Diskuzní sešity, prezentace ze seminářů a další

Naďa Johanisová: Alternativní ekonomické systémy v souvislostech

Tato knížečka Nadi Johanisové,  která původně vyšla jako kapitola v učebnici Sokratova Inštitutu a Zvolenské univerzity (Súčasná spoločnosť, výzvy a vízie, 2013), je přehledným mini-shrnutím teorie a praxe v oblasti tzv. jiné ekonomie a ekonomických alternativ. Text je uveden kritikou vybraných dogmat středoproudé ekonomie. Lze použít k vedení krátkých kursů či k sebevzdělání (i skupinovému).

Naďa Johanisová: Alternativní ekonomické systémy v souvislostech [PDF, 12,5 Mb]

Nadia Johanisová: Alternative Economic Systems in Context

This booklet (2014) by Nadia Johanisova is a synopsis of thought about other economies and a summary of existing economic alternatives (focused mostly on Europe), introduced by a systemic critique of the mainstream economic paradigm. It can serve as a basis for short courses on the subject.

Nadia Johanisová: Alternative Economic Systems in Context, [PDF,  24 Mb]

 

Eva Fraňková, Eva Malířová: Teaching and studying materials „Degrowth and Local Economic Alternatives“

Teaching and studying materials from the course Degrowth and Local Economic alternatives [PDF, 34 Mb]

This  document includes all studying and teaching materials which were used during a Czech course on Local Economic Alternatives (Valeč, 18. – 22. June 2014). It consists of several parts: Basics of degrowth (theory), Local economics alternatives (examples of practice) in the degrowth context and Train-The-Trainer (TTT) module for future trainers of degrowth. These materials should be useful not only for the participants of the course but also for anybody else who wants to learn more, and possibly also discuss and teach about degrowth. Most of the learning part made use of the so called Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) approach.

 

Prezentace ze semináře „Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku“

Níže na této stránce si můžete stáhnout materiály z jednodenního semináře „Peníze nebo život? Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku“ (21.10.2016. Katedra environmentálních studií FSS MU, Brno).

Semimapka-alternář byl zaměřen na  výstupy z výzkumného projektu, koordinovaného Naďou Johanisovou a financovaného z grantu GAČR, a obecněji na ekonomické alternativy (sociální a solidární ekonomiku), zejména ve sféře zemědělství/jídla. Další podrobnosti k projektu, včetně mapy alternativ, naleznete na stránkách: http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/


Prezentace ke stažení:

Johanisová, N., Sovová, L.: Alternativní ekonomické praktiky v ČR: výsledky rozhovorů s padesáti ekonomickými alternatpotrabankaivami 2014-16

Valeška, J.: Komunitou podporované zemědělství u nás i v Evropě

Blažek, J.: Lokální potravinové iniciativy v Brně

Gibas, P.: Pražské zahrádkové osady optikou městské politické ekologie

Bernardová, H.: Nadace pro půdu – Jiný pohled na vlastnictví a přístup k půdě

Jehlička, P., Daněk, P.: Jiné ekonomiky a česká společnost. Výsledky sociologického průzkumu.


 

Prezentace Davida Korowicze ze semináře Hrozba kolapsu komplexních společností a mapování budoucích rizik

Prezentace z diskusního semináře s Davidem Korowiczem z irského think tanku Feasta ke stažení zde: [prezentace_korowitz.pdf]

Jednodenní seminář, který se uskutečnil 29.1. 2014 v konferenčním sále Nadace Partnerství, měl dvě části. Dopolední se věnovala vývoji komplexních společností z pohledu systémové teorie a závislosti naší společnosti na výrobě a spotřebě, dopravní, energetické a finanční infrastruktuře – a přírodě. Odpolední pak navázala přednáškou a diskusí na téma, zda je možné změnit současný směr vývoje, jaké jsou šance na udržitelný nerůst, hrozbou kolapsu a jak mapovat scénáře budoucích rizik.

DSCF0812

David Korowicz je systémový analytik, vystudoval fyziku na Trinity College, University of London a Tyndall National Institute. Zaměřuje se na environmentální limity a jejich vliv na komplexní socio-ekonomické systémy, na důsledky finančních šoků, na šoky způsobené pandemiemi a na širší osobní a společenské důsledky současných rychlých změn. Je členem výkonné rady neziskové organizaceFeasta – Nadace pro ekonomiku udržitelnosti a nezávislým konzultantem v oblasti managementu rizik. Webová stránka: www.davidkorowicz.com

Feasta – Nadace pro ekonomiku udržitelnosti vznikla v Dublinu v roce 1998 s cílem prozkoumat ekonomické, kulturní a environmentální aspekty udržitelnosti a dát svá zjištění k dispozici co nejširšímu okruhu lidí. K tématům jejích výzkumů patří růst a limity růstu, systémy regulace emisí skleníkových plynů, potravinová bezpečnost, důsledkyropného zlomu a praktické možnostiekonomické lokalizace. Webová stránka: www.feasta.org

Semiář organizovala katedra environmentálních studií FSS MU a cetrum pro otázky životního prostředí UK ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost.

RTEmagicC_logo_opvka_uk_

Naďa Johanisová: Ekonomičtí disidenti

disidentiV únoru 2014 vyšla knížka Nadi Johanisové Ekonomičtí disidenti: Kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení (Stehlík, Volary). Knížku recenzovala mj. Ilona Švihlíková a předmluvu napsal Tomáš Sedláček.

Knížka obsahuje 24 ilustrovaných kapitolek o myslitelích (ekonomech i ne-ekonomech, historických i žijících), kteří dávno před současnou krizí formulovali nedostatky současného ekonomického systému a hledali alternativy v teoretické i praktické rovině.

Naďa J. píše: „Snažila jsem se přiblížit nejen jejich myšlenky, ale i jejich životní příběhy, a psát stručně a čtivě. Nechybí zde např. Robert Owen, John Ruskin, Mahatmá Gándhí, Richard Douthwaite, z českých např. F.C. Kampelík a Ladislav Feierabend. Někteří možná znáte seriál v časopise Sedmá generace, kde kapitoly o ekonomických disidentech původně vycházely.“

Knížku (227 Kč) je možné si objednat na www.knihystehlik.eu, e-mailu objednávky@knihystehlik.eu či na telefonu 723 143 299. Alternativně v e-shopech Hnutí Duha a brněnského ekologického institutu Veronica, případně žádejte u svého knihkupce, který jej objedná v Kosmasu.

Dokumentární film: Lokální a globální: O smyslu blízkosti

Dokumentární film režiséra Tomáše Škrdlanta „Lokální a globální: O smyslu blízkosti“. Námět a scénář filmu vytvořila Naďa Johanisová. Film hledá u nás a v jižní Anglii odpověď na otázku, nakolik je globalizovaný systém produkce potravin racionální, a jak v praxi přiblížit zemědělce a spotřebitele formou bedýnkových systémů, farmářských trhů, prodeje ze dvora  a  neziskových školních jídelen v kraji, kde původní jídelny byly  dávno zrušeny.

Délka filmu: 49 min.

Ukázku lze shlédnout na internetu:

http://www.youtube.com/user/TomasSkrdlant?feature=mhum

 

Petra Němcová: Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím?

Brno, červen 2010. ISBN 978-80904148-5-3.

Diskusní sešit prezentuje zjištění výzkumu, který Trast provedl v rozmezí září 2009 až březen 2010. Jeho cílembylo shromáždit a zhodnotit zkušenosti s produkcí elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojůenergie ve vlastnictví venkovských obcí. Starostové, zastupitelé a další zájemci zde mohou najít informace relevantní při zvažování možnosti provozu obecní fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, výtopny na biomasu nebo komunální bioplynové stanice.

Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma zde [obecni_oze.pdf].

07.07.10

Business Service Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe

Martina Fifeková & Jane Hardy, February 2010.

This report was prepared as part of the project Foreign Direct Investment inCentral and Eastern Europe: What Kind of Competitiveness for the VisegradFour? This was a joint project between the Economy and Society Trust and theBusiness School, University of Hertfordshire, UK. The project was funded bythe International Visegrad Fund and the University of Hertfordshire and ranfrom 1 March 2007 to 28 February 2010.

Project website: www.thinktank.cz/fdi | PDF [FDI_project_report.pdf]

Naďa Johanisová: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku“. Kniha vyšla v Nakladatelství  Stehlík, Volary ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost a dalšími organizacemi. Jsou v ní pojednána mj. témata: Bezúročné bankovnictví?  Lokalizace jako alternativa globalizace? Trojitý namísto jednoduchého zisku? aj.

Odlehčené texty s ilustracemi Vladimíra Jiránka a předmluvou Táni Fischerové  nabízejí průhled do světa zmizelých  družstev i dnešních sociálních podniků, ale také nové ekonomické nápady a náměty, zvláště aktuální v době hypotéční krize.

Pokud ji neseženete u svého knihkupce, objednejte si za maloobchodní cenu 229 Kč plus poštovné a balné v Trastu pro ekonomiku a společnost.

Knihu můžete zakoupit též přímo u vydavatele na webových stránkách www. knihystehlik.eu či prostřednictvím e-mailu: objednavky@knihystehlik.eu.

Vybrané texty na ukázku zde [serial_johanisova.pdf]