Členové výkonné rady

index

Naďa Johanisová – Zakládající členka Trastu. Absolvovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze, později pracovala ve výzkumu a v neziskovém sektoru (ředitelka českobudějovického ekologického informačního centra Rosa v letech 1990 až 1996). Od pobytu v britské Schumacher College v r. 1993 se zajímá o souvislosti mezi ekonomií, ekonomikou a ekologickou krizí a o pozitivní alternativy v této oblasti. Je odbornou asistentkou na Katedře environmentálních studií Fakulty sociálních studií MU v Brně, kde přednáší ekologickou ekonomii. Je autorkou knížek Living in the Cracks: A look at rural social enterpriseses in Britain and the Czech Republic (2005) a Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem: výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě i člověku (2008).

 

Filip Siblík – Studoval mezinárodní vztahy a environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně. Pracoval v programu Ekonomika Hnutí DUHA na prosazení energetické tranzice na bázi obnovitelných zdrojů a na propagaci komunitní energetiky. Aktivně se zapojuje v hnutí za konec spalování uhlí a účastnil se českých Klimakempů, blokád uhelné infrastruktury a dalších přímých akcí. Zajímá se o Nerůst, ekonomickou demokracii a sociální spravedlnost. Nadšený turista a cyklista. Po skončení pandemie odjíždí žít a pracovat jako dobrovolník do kibucu Samar – jedné z posledních vesnic v Izraeli, které si uchovávají výrazné rysy kolektivismu.

 

 

Karolína Silná

 

Funkční období do roku 2022.