Na počprebal sborniku OS13átku února 2013 pořádal Trast pro ekonomiku a společnost již osmý seminář typu Open Space, na téma alternativ ekonomického růstu. Seminář Otevřený prostor 2013 proběhl v ekologickém centru Sluňákov u Olomouce ve dnech 30. 1. – 3. 2. 2013. V právě vydané brožuře jsou shrnuty nejdůležitější prezentace a diskuse, které na Open Space proběhly.

 Brožura ke stažení [pdf, 4,55 MB]

Seminář pořádala Katedra environmentálních studií Masarykovy Univerzity v Brně a Centrum pro otázky životního prostředí UK ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost.

Seminář Otevřený prostor: Růst, či nerůst? a vznik tohoto materiálu byl podpořen projektem MOSUR – Mezioborová síť udržitelného rozvoje (OP VK CZ.1.07/2.4.00/17.0130), který je finančně podorován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

RTEmagicC_logo_opvka_uk_