Níže na této stránce si můžete stáhnout materiály z jednodenního semináře „Peníze nebo život? Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku“ (21.10.2016. Katedra environmentálních studií FSS MU, Brno).

Semimapka-alternář byl zaměřen na  výstupy z výzkumného projektu, koordinovaného Naďou Johanisovou a financovaného z grantu GAČR, a obecněji na ekonomické alternativy (sociální a solidární ekonomiku), zejména ve sféře zemědělství/jídla. Další podrobnosti k projektu, včetně mapy alternativ, naleznete na stránkách: http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/


Prezentace ke stažení:

Johanisová, N., Sovová, L.: Alternativní ekonomické praktiky v ČR: výsledky rozhovorů s padesáti ekonomickými alternatpotrabankaivami 2014-16

Valeška, J.: Komunitou podporované zemědělství u nás i v Evropě

Blažek, J.: Lokální potravinové iniciativy v Brně

Gibas, P.: Pražské zahrádkové osady optikou městské politické ekologie

Bernardová, H.: Nadace pro půdu – Jiný pohled na vlastnictví a přístup k půdě

Jehlička, P., Daněk, P.: Jiné ekonomiky a česká společnost. Výsledky sociologického průzkumu.