Dok

Sborník ze semináře otevřený prostor 2019: Bydlení jako společenská otázka

Sborníček ke stažení PDF V pořadí třináctý seminář Otevřený prostor proběhl v Padmafarmě v obci Bělá u Jevíčka ve dnech 30. ledna – 3. února 2019. Tématem setkání bylo bydlení, které jsme pojali nikoli jako problém každého jednotlivce, nýbrž jako celospolečenskou otázku. Jak vyjmout bydlení z tlaku trhu? Je bydlení dostupné? Kde hledat cesty ke komunitnímu bydlení? Co mohou podniknout obce pro dostupné bydlení? Existuje u nás sociální bydlení? Kdo má právo na město? To byly jen některé z otázek, které daly tomuto semináři vzniknout. V tomto sborníčku najdete odpovědi na některé z nich. Seznámíte se s příklady některých zahraničních ... číst více

Sborník ze semináře „Cesty ke smysluplné práci“ (2018)

V pořadí dvanáctý seminář Otevřený prostor proběhl v penzionu Statek Široký Důl v obci Široký Důl u Poličky ve dnech 24. – 28. ledna 2018. Tématem setkání byla práce v různých smyslech toho slova. Co je práce? Za jakou práci dostává kdo zaplaceno a kolik? Jak pracovat smysluplně, tvořivě a udržitelně? Jak zviditelnit a ocenit práci v domácnosti, na zahradě, v hospodářství? Sborníček s příspěvky účastníků [PDF, 2.67 MB] ze semináře Otevřený prostor 2018: Cesty ke smysluplné práci. Seminář organizoval Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií (v rámci projektu SUSY – SUstainable and SolidaritY economy, www.solidarni-ekonomika.cz), Katedrou ... číst více

Sborník ze semináře „Podnikání pro lidi a planetu“ (2017)

Zveřejňujeme ke stažení sborník ze semináře Otevřený prostor, který se zabýval podnikáním ohleduplným k lidem i přírodě. Můžete v něm najít příspěvky na téma kam směřuje české sociální podnikání a jeho podpora či jak měřit jeho dopad. Zkušenosti z praxe sociálních podniků, exkurzi do Indie či téma etických financí jako základu solidární ekonomiky a další. sborníček Podnikání pro lidi a planetu [PDF, 3 MB] Seminář se konal 1. – 5. února 2017 v Horním Maršově ve středisku ekologické výchovy SEVER. Seminář organizoval Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU, Ekumenickou akademií (Praha) a střediskem ... číst více

Naďa Johanisová: Alternativní ekonomické systémy v souvislostech

Tato knížečka Nadi Johanisové,  která původně vyšla jako kapitola v učebnici Sokratova Inštitutu a Zvolenské univerzity (Súčasná spoločnosť, výzvy a vízie, 2013), je přehledným mini-shrnutím teorie a praxe v oblasti tzv. jiné ekonomie a ekonomických alternativ. Text je uveden kritikou vybraných dogmat středoproudé ekonomie. Lze použít k vedení krátkých kursů či k sebevzdělání (i skupinovému). Naďa Johanisová: Alternativní ekonomické systémy v souvislostech [PDF, 12,5 Mb] ... číst více

Nadia Johanisová: Alternative Economic Systems in Context

This booklet (2014) by Nadia Johanisova is a synopsis of thought about other economies and a summary of existing economic alternatives (focused mostly on Europe), introduced by a systemic critique of the mainstream economic paradigm. It can serve as a basis for short courses on the subject. Nadia Johanisová: Alternative Economic Systems in Context, [PDF,  24 Mb]   ... číst více

Eva Fraňková, Eva Malířová: Teaching and studying materials „Degrowth and Local Economic Alternatives“

Teaching and studying materials from the course Degrowth and Local Economic alternatives [PDF, 34 Mb] This  document includes all studying and teaching materials which were used during a Czech course on Local Economic Alternatives (Valeč, 18. – 22. June 2014). It consists of several parts: Basics of degrowth (theory), Local economics alternatives (examples of practice) in the degrowth context and Train-The-Trainer (TTT) module for future trainers of degrowth. These materials should be useful not only for the participants of the course but also for anybody else who wants to learn more, and possibly also discuss and teach about degrowth. Most ... číst více

Sborník ze semináře „Místní ekonomika a klimatické změny“ (2016)

Sborník ze semináře o místní ekonomice v kontextu klimatických změn. Jak se připravit na extrémní výkyvy v počasí na komunitní úrovni? Co mohou dělat obce, rodiny a spolky k podpoře místní soběstačnosti? Co je resilience a co jí napomáhá v sociální oblasti? Sborník Místní ekonomika a klimatické změny [2,4 MB] Seminář se konal 3. – 7. února 2016 v Centru Veronica Hostětín. Seminář organizoval Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekologickým Institutem Veronica (Brno a Hostětín), Katedrou environmentálních studií FSS MU, Ekumenickou akademií (Praha) a Czech Globe (Brno). ... číst více

Prezentace ze semináře „Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku“

Níže na této stránce si můžete stáhnout materiály z jednodenního semináře „Peníze nebo život? Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku“ (21.10.2016. Katedra environmentálních studií FSS MU, Brno). Seminář byl zaměřen na  výstupy z výzkumného projektu, koordinovaného Naďou Johanisovou a financovaného z grantu GAČR, a obecněji na ekonomické alternativy (sociální a solidární ekonomiku), zejména ve sféře zemědělství/jídla. Další podrobnosti k projektu, včetně mapy alternativ, naleznete na stránkách: http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/ Prezentace ke stažení: Johanisová, N., Sovová, L.: Alternativní ekonomické praktiky v ČR: výsledky rozhovorů s padesáti ekonomickými alternativami 2014-16 Valeška, J.: Komunitou podporované zemědělství u nás i v Evropě Blažek, J.: Lokální ... číst více

Sborník ze semináře „Jídlo, zemědělství, krajina“ (2015)

Na začátku roku 2015 se sešli účastníci Otevřeného prostoru v Kaprálově Mlýně u Brna, aby diskutovali nad propojenými tématy jídla, zemědělství a krajiny. Zde si můžete stáhnout sborníček, který obsahuje záznamy z řady setkání, která v rámci semináře proběhla. Klíčová slova: potravinová suverenita, komunitou podporované zemědělství, ekonomika alternativního zemdělství, potravinové iniciativy, poezie. sborník Jídlo, zemědělství, krajina [2,2 MB] Tištěná verze sborníku je k dispozici v Trastu pro ekonomiku a společnost. V případě zájmu si o ni můžete napsat na info@thinktank.cz. Seminář organizoval Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií Praha, Pro-bio ligou a Katedrou environmentálních studií FSS MU. ... číst více

Prezentace Davida Korowicze ze semináře Hrozba kolapsu komplexních společností a mapování budoucích rizik

Prezentace z diskusního semináře s Davidem Korowiczem z irského think tanku Feasta ke stažení zde: [prezentace_korowitz.pdf] Jednodenní seminář, který se uskutečnil 29.1. 2014 v konferenčním sále Nadace Partnerství, měl dvě části. Dopolední se věnovala vývoji komplexních společností z pohledu systémové teorie a závislosti naší společnosti na výrobě a spotřebě, dopravní, energetické a finanční infrastruktuře – a přírodě. Odpolední pak navázala přednáškou a diskusí na téma, zda je možné změnit současný směr vývoje, jaké jsou šance na udržitelný nerůst, hrozbou kolapsu a jak mapovat scénáře budoucích rizik. David Korowicz je systémový analytik, vystudoval fyziku na Trinity College, University of London a ... číst více