ZO ČSOP Veronica a Trast pro ekonomiku a společnost budou 8. června od 13.00 do 16.00 hodin prezentovat odbornou studii o přínosech a problémech udržitelných projektů v Hostětíně. Seminář proběhne přímo v Hostětíně, v budově Centra udržitelných projektů.

Letáček ke stažení zde [download id=“565″].

Již od počátku devadesátých let 20. století se v obci Hostětín dynamicky rozvíjí řada environmentálních projektů realizovaných obcí Hostětín i neziskovými organizacemi – především ZO ČSOP Veronica, Nadace Veronica a Občanským sdružením Tradice Bílých Karpat.

· Budova Centra Veronica Hostětín – stavba pasivního domu s minimální spotřebou energie jako ukázka energeticky úsporného ekologického stavění

· Moštárna zpracovávající BIO a místní ovoce, vyrábí mošty a sirupy. Navazuje na tradice bělokarpatského ovocnářství.

· Obecní kotelna spalující biomasu (dřevní štěpky), rozvíjí téma úspor energie a
využívání obnovitelných zdrojů energie

· Svépomocné sluneční kolektory

· Kořenová (vegetační) čistírna odpadních vod, která využívá přírodní způsoby čištění odpadních vod

· Historická sušírna ovoce

· Slaměné izolace staveb

· Šetrné veřejné osvětlení

V posledním roce zpracovalo Centrum Veronica Hostětín ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost odbornou analýzu těchto modelových projektů udrž itelného rozvoje, která hodnotí jejich environmentální, ekonomické a sociální přínosy a problémy. Tato analýza slouží jako argumentace a konkrétní příklad aplikací udržitelného rozvoje, poskytuje detailní údaje jako vstup pro rozhodování o realizaci podobných projektů udržitelného rozvoje.

Analýza je určena jednak pro zástupce státní správy a samosprávy a jednak pro pracovníky výzkumných, poradenských a vzdělávacích institucí, které se udržitelnýmrozvojem zabývají a šíří tyto informace dál.

Prezentace této odborné analýzy se uskuteční v neděli 8. června od 13 hodin
v Centru Veronica Hostětín. Vstup zdarma. Na akci je nutno se předem přihlásit.
Bližší informace poskytne a přihlášky příjmá:

Irena Šumpelová, irena.sumpelova@veronica.cz, 572 641 855CENTRUM VERONICA HOSTĚTÍN, Hostětín 86. 687 71 Bojkovice

Seminář proběhne v rámci „Chytrého víkendu“ – dne otevřených dveří v Centru Hostětín. Podrobnosti na www.hostetin.veronica.cz nebo na tomto letáku [download id=“563″].