Dok

Sborník ze semináře Otevřený prostor 2022: Green new deals?

V pořadí patnáctý seminář Otevřený prostor proběhl ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory-Sever, v obci Horní Maršov v Krkonoších ve dnech 2.–6. února 2022. Tématem setkání byly tzv. zelené dohody, tedy green dealy. Evropský, americký, český… kolik těch dealů vlastně je a v čem se (ne)liší? Může některý z nich být cestou k udržitelnosti a ekonomické demokracii? Nebo jde jen o další zeleně nalakovaný pokus o věčný růst?  Jaký by byl ideální green new deal? V jaké podobě, v jakém měřítku? Jak udělat a realizovat green new deal zdola a neponechat ho korporacím? Jak spojit síly a nepropást příležitost, kterou evropská podpora green dealu představuje? To byly jen některé z otázek, které daly tomuto semináři vzniknout. V tomto sborníku jistě najdete odpovědi alespoň na některé z nich.

Sborníček ke stažení v PDF

Sborník ze semináře otevřený prostor 2020: Hledají se demokratické, sociální a ekologické politiky

Sborníček ke stažení .PDF

V pořadí čtrnáctý seminář Otevřený prostor proběhl v Ekocentru Paleta ve východočeské obci Oucmanice ve dnech 5.–9. února 2020. Tématem setkání byla role politiky v časech rostoucí nerovnosti a ekologické krize.

Na semináři se setkali lidé (politici, aktivisté, akademici a další), kteří se chtějí angažovat v „jiné“ politice. V takové, která by zohledňovala naléhavá klimatická a environmentální témata současnosti, nebála se zpochybnit modly typu ekonomického růstu a prosazovala solidaritu, sociální spravedlnost a demokratické přístupy na všech úrovních. Obsahem sborníčku jsou záznamy proběhlých diskuzí.

Sborník ze semináře otevřený prostor 2019: Bydlení jako společenská otázka

 Sborníček ke stažení PDF

V pořadí třináctý seminář Otevřený prostor proběhl v Padmafarmě v obci Bělá u Jevíčka ve dnech 30. ledna – 3. února 2019. Tématem setkání bylo bydlení, které jsme pojali nikoli jako problém každého jednotlivce, nýbrž jako celospolečenskou otázku.

Jak vyjmout bydlení z tlaku trhu? Je bydlení dostupné? Kde hledat cesty ke komunitnímu bydlení? Co mohou podniknout obce pro dostupné bydlení? Existuje u nás sociální bydlení? Kdo má právo na město? To byly jen některé z otázek, které daly tomuto semináři vzniknout.

V tomto sborníčku najdete odpovědi na některé z nich. Seznámíte se s příklady některých zahraničních modelů (kap. 2), ale také některých méně známých přístupů u nás, které využívají či by mohly využívat družstevní strukturu či podporu obce nebo církví (kap. 6, 16 – 19). Diskutoval se i brněnský projekt spolubydlení studentů s mladými lidmi vycházející z dětských domovů Symbios (ten se do sborníčku nedostal) a různé dimenze squattingu na příkladu pražského sociálního squatu Klinika, násilně vyklizeného úřady (kap. 14).

Nerůstové, environmentálně šetrné a dobrovolně skromné bydlení bylo další nití, která se vinula seminářem (kap. 4,7,13), stejně jako promýšlení a prociťování cest k systémovější změně v této oblasti (kap 3,8, 10). Na přetřes přišly i způsoby, jak komunikovat ve skupině (třeba co-housingové) tak, aby byla dlouhodobě udržitelná (kap. 12). Klíčový byl bok, který hledal politicko-ekonomické příčiny globální krize bydlení (kap. 9), a velmi zajímavá byla i sezení, jež se zaměřila na konkrétní veřejné politiky na městské úrovni (kap.5, 11). Hlubší dimenzi „bydlení“, tedy zkušenost „domova“ a otázku, co vlastně pro ně tento pojem znamená, si osahali
účastníci councilového kruhu (kap. 15).

 

Sborník ze semináře „Cesty ke smysluplné práci“ (2018)

V pořadí dvanáctý seminář Otevřený prostor proběhl v penzionu Statek Široký Důl v obci Široký Důl u Poličky ve dnech 24. – 28. ledna 2018. Tématem setkání byla práce v různých smyslech toho slova. Co je práce? Za jakou práci dostává kdo zaplaceno a kolik? Jak pracovat smysluplně, tvořivě a udržitelně? Jak zviditelnit a ocenit práci v domácnosti, na zahradě, v hospodářství?

Sborníček s příspěvky účastníků [PDF, 2.67 MB] ze semináře Otevřený prostor 2018: Cesty ke smysluplné práci.

Seminář organizoval Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií (v rámci projektu SUSY – SUstainable and SolidaritY economy, www.solidarni-ekonomika.cz), Katedrou environmentálních studií FSS MU a Slušnou firmou.

Sborník ze semináře „Podnikání pro lidi a planetu“ (2017)

Zveřejňujeme ke stažení sborník ze semináře Otevřený prostor, který se zabýval podnikáním ohleduplným k lidem i přírodě. Můžete v něm najít příspěvky na téma kam směřuje české sociální podnikání a jeho podpora či jak měřit jeho dopad. Zkušenosti z praxe sociálních podniků, exkurzi do Indie či téma etických financí jako základu solidární ekonomiky a další.

sborníček Podnikání pro lidi a planetu [PDF, 3 MB]

Seminář se konal 1. – 5. února 2017 v Horním Maršově ve středisku ekologické výchovy SEVER. Seminář organizoval Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU, Ekumenickou akademií (Praha) a střediskem ekologické výchovy SEVER.

Naďa Johanisová: Alternativní ekonomické systémy v souvislostech

Tato knížečka Nadi Johanisové,  která původně vyšla jako kapitola v učebnici Sokratova Inštitutu a Zvolenské univerzity (Súčasná spoločnosť, výzvy a vízie, 2013), je přehledným mini-shrnutím teorie a praxe v oblasti tzv. jiné ekonomie a ekonomických alternativ. Text je uveden kritikou vybraných dogmat středoproudé ekonomie. Lze použít k vedení krátkých kursů či k sebevzdělání (i skupinovému).

Naďa Johanisová: Alternativní ekonomické systémy v souvislostech [PDF, 12,5 Mb]

Nadia Johanisová: Alternative Economic Systems in Context

This booklet (2014) by Nadia Johanisova is a synopsis of thought about other economies and a summary of existing economic alternatives (focused mostly on Europe), introduced by a systemic critique of the mainstream economic paradigm. It can serve as a basis for short courses on the subject.

Nadia Johanisová: Alternative Economic Systems in Context, [PDF,  24 Mb]

 

Eva Fraňková, Eva Malířová: Teaching and studying materials „Degrowth and Local Economic Alternatives“

Teaching and studying materials from the course Degrowth and Local Economic alternatives [PDF, 34 Mb]

This  document includes all studying and teaching materials which were used during a Czech course on Local Economic Alternatives (Valeč, 18. – 22. June 2014). It consists of several parts: Basics of degrowth (theory), Local economics alternatives (examples of practice) in the degrowth context and Train-The-Trainer (TTT) module for future trainers of degrowth. These materials should be useful not only for the participants of the course but also for anybody else who wants to learn more, and possibly also discuss and teach about degrowth. Most of the learning part made use of the so called Reading and Writing for Critical Thinking (RWCT) approach.

 

Sborník ze semináře „Místní ekonomika a klimatické změny“ (2016)

Sborník ze semináře o místní ekonomice v kontextu klimatických změn. Jak se připravit na extrémní výkyvy v počasí na komunitní úrovni? Co mohou dělat obce, rodiny a spolky k podpoře místní soběstačnosti? Co je resilience a co jí napomáhá v sociální oblasti?

Sborník Místní ekonomika a klimatické změny [2,4 MB]

Seminář se konal 3. – 7. února 2016 v Centru Veronica Hostětín. Seminář organizoval Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekologickým Institutem Veronica (Brno a Hostětín), Katedrou environmentálních studií FSS MU, Ekumenickou akademií (Praha) a Czech Globe (Brno).

Prezentace ze semináře „Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku“

Níže na této stránce si můžete stáhnout materiály z jednodenního semináře „Peníze nebo život? Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku“ (21.10.2016. Katedra environmentálních studií FSS MU, Brno).

Semimapka-alternář byl zaměřen na  výstupy z výzkumného projektu, koordinovaného Naďou Johanisovou a financovaného z grantu GAČR, a obecněji na ekonomické alternativy (sociální a solidární ekonomiku), zejména ve sféře zemědělství/jídla. Další podrobnosti k projektu, včetně mapy alternativ, naleznete na stránkách: http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/


Prezentace ke stažení:

Johanisová, N., Sovová, L.: Alternativní ekonomické praktiky v ČR: výsledky rozhovorů s padesáti ekonomickými alternatpotrabankaivami 2014-16

Valeška, J.: Komunitou podporované zemědělství u nás i v Evropě

Blažek, J.: Lokální potravinové iniciativy v Brně

Gibas, P.: Pražské zahrádkové osady optikou městské politické ekologie

Bernardová, H.: Nadace pro půdu – Jiný pohled na vlastnictví a přístup k půdě

Jehlička, P., Daněk, P.: Jiné ekonomiky a česká společnost. Výsledky sociologického průzkumu.