Trast pro ekonomiku a společnost spustil nové internetové stránky, jejichž cílem je informovat českou a slovenskou veřejnost o otázkách spojených s ropným zlomem.

(Tisková zpráva ke stažení zde) [download id=“608″]

Trast pro ekonomiku a společnost spustil internetové stránky EnergyBulletin.CZ. Cílem projektu je přinést české a slovenské veřejnosti informace o ropném zlomu[1] v češtině/slovenštině. EnergyBulletin.CZ přináší anotace a překlady aktuálních článků týkajících se vyčerpávání světových zásob ropy a souvisejících problémů ze zahraničních médií a autorské články redakčního kolektivu.

Zatímco v západní Evropě a zejména v USA probíhá živá debata o otázkách spojených s postupným vyčerpáváním světových zásob ropy, české veřejnosti se prostřednictvím tradičních médií dostávají jen slabé ozvuky této diskuse. Věříme, že nový internetový bulletin pomůže vyplnit tuto mezeru v informacích a přispěje k rozvinutí diskuse o otázkách energie i v ČR/SR.

Spolupracujeme s partnerským webem, EnergyBulletin.NET, který má editory v USA a v Austrálii. Jsme však různé, na sobě nezávislé organizace s oddělenými redakcemi. Vzhled těchto stránek vychází ze vzoru EnergyBulletin.NET, se svolením jeho redakce.

Více informací – program Energie >>>

[1]Ropný zlom: Zvětšující se mezera mezi poptávkou po surové ropě a klesající celosvětovou těžbou může v brzké době přinést energetickou krizi s potenciálně závažnými důsledky pro ekonomiku a společnost.