Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci se Státní veterinární správou pořádá kulatý stůl na téma „Veterinární a hygienické požadavky na maloproducenty jako předpoklad rozvoje jejich podnikání“.

Kulatý stůl proběhne 24.1.2008 od 9 do 12 hodin v suterénu Družstevní asociace, Těšnov 5, Praha.
Kulatý stůl proběhne v rámci projektu „Legislativní podmínky pro malé producenty a zpracovatele (nejen) na venkově“.

Leták ke stažení [download id=“616″]

Program:

9.00

Představení projektu, cíle kulatého stolu, představení účastníků – Stanislav Kutáček (Trast pro ekonomiku a společnost)

Shrnutí poznatků z rozhovorů s faremními zpracovateli – Martina Filipová (Trast pro ekonomiku a společnost)

Veterinární požadavky na zpracování mléka u prvovýrobců – Jiří Hlaváček (Státní veterinární správa ČR)

9.30 – Diskuse nad konkrétními problémovými body (předem připravený seznam bude na místě doplněn), ke každému bodu pak debata ve struktuře:

-> je to skutečně problém a pro koho?
-> v čem spočívá, co způsobuje
-> návrhy jak řešit

11.30 – Shrnutí závěrů, návrh dalších aktivit
Kulatý stůl je určen pro zástupce státní správy v oblasti veterinární a hygienické a pro zástupce maloproducentů.

Podpořeno  grantem  z  Islandu,  Lichtenštejnska  a  Norska  v  rámci  Finančního mechanismu  EHP  a  Norského finančního  mechanismu prostřednictvím  Nadace rozvoje občanské společnosti.