Financování TESu

Činnost spolku je financována především členským příspěvky a granty.

Zdroje financování probíhajících či již skončených konkrétních projektů jsou uvedeny níže.

logo LLP EU

 

GROWL (GROWing Less, learning more) byl dvouletý projekt, jehož ústředním tématem byl udržitelný ekonomický nerůst. Projekt začal 1. srpna 2013 a skončil 31. července 2015. Partnery projektu bylo devět zahraničních organizací včetně Trastu pro ekonomiku a společnost. Projekt byl realizován díky podpoře v rámci Programu celoživotního vzdělávání – Projekty Partnerství Grundtvig.


 

Za institucionální podporu vzniku Trastu pro ekonomiku a společnost v letech 2006-2010 vděčíme Nadaci Open Society Fund Praha.


Projekt „Legislativní podmínky pro malé producenty a zpracovatele (nejen) na venkově“ byl v letech 2007-8 podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.
Projekt „Lokální multiplikátor jako ukazatel udržitelného rozvoje“ podpořilo Ministerstvo životního prostředí.
Projekt Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe: What Kind of Comepetitiveness for Visegrad Four? (v programu Přímé zahraniční investice) získal podporu od International Visegrad Fund a Centre for Research in European Business and Economy – University of Hertfordshire.
Projekt „Open space o lokálních ekonomikách a udržitelném rozvoji“ podpořila US Embassy v Praze.
Projekt „Marketingová studie společnosti pro obchod se zelenou elektřinou“ podpořila Nadace Partnerství.
Projekt Slovenské ohlasy podpořila nadace Friedrich Ebert Stiftung.
Vydání diskusního sešitu „Bude česká důchodová reforma fundamentání“ Ivana Lesaye podpořila firma EUROPAPIER – BOHEMIA, spol. s r.o.