Dok

Sborník ze semináře „Cesty ke smysluplné práci“ (2018)

V pořadí dvanáctý seminář Otevřený prostor proběhl v penzionu Statek Široký Důl v obci Široký Důl u Poličky ve dnech 24. – 28. ledna 2018. Tématem setkání byla práce v různých smyslech toho slova. Co je práce? Za jakou práci dostává kdo zaplaceno a kolik? Jak pracovat smysluplně, tvořivě a udržitelně? Jak zviditelnit a ocenit práci v domácnosti, na zahradě, v hospodářství?

Sborníček s příspěvky účastníků [PDF, 2.67 MB] ze semináře Otevřený prostor 2018: Cesty ke smysluplné práci.

Seminář organizoval Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií (v rámci projektu SUSY – SUstainable and SolidaritY economy, www.solidarni-ekonomika.cz), Katedrou environmentálních studií FSS MU a Slušnou firmou.

 

Sborník ze semináře „Podnikání pro lidi a planetu“ (2017)

Zveřejňujeme ke stažení sborník ze semináře Otevřený prostor, který se zabýval podnikáním ohleduplným k lidem i přírodě. Můžete v něm najít příspěvky na téma kam směřuje české sociální podnikání a jeho podpora či jak měřit jeho dopad. Zkušenosti z praxe sociálních podniků, exkurzi do Indie či téma etických financí jako základu solidární ekonomiky a další.

sborníček Podnikání pro lidi a planetu [PDF, 3 MB]

Seminář se konal 1. – 5. února 2017 v Horním Maršově ve středisku ekologické výchovy SEVER. Seminář organizoval Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU, Ekumenickou akademií (Praha) a střediskem ekologické výchovy SEVER.

Naďa Johanisová: Alternativní ekonomické systémy v souvislostech

Tato knížečka Nadi Johanisové,  která původně vyšla jako kapitola v učebnici Sokratova Inštitutu a Zvolenské univerzity (Súčasná spoločnosť, výzvy a vízie, 2013), je přehledným mini-shrnutím teorie a praxe v oblasti tzv. jiné ekonomie a ekonomických alternativ. Text je uveden kritikou vybraných dogmat středoproudé ekonomie. Lze použít k vedení krátkých kursů či k sebevzdělání (i skupinovému).

Naďa Johanisová: Alternativní ekonomické systémy v souvislostech [PDF, 12,5 Mb]

Nadia Johanisová: Alternative Economic Systems in Context

This booklet (2014) by Nadia Johanisova is a synopsis of thought about other economies and a summary of existing economic alternatives (focused mostly on Europe), introduced by a systemic critique of the mainstream economic paradigm. It can serve as a basis for short courses on the subject.

Nadia Johanisová: Alternative Economic Systems in Context, [PDF,  24 Mb]

 

Eva Fraňková, Eva Malířová: Teaching and studying materials „Degrowth and Local Economic Alternatives“

Teaching and studying materials from the course Degrowth and Local Economic alternatives [PDF, 34 Mb]

This  document includes all studying and teaching materials which were used during a Czech course on Local Economic Alternatives (Valeč, 18. – 22. June 2014). It consists of several parts: Basics of degrowth (theory), Local economics alternatives (examples of practice) in the degrowth context and Train-The-Trainer (TTT) module for future trainers of degrowth. These materials should be useful not only for the participants of the course but also for anybody else who wants to learn more, and possibly also discuss and teach about degrowth. Most of the learning part made use of the so called Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) approach.

 

Sborník ze semináře „Místní ekonomika a klimatické změny“ (2016)

Sborník ze semináře o místní ekonomice v kontextu klimatických změn. Jak se připravit na extrémní výkyvy v počasí na komunitní úrovni? Co mohou dělat obce, rodiny a spolky k podpoře místní soběstačnosti? Co je resilience a co jí napomáhá v sociální oblasti?

Sborník Místní ekonomika a klimatické změny [2,4 MB]

Seminář se konal 3. – 7. února 2016 v Centru Veronica Hostětín. Seminář organizoval Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekologickým Institutem Veronica (Brno a Hostětín), Katedrou environmentálních studií FSS MU, Ekumenickou akademií (Praha) a Czech Globe (Brno).

Prezentace ze semináře „Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku“

Níže na této stránce si můžete stáhnout materiály z jednodenního semináře „Peníze nebo život? Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku“ (21.10.2016. Katedra environmentálních studií FSS MU, Brno).

Semimapka-alternář byl zaměřen na  výstupy z výzkumného projektu, koordinovaného Naďou Johanisovou a financovaného z grantu GAČR, a obecněji na ekonomické alternativy (sociální a solidární ekonomiku), zejména ve sféře zemědělství/jídla. Další podrobnosti k projektu, včetně mapy alternativ, naleznete na stránkách: http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/


Prezentace ke stažení:

Johanisová, N., Sovová, L.: Alternativní ekonomické praktiky v ČR: výsledky rozhovorů s padesáti ekonomickými alternatpotrabankaivami 2014-16

Valeška, J.: Komunitou podporované zemědělství u nás i v Evropě

Blažek, J.: Lokální potravinové iniciativy v Brně

Gibas, P.: Pražské zahrádkové osady optikou městské politické ekologie

Bernardová, H.: Nadace pro půdu – Jiný pohled na vlastnictví a přístup k půdě

Jehlička, P., Daněk, P.: Jiné ekonomiky a česká společnost. Výsledky sociologického průzkumu.


 

Sborník ze semináře „Jídlo, zemědělství, krajina“ (2015)

Na začátkprebal_OS15u roku 2015 se sešli účastníci Otevřeného prostoru v Kaprálově Mlýně u Brna, aby diskutovali nad propojenými tématy jídla, zemědělství a krajiny. Zde si můžete stáhnout sborníček, který obsahuje záznamy z řady setkání, která v rámci semináře proběhla. Klíčová slova: potravinová suverenita, komunitou podporované zemědělství, ekonomika alternativního zemdělství, potravinové iniciativy, poezie.

sborník Jídlo, zemědělství, krajina [2,2 MB]

Tištěná verze sborníku je k dispozici v Trastu pro ekonomiku a společnost. V případě zájmu si o ni můžete napsat na info@thinktank.cz.

Seminář organizoval Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií Praha, Pro-bio ligou a Katedrou environmentálních studií FSS MU.

 

 

Prezentace Davida Korowicze ze semináře Hrozba kolapsu komplexních společností a mapování budoucích rizik

Prezentace z diskusního semináře s Davidem Korowiczem z irského think tanku Feasta ke stažení zde: [prezentace_korowitz.pdf]

Jednodenní seminář, který se uskutečnil 29.1. 2014 v konferenčním sále Nadace Partnerství, měl dvě části. Dopolední se věnovala vývoji komplexních společností z pohledu systémové teorie a závislosti naší společnosti na výrobě a spotřebě, dopravní, energetické a finanční infrastruktuře – a přírodě. Odpolední pak navázala přednáškou a diskusí na téma, zda je možné změnit současný směr vývoje, jaké jsou šance na udržitelný nerůst, hrozbou kolapsu a jak mapovat scénáře budoucích rizik.

DSCF0812

David Korowicz je systémový analytik, vystudoval fyziku na Trinity College, University of London a Tyndall National Institute. Zaměřuje se na environmentální limity a jejich vliv na komplexní socio-ekonomické systémy, na důsledky finančních šoků, na šoky způsobené pandemiemi a na širší osobní a společenské důsledky současných rychlých změn. Je členem výkonné rady neziskové organizaceFeasta – Nadace pro ekonomiku udržitelnosti a nezávislým konzultantem v oblasti managementu rizik. Webová stránka: www.davidkorowicz.com

Feasta – Nadace pro ekonomiku udržitelnosti vznikla v Dublinu v roce 1998 s cílem prozkoumat ekonomické, kulturní a environmentální aspekty udržitelnosti a dát svá zjištění k dispozici co nejširšímu okruhu lidí. K tématům jejích výzkumů patří růst a limity růstu, systémy regulace emisí skleníkových plynů, potravinová bezpečnost, důsledkyropného zlomu a praktické možnostiekonomické lokalizace. Webová stránka: www.feasta.org

Semiář organizovala katedra environmentálních studií FSS MU a cetrum pro otázky životního prostředí UK ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost.

RTEmagicC_logo_opvka_uk_

Sborník ze semináře „Komunitní modely financování“ (2014)

sbornik 2014 prebal obrazekV rámci letošního ročníku (2014) semináře Otevřený prostor, který proběhl na přelomu ledna a února v ekocentru Jezírko u Brna (Lipka), jsme se věnovali možnostem komunitního financování. Záznam diskuzí a přednášek se zajímavými příklady z České republiky ale i zkušenosti z oblasti komunitního financování v Anglii od našich hostů Sarah a Paula Sander-Jackson, jsou zpracovány do sborníčku, který si nyní můžete stáhnout:

sborník Komunitní modely financování [4,71 MB]

Tištěná verze sborníku bude k dispozici od konce června v Trastu pro ekonomiku a společnost. V případě zájmu si o ni můžete napsat na info@thinktank.cz.

Seminář pořádala Katedra environmentálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a Centrum pro otázky životního prostředí UK ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost.

Seminář Otevřený prostor: Komunitní modely financování a vznik tohoto materiálu byl podpořen projektem MOSUR – Mezioborová síť udržitelného rozvoje (OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130), který je finančně podorován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

RTEmagicC_logo_opvka_uk_