Trast pro ekonomiku a společnost zve na seminář, který se uskuteční dne 5.12.2007 v Brně na téma Lokální multiplikátor v ČR aneb Jak měřit příspěvek k rozvoji místní ekonomiky?

Seminář proběhne v Brně, v Urbancentru (Mečová 5)

Program semináře:

9.00 – Zahájení
9.15- Justin Sacks – LM3: vznik, princip, příklady, LM3 na internetu
10.45-11.00 – Přestávka
11.00-11.45  – Jana Jerglová – pilotní testování metodiky LM3 v ČR
11.45-12.30 – Diskuse, závěr

Tlumočení a drobné občerstvení zajištěno.
Svoji účast prosím potvrďte  Sandře Dziugielové
(e-mail: SandraDziugielova@gmail.com, tel. 774 534 983)

Lokální multiplikátor je ukazatelem informujícím o koloběhu peněz v ekonomice. Prostřednictvím tohoto jednoduchého ukazatele lze získat vhled do fungování místní ekonomiky. Přítok peněz „z vnějšku“ je pouze jednou podmínkou k prosperitě místní ekonomiky, který ale prosperitu a růst bohatství nezajistí, pokud peníze příliš rychle odtékají pryč.

Jak ale zjistit, kam utracené peníze tečou, zda a s jakou efektivitou obíhají uvnitř? Jak zjistit, které firmy a organizace jsou přínosem? Kde utratit své peníze, aby zůstaly v místě a dále pracovaly v náš prospěch? Nástrojem, který umožňuje dát na předešlé otázky kvantifikovatelnou odpověď, je lokální multiplikátor (LM3).

Lokální multiplikátor pomáhá popsat míru lokalizace místní ekonomiky (obce, regionu), tedy nakolik se peníze uvnitř takto definované ekonomiky „otáčejí“ a kolik jich nenávratně utíká. Ukazuje, jak upravit svoje aktivity, aby více prospívaly místu a regionu, kde žijeme. Je upraven tak, aby se dal používat i pro sledování role malé organizace, podniku nebo obce v místní ekonomice. Výpočet lokálního multiplikátoru je prvním krokem k uvědomění si významu lokální ekonomiky pro dosažení udržitelného rozvoje.

Justin Sacks je zakladatelem společnosti K2A LLP a britským odborníkem v oblasti ekonomického rozvoje a jeho zprostředkováním veřejnosti. K2A je partnerská společnost, která podněcuje k určité sociální změně díky užití teoretických znalostí v praxi. K2A v současné době spolupracuje se společností Adam Wilkinson & Association na vytvoření online portálu LM3 (www.lm3online.org), online nástroji, který by umožnil jakékoliv organizaci zjistit míru dopadu jejích výdajů na místní ekonomiku. Dále pak spolupracuje s TwentyFifty Ltd na rozšíření LM3 do nadnárodních společností působících v rozvojových zemích a s mnoha dalšímy partnery v zajištění rozvoje a růstu britskou vládou schváleném webu, který je určen k podpoře zprostředkování informací veřejnosti (www.procurementcupboard.org).
Než založil společnost K2A pracoval Justin jako výzkumný pracovník v organizaci NEF (the New economics foundation), kde vyvíjel indikátor LM3. Je autorem několika publikací o udržitelném ekonomickém rozvoji, jako např. Public spending for public benefit, sponzorovanou asociací LGA (Local Government Association). Dále je autorem publikace s názvem More for your money sponzorovanou společnostmi SEC (Social Enterprise Coalition) a SOPO (Society of Procurement Officers).
Dříve než se Justin Sacks přestěhoval do Velké Británie pracoval v New Yorku jako analytik kapitálového rozpočtu na oddělení Bytového a ekonomického rozvoje v úřadě starosty New Yorku. V této době také působil jako tichý partner firmy New Profit Inc. – společnosti se spekulativním kapitálem, která poskytuje prostředky neziskovým organizacím k jejich úspěšnému rozvoji.