s projektem „Modelové projekty udržitelného regionálního rozvoje – analýza přínosů, zdroj vzdělávání a inspirace“ pořádají Trast pro ekonomiku a společnost a ZO ČSOP Veronica kulatý stůl o přínosu udržitelných projektů v Hostětíně. Kulatý stůl proběhne v úterý 20. 11. 2006 od 9 do 13 hodin v Brně, v Domě pánů z Kunštátu (v knihovně naproti kavárně „Trojka“).

Leták ke stažení [PDF 128kB]

Program:
9.00 – zahájení
9.15 – Stručná historie udržitelných projektů v Hostětíně (Věra Pospíšilíková / ZO ČSOP Veronica)
9.30 – Cíl anylýzy přínosu udržitelných projektů v Hostětíně (Stanislav Kutáček / TES)
10.00 – Metodika a předběžné výsledky analýzy (Jitka Uhlířová / TES)
10.40 – Otevřená diskuse o metodice analýzy
11.15 – Přestávka (drobné občerstvení zajištěno)
11.30 – Pokračování diskuse, shrnutí závěrů
12.30 – Ukončení

Všichni zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni. Svoji účast nahlaste Jitce Uhlířové (e-mail xecjev@gmail.com, tel. 777 615 833).
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

EWS: Z rebela obchodníkem – článek K. Srdečného

Karel Srdečný z EKOwattu České Budějovice se zúčastnil srpnové exkurze Trastu do Elektrizitätwerke Schönau a zde jsou jeho postřehy:

http://energie.tzb-info.cz/t.py?t=2&i=4334&h=2&pl=49