Diskuzní sešity, prezentace ze seminářů a další

Na seminář Otevřený prostor 23 přijal pozvání člen polské organizace CoopTech Hub

V pořadí již 16. ročník semináře Open Space se tentokrát bude ubírat Směrem k ekonomice dobrého života. Konec ledna se kvapem blíží a my se už nemůžeme dočkat, protože na seminář mimo mnohých dalších zajímavých osobností dorazí i Wojciech Bielecki, zástupce velmi inspirativní polské organizace CoopTech Hub, která: usiluje o rozvoj družstevnictví v Polsku, pomáhá podnikům a pořádá školení o zakládání družstev, vytváří online nástroje po podporu sítí místních ekonomik, zaštiťuje platformu pro družstva z různých oblastí, kde se sdílejí zkušenosti a hledá vzájemná podpora. Pokud máte zájem se o CoopTech Hub dozvědět víc, nebo s námi a Wojciechem vést zajímavé diskuze ... číst více

Naďa Johanisová: Alternativní ekonomické systémy v souvislostech

Tato knížečka Nadi Johanisové,  která původně vyšla jako kapitola v učebnici Sokratova Inštitutu a Zvolenské univerzity (Súčasná spoločnosť, výzvy a vízie, 2013), je přehledným mini-shrnutím teorie a praxe v oblasti tzv. jiné ekonomie a ekonomických alternativ. Text je uveden kritikou vybraných dogmat středoproudé ekonomie. Lze použít k vedení krátkých kursů či k sebevzdělání (i skupinovému). Naďa Johanisová: Alternativní ekonomické systémy v souvislostech [PDF, 12,5 Mb] ... číst více

Nadia Johanisová: Alternative Economic Systems in Context

This booklet (2014) by Nadia Johanisova is a synopsis of thought about other economies and a summary of existing economic alternatives (focused mostly on Europe), introduced by a systemic critique of the mainstream economic paradigm. It can serve as a basis for short courses on the subject. Nadia Johanisová: Alternative Economic Systems in Context, [PDF,  24 Mb]   ... číst více

Eva Fraňková, Eva Malířová: Teaching and studying materials „Degrowth and Local Economic Alternatives“

Teaching and studying materials from the course Degrowth and Local Economic alternatives [PDF, 34 Mb] This  document includes all studying and teaching materials which were used during a Czech course on Local Economic Alternatives (Valeč, 18. – 22. June 2014). It consists of several parts: Basics of degrowth (theory), Local economics alternatives (examples of practice) in the degrowth context and Train-The-Trainer (TTT) module for future trainers of degrowth. These materials should be useful not only for the participants of the course but also for anybody else who wants to learn more, and possibly also discuss and teach about degrowth. Most ... číst více

Prezentace ze semináře „Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku“

Níže na této stránce si můžete stáhnout materiály z jednodenního semináře „Peníze nebo život? Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku“ (21.10.2016. Katedra environmentálních studií FSS MU, Brno). Seminář byl zaměřen na  výstupy z výzkumného projektu, koordinovaného Naďou Johanisovou a financovaného z grantu GAČR, a obecněji na ekonomické alternativy (sociální a solidární ekonomiku), zejména ve sféře zemědělství/jídla. Další podrobnosti k projektu, včetně mapy alternativ, naleznete na stránkách: http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/ Prezentace ke stažení: Johanisová, N., Sovová, L.: Alternativní ekonomické praktiky v ČR: výsledky rozhovorů s padesáti ekonomickými alternativami 2014-16 Valeška, J.: Komunitou podporované zemědělství u nás i v Evropě Blažek, J.: Lokální ... číst více

Prezentace Davida Korowicze ze semináře Hrozba kolapsu komplexních společností a mapování budoucích rizik

Prezentace z diskusního semináře s Davidem Korowiczem z irského think tanku Feasta ke stažení zde: [prezentace_korowitz.pdf] Jednodenní seminář, který se uskutečnil 29.1. 2014 v konferenčním sále Nadace Partnerství, měl dvě části. Dopolední se věnovala vývoji komplexních společností z pohledu systémové teorie a závislosti naší společnosti na výrobě a spotřebě, dopravní, energetické a finanční infrastruktuře – a přírodě. Odpolední pak navázala přednáškou a diskusí na téma, zda je možné změnit současný směr vývoje, jaké jsou šance na udržitelný nerůst, hrozbou kolapsu a jak mapovat scénáře budoucích rizik. David Korowicz je systémový analytik, vystudoval fyziku na Trinity College, University of London a ... číst více

Naďa Johanisová: Ekonomičtí disidenti

V únoru 2014 vyšla knížka Nadi Johanisové Ekonomičtí disidenti: Kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení (Stehlík, Volary). Knížku recenzovala mj. Ilona Švihlíková a předmluvu napsal Tomáš Sedláček. Knížka obsahuje 24 ilustrovaných kapitolek o myslitelích (ekonomech i ne-ekonomech, historických i žijících), kteří dávno před současnou krizí formulovali nedostatky současného ekonomického systému a hledali alternativy v teoretické i praktické rovině. Naďa J. píše: „Snažila jsem se přiblížit nejen jejich myšlenky, ale i jejich životní příběhy, a psát stručně a čtivě. Nechybí zde např. Robert Owen, John Ruskin, Mahatmá Gándhí, Richard Douthwaite, z českých např. F.C. Kampelík a Ladislav Feierabend. Někteří možná znáte ... číst více

Dokumentární film: Lokální a globální: O smyslu blízkosti

Dokumentární film režiséra Tomáše Škrdlanta „Lokální a globální: O smyslu blízkosti“. Námět a scénář filmu vytvořila Naďa Johanisová. Film hledá u nás a v jižní Anglii odpověď na otázku, nakolik je globalizovaný systém produkce potravin racionální, a jak v praxi přiblížit zemědělce a spotřebitele formou bedýnkových systémů, farmářských trhů, prodeje ze dvora  a  neziskových školních jídelen v kraji, kde původní jídelny byly  dávno zrušeny. Délka filmu: 49 min. Ukázku lze shlédnout na internetu: http://www.youtube.com/user/TomasSkrdlant?feature=mhum   ... číst více

Petra Němcová: Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím?

Brno, červen 2010. ISBN 978-80904148-5-3. Diskusní sešit prezentuje zjištění výzkumu, který Trast provedl v rozmezí září 2009 až březen 2010. Jeho cílembylo shromáždit a zhodnotit zkušenosti s produkcí elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojůenergie ve vlastnictví venkovských obcí. Starostové, zastupitelé a další zájemci zde mohou najít informace relevantní při zvažování možnosti provozu obecní fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, výtopny na biomasu nebo komunální bioplynové stanice. Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma zde [obecni_oze.pdf]. 07.07.10 ... číst více