Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Centrem Hostětín ZO ČSOP Veronica pořádají seminář, jehož cílem je vytvořit prostor pro diskusi a vznik nových nápadů, projektů a partnerství v oblasti demokratických ekonomik.

Open Space – Demokratické ekonomiky a udržitelnost od 30. ledna do 3. února 2008 Centrum Hostětín

Letáček ke stažení PDF [download id=“622″]

Letáček pro tisk vět3ího počtu (2xA5 na listu A4) PDF [download id=“624″]

Přihláška PDF [download id=“626″] DOC [download id=“628″]

 

O čem bude?

Seminář navazuje na podobný loňský, zaměřený na lokální ekonomiky a chce propojit praktiky, teoretiky i zájemce o demokratické a etické alternativy k současným ekonomickým strukturám, které nadřazují zisk nad ostatní hodnoty. Demokratické ekonomiky mají bohatou tradici ve všech kulturách světa (vzájemná svépomoc, občiny, družstevnictví) a dnes navzdory tlaku neoliberálního ekonomického myšlení prožívají svou renesanci v moderní formě: etické a družstevní bankovnictví, pozemkové spolky, sociální a ekologické podnikání, místní měnové systémy, vzájemné pojišťovnictví, nejrůznější družstva, fair trade a další demokraticky ekonomické formy i u nás existují, přežívají anebo se rodí.

Co bude jeho cílem a jak bude probíhat?

Cílem semináře bude dát dohromady v tvořivé a neformální atmosféře zájemce, teoretiky a zejména praktiky v této oblasti a dát jim šanci poznat se navzájem, diskutovat o svých projektech, plánech i pochybnostech a případně spolu vymyslet něco nového. Impulzem k semináři bylo vydání knížky Ladislava Feierabenda Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952, kterou autor napsal v americkém exilu v době, kdy komunistická moc u nás likvidovala autentická družstva, která nám za první republiky záviděla celá Evropa . Jak navázat na tuto tradici? Jak ji propojit se současným ekologickým hnutím? Co v této oblasti dnes dělají církve? Co je to sociální podnikání a jak rozšířit jeho potenciál? V čem spočívá princip trojího zisku a jak souvisí s trvalou udržitelností? Jaká jsou ideová východiska, šance a bariéry demokratických ekonomik u nás? Co už existuje a funguje? Co nás může inspirovat ze zahraničí? Jak nám může pomoci vláda či EU? A jak si můžeme pomoci sami? To jsou možná témata semináře. Jeho konečná podoba však bude záležet na účastnících. Bude probíhat formou open space, která nerozlišuje hierarchicky mezi lektory a posluchači. Všichni jsou si na těchto seminářích rovni a program se za pomoci facilitátora tvoří až na místě, podle toho, co má kdo připraveno a o čem chce diskutovat.

O technice Open Space

Setkání typu open-space je typicky několikadenní, pouze s široce definovaným tématem. Cílem je dát dohromady lidi, kteří mají nejrůznější názory na dané téma a pokud možno i praktické zkušenosti. Umožnit jim diskusi, ve které by si tříbili argumenty a inspirovali se navzájem. Jednotliví účastníci mohou prezentovat svoje projekty, témata, otázky k diskusi, případně se účastnit pouze pasivně (tzv. „motýli“ – sedí a jsou krásní). Účastníci mohou též přebíhat mezi jednotlivými bloky od tématu k tématu (tzv. „čmeláci“ – přelétávají). Obvyklé je mít dva až čtyři programové bloky – jeden až dva dopoledne a další odpoledne. Konečná podoba detailního programu se tvoří až v průběhu akce podle zájmu účastníků a za asistence facilitátora. Z jednotlivých programových bloků se pořizují zápisy pro účely plánování dalších akcí a zprostředkování myšlenek semináře dalším zájemcům.

Praktické detaily, kde a jak se přihlásit či získat další informace

Poplatek za ubytování a podkladové materiály činí 1100 Kč. Stravování je zajištěno. Cestovné nebudeme až na výjimky schopni hradit. Přihláška je ke stažení v úvodu této stránky – pošlete ji prosím elektronicky, případně poštou na adresu: Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86, 68771 Bojkovice tak, aby došla do 14. ledna 2008. Po tomto datu rozhodne organizační tým o výběru účastníků. Počet účastníků je omezen na 20. Účastníci budou požádání o zaplacení zálohy.

Program garantuje Naďa Johanisová, (nadiaj@volny.cz , tel. 386 322 553, 549 49 5324, Trast pro ekonomiku a společnost, Brno), organizační stránku zajišťuje Hana Němcová, (hana.nemcova@veronica.cz, tel. 572 641 855, Centrum Veronica Hostětín).

Víte-li o někom, kdo by mohl být pro plánované setkání přínosem, prosím přepošlete mu tuto pozvánku! Děkujeme.