Aktuality

Analýza: Povinnosti malých zpracovatelů živočičných produktů …

TES vydal analýzu právních předpisů v oblasti produkce potravin: "Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) - Nařízení ES a vnitrostátní právo" ... číst více

Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků). Nařízení ES a české právo.

Právní analýza pro Trast pro ekonomiku a společnost v rámci projektu „Legislativní podmínky pro malé producenty a zpracovatele (nejen) na venkově“ ... číst více

EnergyBulletin.CZ: Nový internetový bulletin o ropném zlomu

Trast pro ekonomiku a společnost spustil nové internetové stránky, jejichž cílem je informovat českou a slovenskou veřejnost o otázkách spojených s ropným zlomem. ... číst více

Penězům na stopě. Měření vašeho dopadu na lokální ekonomiku pomocí LM3.

Podrobná metodika pro měření lokálního multiplikátoru. České příklady, vzory dotazníků. Lokální multiplikátor, vyvinutý v britské New Economics Foundation (NEF), pomáhá popsat míru lokalizace místní ekonomiky (obce, regionu), tedy nakolik se peníze uvnitř takto definované ekonomiky „otáčejí“ a kolik jich utíká nenávratně pryč. Výpočet lokálního multiplikátoru je prvním krokem k uvědomění si významu lokální ekonomik pro dosažení udržitelného rozvoje. Trast pro ekonomiku a společnost. Brno, 2007. ISBN 978-80-254-1690-7. Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma zde [TES_penezum_na_stope.pdf] ... číst více

24. ledna 2008 – Kulatý stůl o veterinárních požadavcích na maloproducenty…

Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci se Státní veterinární správou pořádá kulatý stůl na téma "Veterinární a hygienické požadavky na maloproducenty jako předpoklad rozvoje jejich podnikání". ... číst více

30.1.-3.2. 2008 – OPEN SPACE

Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Centrem Hostětín ZO ČSOP Veronica pořádají seminář, jehož cílem je vytvořit prostor pro diskusi a vznik nových nápadů, projektů a partnerství v oblasti demokratických ekonomik. ... číst více

1.12. – Členská schůze Trastu

Schůzka proběhne v sobotu 1. prosince od 10 do 14 hodin v Brně, v zasedací místnosti Ekologického právního servisu ( Dvořákova 13, 2. patro - asi 10 min chůze od hlavního vlakového nádraží). ... číst více

Pozvánka na seminář: Lokální multiplikátor v ČR aneb Jak měřit příspěvek k rozvoji místní ekonomiky?

Trast pro ekonomiku a společnost zve na seminář, který se uskuteční dne 5.12.2007 v Brně na téma Lokální multiplikátor v ČR aneb Jak měřit příspěvek k rozvoji místní ekonomiky? Seminář proběhne v Brně, v Urbancentru (Mečová 5) ... číst více

Vychází druhé číslo Bulletinu Trastu

Druhé číslo informačního bulletinu Trastu. ... číst více

Bulletin TES – listopad 2007

Druhé číslo Bulletinu Trastu pro ekonomiku a společnost shrnuje aktivity od června do října 2007. PDF [download id=“639″] ... číst více