Sborníček ke stažení PDF

V pořadí třináctý seminář Otevřený prostor proběhl v Padmafarmě v obci Bělá u Jevíčka ve dnech 30. ledna – 3. února 2019. Tématem setkání bylo bydlení, které jsme pojali nikoli jako problém každého jednotlivce, nýbrž jako celospolečenskou otázku.

Jak vyjmout bydlení z tlaku trhu? Je bydlení dostupné? Kde hledat cesty ke komunitnímu bydlení? Co mohou podniknout obce pro dostupné bydlení? Existuje u nás sociální bydlení? Kdo má právo na město? To byly jen některé z otázek, které daly tomuto semináři vzniknout.

V tomto sborníčku najdete odpovědi na některé z nich. Seznámíte se s příklady některých zahraničních modelů (kap. 2), ale také některých méně známých přístupů u nás, které využívají či by mohly využívat družstevní strukturu či podporu obce nebo církví (kap. 6, 16 – 19). Diskutoval se i brněnský projekt spolubydlení studentů s mladými lidmi vycházející z dětských domovů Symbios (ten se do sborníčku nedostal) a různé dimenze squattingu na příkladu pražského sociálního squatu Klinika, násilně vyklizeného úřady (kap. 14).

Nerůstové, environmentálně šetrné a dobrovolně skromné bydlení bylo další nití, která se vinula seminářem (kap. 4,7,13), stejně jako promýšlení a prociťování cest k systémovější změně v této oblasti (kap 3,8, 10). Na přetřes přišly i způsoby, jak komunikovat ve skupině (třeba co-housingové) tak, aby byla dlouhodobě udržitelná (kap. 12). Klíčový byl bok, který hledal politicko-ekonomické příčiny globální krize bydlení (kap. 9), a velmi zajímavá byla i sezení, jež se zaměřila na konkrétní veřejné politiky na městské úrovni (kap.5, 11). Hlubší dimenzi „bydlení“, tedy zkušenost „domova“ a otázku, co vlastně pro ně tento pojem znamená, si osahali
účastníci councilového kruhu (kap. 15).