Kdo jsme a jak se zapojit

Trast pro ekonomiku a společnost vznikl v roce 2005 jako občanské sdružení (nyní spolek) jehož cílem  je  hledat  demokratické, lokálně zaměřené a přírodě přátelské  ekonomické přístupy.

Podporujeme kritickou reflexi současného ekonomického systému, založeného na problematických premisách středoproudé ekonomie (nekonečný  ekonomický růst,  nahraditelnost přírody jinými druhy kapitálu, důraz na tzv. ekonomičnost za každou cenu apod.). Tyto myšlenky šíříme prostřednictvím setkání, seminářů a dalších akcí, vydáváme také publikace (viz menu).  Usilujeme o propojení a aktivizaci podobně přemýšlejících lidí.

Pokud vás toto téma oslovuje a máte zájem s námi být v kontaktu, požádejte o přidání do našeho rozesílače na emailu: info@thinktank.cz , můžete se také  stát aktivním či přispívajícím členem nebo sympatizantem. Pozvánky na členská shromáždění naleznete na našich stránkách v rubrice články – aktuality.