Sborníky ze semináře Otevřený prostor

Sborník ze semináře Otevřený prostor 2022: Green new deals?

V pořadí patnáctý seminář Otevřený prostor proběhl ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory-Sever, v obci Horní Maršov v Krkonoších ve dnech 2.–6. února 2022. Tématem setkání byly tzv. zelené dohody, tedy green dealy. Evropský, americký, český… kolik těch dealů vlastně je a v čem se (ne)liší? Může některý z nich být cestou k udržitelnosti a ekonomické demokracii? Nebo jde jen o další zeleně nalakovaný pokus o věčný růst?  Jaký by byl ideální green new deal? V jaké podobě, v jakém měřítku? Jak udělat a realizovat green new deal zdola a neponechat ho korporacím? Jak spojit síly a nepropást příležitost, kterou evropská podpora green dealu představuje? To byly jen některé z otázek, které daly tomuto semináři vzniknout. V tomto sborníku jistě najdete odpovědi alespoň na některé z nich.

Sborníček ke stažení v PDF

Sborník ze semináře otevřený prostor 2020: Hledají se demokratické, sociální a ekologické politiky

Sborníček ke stažení .PDF

V pořadí čtrnáctý seminář Otevřený prostor proběhl v Ekocentru Paleta ve východočeské obci Oucmanice ve dnech 5.–9. února 2020. Tématem setkání byla role politiky v časech rostoucí nerovnosti a ekologické krize.

Na semináři se setkali lidé (politici, aktivisté, akademici a další), kteří se chtějí angažovat v „jiné“ politice. V takové, která by zohledňovala naléhavá klimatická a environmentální témata současnosti, nebála se zpochybnit modly typu ekonomického růstu a prosazovala solidaritu, sociální spravedlnost a demokratické přístupy na všech úrovních. Obsahem sborníčku jsou záznamy proběhlých diskuzí.

Sborník ze semináře otevřený prostor 2019: Bydlení jako společenská otázka

 Sborníček ke stažení PDF

V pořadí třináctý seminář Otevřený prostor proběhl v Padmafarmě v obci Bělá u Jevíčka ve dnech 30. ledna – 3. února 2019. Tématem setkání bylo bydlení, které jsme pojali nikoli jako problém každého jednotlivce, nýbrž jako celospolečenskou otázku.

Jak vyjmout bydlení z tlaku trhu? Je bydlení dostupné? Kde hledat cesty ke komunitnímu bydlení? Co mohou podniknout obce pro dostupné bydlení? Existuje u nás sociální bydlení? Kdo má právo na město? To byly jen některé z otázek, které daly tomuto semináři vzniknout.

V tomto sborníčku najdete odpovědi na některé z nich. Seznámíte se s příklady některých zahraničních modelů (kap. 2), ale také některých méně známých přístupů u nás, které využívají či by mohly využívat družstevní strukturu či podporu obce nebo církví (kap. 6, 16 – 19). Diskutoval se i brněnský projekt spolubydlení studentů s mladými lidmi vycházející z dětských domovů Symbios (ten se do sborníčku nedostal) a různé dimenze squattingu na příkladu pražského sociálního squatu Klinika, násilně vyklizeného úřady (kap. 14).

Nerůstové, environmentálně šetrné a dobrovolně skromné bydlení bylo další nití, která se vinula seminářem (kap. 4,7,13), stejně jako promýšlení a prociťování cest k systémovější změně v této oblasti (kap 3,8, 10). Na přetřes přišly i způsoby, jak komunikovat ve skupině (třeba co-housingové) tak, aby byla dlouhodobě udržitelná (kap. 12). Klíčový byl bok, který hledal politicko-ekonomické příčiny globální krize bydlení (kap. 9), a velmi zajímavá byla i sezení, jež se zaměřila na konkrétní veřejné politiky na městské úrovni (kap.5, 11). Hlubší dimenzi „bydlení“, tedy zkušenost „domova“ a otázku, co vlastně pro ně tento pojem znamená, si osahali
účastníci councilového kruhu (kap. 15).

 

Sborník ze semináře „Cesty ke smysluplné práci“ (2018)

V pořadí dvanáctý seminář Otevřený prostor proběhl v penzionu Statek Široký Důl v obci Široký Důl u Poličky ve dnech 24. – 28. ledna 2018. Tématem setkání byla práce v různých smyslech toho slova. Co je práce? Za jakou práci dostává kdo zaplaceno a kolik? Jak pracovat smysluplně, tvořivě a udržitelně? Jak zviditelnit a ocenit práci v domácnosti, na zahradě, v hospodářství?

Sborníček s příspěvky účastníků [PDF, 2.67 MB] ze semináře Otevřený prostor 2018: Cesty ke smysluplné práci.

Seminář organizoval Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií (v rámci projektu SUSY – SUstainable and SolidaritY economy, www.solidarni-ekonomika.cz), Katedrou environmentálních studií FSS MU a Slušnou firmou.

Sborník ze semináře „Podnikání pro lidi a planetu“ (2017)

Zveřejňujeme ke stažení sborník ze semináře Otevřený prostor, který se zabýval podnikáním ohleduplným k lidem i přírodě. Můžete v něm najít příspěvky na téma kam směřuje české sociální podnikání a jeho podpora či jak měřit jeho dopad. Zkušenosti z praxe sociálních podniků, exkurzi do Indie či téma etických financí jako základu solidární ekonomiky a další.

sborníček Podnikání pro lidi a planetu [PDF, 3 MB]

Seminář se konal 1. – 5. února 2017 v Horním Maršově ve středisku ekologické výchovy SEVER. Seminář organizoval Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU, Ekumenickou akademií (Praha) a střediskem ekologické výchovy SEVER.

Sborník ze semináře „Místní ekonomika a klimatické změny“ (2016)

Sborník ze semináře o místní ekonomice v kontextu klimatických změn. Jak se připravit na extrémní výkyvy v počasí na komunitní úrovni? Co mohou dělat obce, rodiny a spolky k podpoře místní soběstačnosti? Co je resilience a co jí napomáhá v sociální oblasti?

Sborník Místní ekonomika a klimatické změny [2,4 MB]

Seminář se konal 3. – 7. února 2016 v Centru Veronica Hostětín. Seminář organizoval Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekologickým Institutem Veronica (Brno a Hostětín), Katedrou environmentálních studií FSS MU, Ekumenickou akademií (Praha) a Czech Globe (Brno).

Sborník ze semináře „Jídlo, zemědělství, krajina“ (2015)

Na začátkprebal_OS15u roku 2015 se sešli účastníci Otevřeného prostoru v Kaprálově Mlýně u Brna, aby diskutovali nad propojenými tématy jídla, zemědělství a krajiny. Zde si můžete stáhnout sborníček, který obsahuje záznamy z řady setkání, která v rámci semináře proběhla. Klíčová slova: potravinová suverenita, komunitou podporované zemědělství, ekonomika alternativního zemdělství, potravinové iniciativy, poezie.

sborník Jídlo, zemědělství, krajina [2,2 MB]

Tištěná verze sborníku je k dispozici v Trastu pro ekonomiku a společnost. V případě zájmu si o ni můžete napsat na info@thinktank.cz.

Seminář organizoval Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií Praha, Pro-bio ligou a Katedrou environmentálních studií FSS MU.

Sborník ze semináře „Komunitní modely financování“ (2014)

sbornik 2014 prebal obrazekV rámci letošního ročníku (2014) semináře Otevřený prostor, který proběhl na přelomu ledna a února v ekocentru Jezírko u Brna (Lipka), jsme se věnovali možnostem komunitního financování. Záznam diskuzí a přednášek se zajímavými příklady z České republiky ale i zkušenosti z oblasti komunitního financování v Anglii od našich hostů Sarah a Paula Sander-Jackson, jsou zpracovány do sborníčku, který si nyní můžete stáhnout:

sborník Komunitní modely financování [4,71 MB]

Tištěná verze sborníku bude k dispozici od konce června v Trastu pro ekonomiku a společnost. V případě zájmu si o ni můžete napsat na info@thinktank.cz.

Seminář pořádala Katedra environmentálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a Centrum pro otázky životního prostředí UK ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost.

Seminář Otevřený prostor: Komunitní modely financování a vznik tohoto materiálu byl podpořen projektem MOSUR – Mezioborová síť udržitelného rozvoje (OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130), který je finančně podorován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

RTEmagicC_logo_opvka_uk_

Sborník ze semináře „Růst, či nerůst?“ (2013)

Na počprebal sborniku OS13átku února 2013 pořádal Trast pro ekonomiku a společnost již osmý seminář typu Open Space, na téma alternativ ekonomického růstu. Seminář Otevřený prostor 2013 proběhl v ekologickém centru Sluňákov u Olomouce ve dnech 30. 1. – 3. 2. 2013. V právě vydané brožuře jsou shrnuty nejdůležitější prezentace a diskuse, které na Open Space proběhly.

 Brožura ke stažení [pdf, 4,55 MB]

Seminář pořádala Katedra environmentálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a Centrum pro otázky životního prostředí UK ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost.

Seminář Otevřený prostor: Růst, či nerůst? a vznik tohoto materiálu byl podpořen projektem MOSUR – Mezioborová síť udržitelného rozvoje (OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130), který je finančně podorován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

RTEmagicC_logo_opvka_uk_

Sborník ze semináře „Mít či sdílet?“ (2012)

Sborník ze semináře „Mít či sdílet?“

Na počátku února 2012 pořádal Trast pro ekonomiku a společnost již sedmý seminář typu Open Space. V právě vydané brožuře jsou shrnuty nejdůležitější prezentace a diskuse, které na Open Space proběhly.

Soubor ke stažení [open_space_brozura_2012.pdf]