Diskuzní sešity, prezentace ze seminářů a další

Příručka maloproducenta

Manuál přináší jednodušší orientaci maloproducentům ve spleti ákonných opatření v oblasti eterinárních a hygienických požadavků.

Soubor ke stažení [prirucka-maloproducenta-pdf].

Martina Filipová: Faremní zpracování ve světle hygienických předpisů

Hlavní výstup projektu „Legislativní podmínky pro malé producenty a zpracovatele (nejen) na venkově“. Studie diskutuje hlavní legislativní požadavky ve vztahu k faremnímu zpracování v malém měřítku, přináší cenné zkušenosti ze zahraničí.
Soubor ke stažení [faremni-zpracovani.pdf].

20.08.08

Transborder Laboratory from Below – sborník ze semináře

Joachim Becher, Rudy Weissenthaler, Stanislav Kutáček (Eds.) Transborder Laboratory from Below. Seminar proceedings. Brno, June 2008. ISBN 978-80-904-148-2-2.

Tištěnou verzi diskusního sešitu je možné objednat zde. Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma [transborder-laboratory.pdf].

This paper is from the seminar „Transborder Laboratory from Below“. The seminar has been called laboratory because of its experimental character. Four co-operation partners from different backgrounds invite critical social researchers and grassroots activists (i.e. development cooperation, anti-globalists, Central- and Eastern European political activists) to participate in a joint discussion and learning process. The goals of the seminar were dissemination of knowledge, an exchange between university and activist experience, and discussions on prospects of trans-border co-operations.

Jitka Uhlířová: Co přinesly projekty v Hostětíně? Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje.

Brno, červen 2008. ISBN 978-80-904148-1-5. Tištěnou verzi diskusního sešitu je možné objednat za úhradu poštovného a balného zde. Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma zde [hostetin_analyza.pdf].

04.07.08

Toyota-Peugeot-Citroen: případová studie dopadů velké zahraniční investice

Trast pro ekonomiku a společnost vydal závěrečnou zprávu výzkumu nákladů a přínosů investice Toyota-Peugeot-Citroen v Kolíně.

Ke stažení: TPCA: případová studie [TPCA_case_study.pdf]

Brno, květen 2008. ISBN 978-80-254-2223-6.
Trast pro ekonomiku přináší první komplexní vyhodnocení ekonomických přínosů a nákladů investice TPCA pro Kolín, Středočeský kraj, a Českou Republiku. Jedná se o tolik potřebnou nezávislou evaluaci efektivity jednoho z největších případů státní podpory soukromému investorovi. Zatímco objem přímých a nepřímých udělených státních dotací může v tomto případě dosáhnout zhruba 5 000 milionů korun, TPCA investovala v ČR pouze okolo 2 500 milionů CZK.

Studie ukázala, že investice TPCA přinesla mnoho důležitých pozitiv, zejména prostřednictvím svých ekonomických dopadů a snížení nezaměstnanosti. Na druhé straně však získané informace neukazují na žádné významné nepřímé pozitivní transfery, jako jsou např. přenosy technologií a know-how do místních firem, vedoucí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a ještě vyšší poptávce po výzkumně-vývojových aktivitách a/nebo zvyšování kvalifikace. Můžeme tedy shrnout, že pokud charakter investice nemíří k lokalizaci nových aktivit s vyšší přidanou hodnotou, nebo intenzivnější spolupráci s místními firmami, je pozitivní vliv dané investice na regionální ekonomiku spíše krátkodobý. Zatímco negativní vlivy, zmíněné převážně v předchozí části, mají převážně dlouhodobý charakter (např. dopravní a hluková zátěž, atd.).

Jan Drahokoupil: Globalization and the State in Central and Eastern Europe. The Politics of Foreign Direct Investment.

Series: BASEES/Routledge Series on Russian and East European Studies

ISBN: 978-0-415-46603-5. Hardback. Published by: Routledge. Publication Date: 11/09/2008. Pages: 240.

This book examines the transformation of the state in Central and Eastern Europe since the end of communism and adoption of market oriented reform in the early 1990s, exploring the impact of globalization and economic liberalization on the region’s states, societies and political economy.

Available at Routledge: http://www.routledgecarees.com/books/Globalization-and-the-State-in-Central-and-Eastern-Europe-isbn9780415466035

Penězům na stopě. Měření vašeho dopadu na lokální ekonomiku pomocí LM3.

Podrobná metodika pro měření lokálního multiplikátoru. České příklady, vzory dotazníků.

Lokální multiplikátor, vyvinutý v britské New Economics Foundation (NEF), pomáhá popsat míru lokalizace místní ekonomiky (obce, regionu), tedy nakolik se peníze uvnitř takto definované ekonomiky „otáčejí“ a kolik jich utíká nenávratně pryč. Výpočet lokálního multiplikátoru je prvním krokem k uvědomění si významu lokální ekonomik pro dosažení udržitelného rozvoje.

Trast pro ekonomiku a společnost. Brno, 2007. ISBN 978-80-254-1690-7.

Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma zde [TES_penezum_na_stope.pdf]

Bulletin TES – červen 2007

Bulletin shrnuje dění v Trastu za pololetí roku 2007.

Soubor ke stažení: PDF [bulletin_cerven_2007.pdf].

Ladislav Feierabend: Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952

Překlad Naďa Johanisová. Nakladatelství Stehlík, Volary. 2007. ISBN 978-80-86913-03-2.

Knihu je možné objednat u vydavatele na webových stránkách www.knihystehlik.eu objednavky@knihystehlik.eu

Za cenu 179 Kč (plus poštovné) ji můžete zakoupit v kanceláři Trastu pro ekonomiku a společnost. Rádi vám ji též zašleme na dobírku.

Zemědělská družstva, kam patřila družstva skladištní, mlýnská, čekanková, elektrifikační, lihovarnická, úvěrní (slavné kampeličky), vinařská, lesní, strojní, mlékařská a mnohá další, u nás vzkvétala a měla zásadní podíl na likvidaci lichvy na venkově a na zachování malých hospodářství až do roku 1948, resp. 52 a dále, kdy byla družstva i hospodářské usedlosti likvidovány. V případě družstev šlo o likvidaci shora právní cestou, zestátnění  či nahrazení tzv. jednotnými zemědělskými družstvy. Jen kampeliček bylo u nás přitom před válkou a ještě po válce řádově tisíce. Přitom se o nich, a dalších autentických družstvech u nás, skoro nepíše, nebádá, neví.

Autor, Ladislav Feierabend, je opomenutou osobností naší historie. Pracoval jako vrchní ředitel družstevního centra Kooperativa (pozor, nesplést se současnou pojišťovnou stejného jména, která nemá s předválečnou Kooperativou nic společného) a později byl v londýnské exilové vládě, kde zastupoval mj. zájmy (později zakázané) agrární strany. Z Československa musel podruhé emigrovat v roce 1948. Knížku psal anglicky v New Yorku a vyšla v roce 1952.

Do češtiny knihu preložila Naďa Johanisová (a opatřila delším doslovem), úvod napsal historik Pavel Žáček, dobové fotky sehnal vydavatel Ivoš Stehlík. Díky lektorům Doc. L. Němcové a zejména JUDr.  J. Slabému je knížka opatřena poznámkami, které myslím o hodně zvyšují srozumitelnost textu pro českého čtenáře. Knížka obsahuje i řadu tabulek a také autentické stanovy předválečné kampeličky, které dodala paní Vávrová, knihovnice Družstevní Asociace v Praze.

Nadia Johanisova: Living in the Cracks

RTEmagicC_cracks_cover_small_01.jpgFEASTA, Dublin, 2005. ISBN 1 903998 52 2.

Knihu je možné zakoupit v Nakladatelství Stehlík (www.knihystehlik.eu). Publikaci je možné zakoupit též například u Greenbooks.

Abstract:

A Look at Rural Social Enterprises in Brtain and the Czech Republic

Living—and often thriving—in the cracks between the business world and the state system is an amazing variety of organisations which, according to some economists, theoretically shouldn’t exist. That’s because their goal is not to make profits but to meet social needs which both the market and government either can’t meet nearly as well or have totally ignored.

There’s not even a good collective name for these organisations, although Third Sector is often used and causes most people’s eyes to glaze over. Yet, as this book shows, all human life is there. Based on dozens of interviews with people who have set up and run these organisations, it shows how their struggle to carry their ideals forward has led to lives with more joy, fulfilment and satisfaction than is normally found in commercial life or the civil service.

But the book has a far greater importance than that. By comparing and contrasting the organisations she visited in Britain with those in the Czech Republic, Nadia Johanisova is able to establish just what is so valuable about them and how they can be helped to multiply and flourish.

In a world increasingly dominated by giant companies for whom communities mean nothing, and in which the state sector is constrained by limited budgets and tight rules, organisations such as those described here are going to be needed everywhere if we are not to have major gaps in our lives and

in the services available to us. Written in an entertaining personal style, this book will not only inspire and guide many of those who will decide to meet those needs but will also enable them to get in touch with some of the pioneers mentioned in its pages.