Trast pro ekonomiku a společnost vydal závěrečnou zprávu výzkumu nákladů a přínosů investice Toyota-Peugeot-Citroen v Kolíně.

Ke stažení: TPCA: případová studie [TPCA_case_study.pdf]

Brno, květen 2008. ISBN 978-80-254-2223-6.
Trast pro ekonomiku přináší první komplexní vyhodnocení ekonomických přínosů a nákladů investice TPCA pro Kolín, Středočeský kraj, a Českou Republiku. Jedná se o tolik potřebnou nezávislou evaluaci efektivity jednoho z největších případů státní podpory soukromému investorovi. Zatímco objem přímých a nepřímých udělených státních dotací může v tomto případě dosáhnout zhruba 5 000 milionů korun, TPCA investovala v ČR pouze okolo 2 500 milionů CZK.

Studie ukázala, že investice TPCA přinesla mnoho důležitých pozitiv, zejména prostřednictvím svých ekonomických dopadů a snížení nezaměstnanosti. Na druhé straně však získané informace neukazují na žádné významné nepřímé pozitivní transfery, jako jsou např. přenosy technologií a know-how do místních firem, vedoucí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a ještě vyšší poptávce po výzkumně-vývojových aktivitách a/nebo zvyšování kvalifikace. Můžeme tedy shrnout, že pokud charakter investice nemíří k lokalizaci nových aktivit s vyšší přidanou hodnotou, nebo intenzivnější spolupráci s místními firmami, je pozitivní vliv dané investice na regionální ekonomiku spíše krátkodobý. Zatímco negativní vlivy, zmíněné převážně v předchozí části, mají převážně dlouhodobý charakter (např. dopravní a hluková zátěž, atd.).