Kdo jsme a jak se zapojit

Trast pro ekonomiku a společnost vznikl v roce 2005 jako občanské sdružení (nyní spolek) jehož cílem  je  hledat  demokratické, lokálně zaměřené a přírodě přátelské  ekonomické přístupy.

Podporujeme kritickou reflexi současného ekonomického systému, založeného na problematických premisách středoproudé ekonomie (nekonečný  ekonomický růst,  nahraditelnost přírody jinými druhy kapitálu, důraz na tzv. ekonomičnost za každou cenu apod.). Tyto myšlenky šíříme prostřednictvím setkání, seminářů a dalších akcí, vydáváme také publikace (viz menu).  Usilujeme o propojení a aktivizaci podobně přemýšlejících lidí.

Pokud vás toto téma oslovuje a máte zájem s námi být v kontaktu, požádejte o přidání do našeho rozesílače na emailu: info@thinktank.cz , můžete se také stát členem TESu.

Členství

Členství v Trastu je možné formou přispívajícího a aktivního členství. Členem Trastu může být fyzická osoba starší 15 let nebo právnická osoba. Členský příspěvek na rok činí 300 Kč.

přihláška za člena ke stažení [.pdf]


Přispívající členství

a) přispívající členství v Trastu vzniká přijetím za člena na základě schválení podepsané písemné přihlášky výkonnou radou.

b) přispívající člen Trastu má právo:

  • účastnit se jednání členského shromáždění,
  • předkládat návrhy, podněty a připomínky orgánům Trastu,
  • podílet se na praktické činnosti Trastu.

c) přispívající člen Trastu má povinnost:

  • dodržovat Stanovy a plnit usnesení orgánů Trastu,
  • aktivně hájit zájmy Trastu, dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly v rozporu se zájmy Trastu,
  • účastnit se jednání orgánů Trastu, kterých je členem, a přispívat ke zlepšení jejich práce,
  • zaplatit členský příspěvek.

Aktivní členství

a) aktivní členství v Trastu vzniká přijetím za člena na základě schválení podepsané písemné přihlášky členským shromážděním Trastu. O přijetí rozhoduje členské shromáždění na svém nejbližším jednání.

b) aktivní člen Trastu má shodná práva a povinnosti jako přispívající člen. Navíc má právo:

  • volit orgány Trastu a být volen do těchto orgánů,
  • nahlížet do všech dokumentů Trastu,
  • na poskytnutí informací od výkonné rady o činnosti Trastu.

Sympatizant spolku

Pokud se chcete stát sympatizantem (který pouze sympatizuje s naší činností  a dostává pozvánky na členské schůze a zápisy z nich), stačí napsat pár vět o sobě na e-mail: info@thinktank.cz.


Další informace o právech a povinnostech členů jsou uvedeny ve stanovách.