Aktuality

Ladislav Feierabend: Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952

Překlad Naďa Johanisová. Nakladatelství Stehlík, Volary. 2007. ISBN 978-80-86913-03-2.

Knihu je možné objednat u vydavatele na webových stránkách www.knihystehlik.eu objednavky@knihystehlik.eu

Za cenu 179 Kč (plus poštovné) ji můžete zakoupit v kanceláři Trastu pro ekonomiku a společnost. Rádi vám ji též zašleme na dobírku.

Zemědělská družstva, kam patřila družstva skladištní, mlýnská, čekanková, elektrifikační, lihovarnická, úvěrní (slavné kampeličky), vinařská, lesní, strojní, mlékařská a mnohá další, u nás vzkvétala a měla zásadní podíl na likvidaci lichvy na venkově a na zachování malých hospodářství až do roku 1948, resp. 52 a dále, kdy byla družstva i hospodářské usedlosti likvidovány. V případě družstev šlo o likvidaci shora právní cestou, zestátnění  či nahrazení tzv. jednotnými zemědělskými družstvy. Jen kampeliček bylo u nás přitom před válkou a ještě po válce řádově tisíce. Přitom se o nich, a dalších autentických družstvech u nás, skoro nepíše, nebádá, neví.

Autor, Ladislav Feierabend, je opomenutou osobností naší historie. Pracoval jako vrchní ředitel družstevního centra Kooperativa (pozor, nesplést se současnou pojišťovnou stejného jména, která nemá s předválečnou Kooperativou nic společného) a později byl v londýnské exilové vládě, kde zastupoval mj. zájmy (později zakázané) agrární strany. Z Československa musel podruhé emigrovat v roce 1948. Knížku psal anglicky v New Yorku a vyšla v roce 1952.

Do češtiny knihu preložila Naďa Johanisová (a opatřila delším doslovem), úvod napsal historik Pavel Žáček, dobové fotky sehnal vydavatel Ivoš Stehlík. Díky lektorům Doc. L. Němcové a zejména JUDr.  J. Slabému je knížka opatřena poznámkami, které myslím o hodně zvyšují srozumitelnost textu pro českého čtenáře. Knížka obsahuje i řadu tabulek a také autentické stanovy předválečné kampeličky, které dodala paní Vávrová, knihovnice Družstevní Asociace v Praze.

Fotografie z křestu knihy „Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952“

Ve čtvrtek 31.5. proběhnul v sídle Družstevní asociace v Praze na Těšnově křest právě vydané knihy „Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952“.

Knihu, kterou původně napsal člen válečné exilové vlády L. Feierabend, přeložila Naďa Johanisová a vydalo nakladatelství Stehlík ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost. Na křestu knihu do života přivítali nakladatel Ivo Stehlík a překladatelka Naďa Johanisová. Kmotry jí byli Milan Uhde, Prof. Ivo Feierabend a Táňa Fischerová.

Fotografie z křestu >>>

Will the Czech Pension Reform Go Fundamental? English version available!

Discussion paper written by Ivan Lesay analyses the Czech pension reform and its prospects. The aim of this paper is to assess the future prospects of the Czech pension reform in terms of how fundamental it can go, why, and what are the possible risks of such a move.

Download the full paper here [download id=“698″].

Foreword by Jan Drahokoupil:

There is a number of reforms that Czech public sector has to undertake. Most notably, the present shape  of pension system is not sustainable. The reform is a necessity any government will have to follow. Reforming (and thus leaving) contemporary pay-as-you-go model of the pension system is one of the main priorities. These are dominant storylines in Czech press that are also prominent among policy-makers. Political parties, both Left and Right, propose a transition from the present pension system. This, however, is a measure of an immense importance that deserves to be investigated beyond dominant clichés. Is the pension-system reform really necessary? Why? To what extent? What are the consequences of the proposals that are on the table?

This discussion paper offers a roadmap to finding answers to these questions. Ivan Lesay discusses pros and cons of proposed reforms in a very accessible way. Among others, he refutes a number of myths that accompany the discussion. He clarifies actual meanings and consequences of individual reform proposals. This reveals many of the dominant ideas to be misleading.

This text is a major contribution that allows us to understand the pension reform and to identify possible directions that it can follow. There is a lot at stake. There are many reasons to believe that the policy proposals that are actually available in the Czech Republic can have rather unpleasant consequences.

More discussion papers >>>

Nová kniha: Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952

Nakladatelství Stehlík ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost v těchto dnech vydává překlad Nadi Johanisové „Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952.“

Ladislav Feierabend (překlad Naďa Johanisová): Zemědělské družstevnictví v Československu do roku 1952.
Knihu je možné objednat u vydavatele na e-mailu ivos.stehlik@tiscali.cz za cenu 179 Kč plus poštovné.

Zemědělská družstva, kam patřila družstva skladištní, mlýnská, čekanková, elektrifikační, lihovarnická, úvěrní (slavné kampeličky), vinařská, lesní, strojní, mlékařská a mnohá další, u nás vzkvétala a měla zásadní podíl na likvidaci lichvy na venkově a na zachování malých hospodářství až do roku 1948, resp. 52 a dále, kdy byla družstva i hospodářské usedlosti likvidovány. V případě družstev šlo o likvidaci shora právní cestou, zestátnění  či nahrazení tzv. jednotnými zemědělskými družstvy. Jen kampeliček bylo u nás přitom před válkou a ještě po válce řádově tisíce. Přitom se o nich, a dalších autentických družstvech u nás, skoro nepíše, nebádá, neví.

Autor, Ladislav Feierabend, je opomenutou osobností naší historie. Pracoval jako vrchní ředitel družstevního centra Kooperativa (pozor, nesplést se současnou pojišťovnou stejného jména, která nemá s předválečnou Kooperativou nic společného) a později byl v londýnské exilové vládě, kde zastupoval mj. zájmy (později zakázané) agrární strany. Z Československa musel podruhé emigrovat v roce 1948. Knížku psal anglicky v New Yorku a vyšla v roce 1952.

Do češtiny knihu preložila Naďa Johanisová (a opatřila delším doslovem), úvod napsal historik Pavel Žáček, dobové fotky sehnal vydavatel Ivoš Stehlík. Díky lektorům Doc. L. Němcové a zejména JUDr.  J. Slabému je knížka opatřena poznámkami, které myslím o hodně zvyšují srozumitelnost textu pro českého čtenáře. Knížka obsahuje i řadu tabulek a také autentické stanovy předválečné kampeličky, které dodala paní Vávrová, knihovnice Družstevní Asociace v Praze.

CzechInvest – komentář Jana Drahokoupila v Czech Business Weekly

Jan Drahokoupil komentuje poslední vývoj ve vládní agentuře CzechInvest v prestižním Czech Business Weekly.

April turned out to be quite a month for state investment and business development agency CzechInvest. The agency lost not only its CEO Tomáš Hruda, but also most of its senior staff and project managers….

 
Plné znění článku na / Read more at:

http://www.cbw.cz/phprs/2007050702.html.

Právě vychází diskusní sešit Ivana Lesay k důchodové reformě…

Trast pro ekonomiku a společnost vydává nový diskusní sešit – tentokráte na téma důchodové reformy. Ivan Lesay v textu „Bude česká důchodová reforma fundamentální“ rozebírá argumenty provázející diskusi o důchodové reformě a rizika některých návrhů.

Elektronicky je možné diskusní sešit stáhnout zde [download id=“695″]. Tištěnou verzi si můžete za 50/250 Kč (cena pro jednotlivce, resp. instituce) objednat na adrese Trastu.

Slovo editora

Veřejné rozpočty v Česká republice stojí před několika nezbytnými reformami. Současný stav nelze udržet a ať bude u vlády kdokoliv, musí reformovat. Penzijní systém je jednou z hlavních priorit. Současný důchodový systém je dlouhodobě neudržitelný a je tedy nutné jej zásadně změnit. Čím dříve, tím lépe. Na váhání můžeme všichni ošklivě doplatit. Toto jsou dominantní a nezpochybňované předpoklady v mediálním i expertním diskursu v CR.  Politické strany napříč ideologickým spektrem proto navrhují přechod od současného systému k odlišným modelům. Toto je však velice závažná změna, která se hluboce dotýká nás všech. Je proto nesmírně důležité odstoupit od mediálních klišé a zamyslet se nakolik je tento obrázek pravdivý. Jaký typ reformy je opravdu nutný? Jaké jsou širší důsledky navrhovaných řešení?

Tento diskusní sešit nabízí průvodce na cestě hledání odpovědí na tyto otázky. Ivan Lesay velice přístupným způsobem diskutuje nejrůznější argumenty pro a proti navrhovaným reformám a vyvrací spoustu mýtů, které diskusi doprovází. Jeho diskusní sešit vyjasňuje rozdíly a skutečný význam možných směrů, kterými se reforma může ubírat. Autor ukazuje nakolik je dominantní konsensus zavádějící.

Tento text je proto zásadním příspěvkem umožňujícím se zorientovat se v problematice důchodové reformy a identifikovat možné směry, kterými se lze v ČR ubírat. V sázce je opravdu hodně. A existuje několik závažných důvodů, proč se domnívat, že můžeme v budoucnosti doplatit právě na řešení, která máme v současní době na stole.

Jan Drahokoupil * Editor publikací Trastu pro ekonomiku a společnost

Další diskusní sešity Trastu pro ekonomiku a společnost >>>

Na reformě prodělá většina poplatníků

Třetí ze série komentářů Petra Gočeva k návrhu daňové reformy.

Na reformě daní prodělá většina poplatníků
Petr Gočev
(Psáno pro týdeník Nové Slovo)

V úterý 3. dubna  prezentovali členové české vlády na pozadí reklamy několika soukromých firem hlavní rysy „batohu“ opatření na příjmové a výdajové straně rozpočtu. V tomto článku se budu věnovat především reformě daní. Již před zveřejněním všech detailů se nechal ministr financí Kalousek slyšet, že na reformě daní všichni vydělají. Toto své tvrzení zopakoval i během prezentace. Zároveň dodal, že daň z příjmů fyzických osob zůstane i nadále progresivní. Obě tvrzení již během následné debaty vyvrátil analytik ČSOB Tomáš Sedláček. Poukázal na to, že zastropování plateb na sociální a zdravotní pojištění vede ve spojení s rozšířením daňového základu k tomu, že od částky 80 tis. Kč měsíčně se daň z příjmů stává daní degresivní a to nehledě na to, zda chápeme pojistné odvody jako kvazidaně, nebo jako součást příjmu, jak se snažil argumentovat Kalousek. Nepravdivé je též Kalouskovo tvrzení o tom, že na reformě daní vydělají všichni i při zohlednění zvýšení snížené sazby DPH. Sedláček vypočetl, že na reformě daní prodělá 27 % poplatníků. Počítal však se zvýšením cen zboží a služeb zatížených sníženou sazbou DPH pouze o 2 %, s odůvodněním, že ceny se zvýší méně než jak by odpovídalo zvýšení sazby daně. To je sice pravda (i když rozdělení daňových dopadů „půl na půl“ se zdá být arbitrární), ale v takovém případě se zase sníží zisky a mzdy a v důsledku toho daňové odvody ze zisků a z mezd i spotřeba. A v důsledku snížení spotřeby se bude celý cyklus opakovat. Výslednému efektu se tedy nelze vyhnout – proto je třeba zohlednit plný efekt zvýšení sazby DPH a nikoliv jenom efekt poloviční. Pokud však zohledníme plný efekt zvýšení DPH, zjistíme, že na reformě DPFO a DPH prodělá více než polovina poplatníků. To jsme však ještě nezohlednili snížení efektu odečitatelných položek využívaných především středními vrstvami (úroky z hypoték, příspěvky na důchodové zabezpečení atd.), které posune podíl poražených ještě dál. Skutečnost, že mnozí poplatníci musí prodělat, ostatně vyplývá z materiálů prezentovaných samotným Kalouskem, podle kterých zvýšený výběr DPH více než vykompenzuje snížený výběr DPFO. Je zjevně nemožné, aby každý člověk zaplatil méně a při tom se vybralo dohromady více.

Shrňme si: na změnách DPFO vydělá v absolutní částce skutečně každý. Nejméně, pouhých 9 Kč, vydělá poplatník s hrubou mzdou 20800 Kč měsíčně. Tento modelový poplatník však každý měsíc zaplatí na DPH o více než 200 Kč navrch. V absolutní částce prodělají na reformě DPFO a DPH všichni, jejichž příjem se pohybuje od 16000 do 34000 měsíčně. Celkový objem vybraných daní zůstane zhruba stejný, většina zaměstnanců však přilepší státu stokorunami, aby se těm s nejvyššími příjmy mohlo ulevit o tisíce. V řádu stokorun vydělají na daních též lidé s nejnižšími platy a rodiny s dětmi, kteří však budou o to více postiženi škrty v rozpočtových výdajích a snížením příspěvků na děti.

Po reformě bude složená daňová sazba růst až do výše měsíčního příjmu 80 tis. a pak začne  limitně klesat až k oněm magickým 15 %. Vláda tak občanům vzkazuje: čím více vyděláte, tím více se tloušťka vašich peněženek přiblíží předvolebním slibům ODS. Většina lidí nevydělává dost na to, aby si vláda mohla dovolit splnit jim to, co jim před volbami bylo vládními stranami naslibováno.

Po odtajnění poslední složky reformy veřejných rozpočtů – rozpočtových škrtů – si tak můžeme složit celou mozaiku: střední třídy přispějí těm nejbohatším na  daňové úlevy, zatímco „černí pasažéři“ (tj. důchodci, nemocní, lidé navštěvující lékaře, nezaměstnaní, svobodné matky) přispějí na snížení firemních daní a zalátání rozpočtové díry. Předvolební Topolánkova „smlouva s občany“ se nám tak zvrátila ve svůj pravý opak: namísto snížení daní všem zvýšení daní většině, namísto tisícovky pro důchodce další snížení náhradového poměru (tj. poměru průměrného důchodu k průměrné mzdě).

Juli Zeh popisuje v románu Hráčský instinkt situaci dnešních mladých Němců. Generace „po smrti Nietzscheho“, pro kterou již neexistuje morálka, ale ani radost z jejího bourání. Jedinou zbytkovou hodnotou je upřímnost. Bylo by naivní, kdyby voliči požadovali po politicích morálku. Ale špetku upřímnosti (a to nikoliv té Grossovské), tu by požadovat mohli: „Když už nám lžete před volbami, tak nám nelžete alespoň po volbách, kdy máte na další 4 roky vystaráno.“ Vzorem takové upřímnosti je komentář spoluautora slovenské daňové reformy Richarda Sulíka, zveřejněný v rozhovoru pro MF DNES: „Rovná daň se nedělá kvůli lidem, ale pro ekonomiku a pro ty, kterým hospodářství patří. Tedy pro majitele kapitálu, nemovitostí, firem.“

Paradoxy koaličního programu – komentář Petra Gočeva

Další ze série komentářů Petra Gočeva k návrh daňové reformy.

Vyšlo v kulturním týdeníku A2 č. 8/2007

Paradoxy koaličního programu

Petr Gočev

Chytré horákyni z pohádky Boženy Němcové se podařilo splnit zadání, které jí nechal vzkázat prokurátor: ať k němu přijede, ale ať to není ani ve dne ani v noci, ani ustrojená ani nahá, ani pěšky ani na voze. Avšak ani angažování chytré horákyně namísto Pohanky s Melčákem by současné vládě nepomohlo splnit vše, co slibuje.

Posuďte sami: vláda hodlá všem snížit daně a zároveň snížit i schodek veřejných rozpočtů.

Jak má být tohoto zázraku dosaženo? Snížením mandatorních výdajů, především škrty v sociálních výdajích. Tyto škrty podle Kalouska dopadnou na ty, kdo „odmítají pracovat a pletou si sociální dávky s normálním platem“. V této souvislosti připomeňme Agendu 2010 z dílny ČSSD, která se v mnohém podobá koaliční smlouvě pravicové vlády  a kde je „neoprávněné pobírání dávek“ označováno za jeden z hlavních problémů ČR. Legendu o welfare queen, která si jezdí pro podporu v cadillacu, si původně vycucal z prstu Ronald Reagan. Tento novodobý mýtus se úspěšně zabydlel v rétorice politických stran  z různých částí politického spektra. Zneuživatelé sociálních dávek se tak stali skupinou, na níž lze svádět veškeré problémy veřejného sektoru (přeci jen, svádět všechno na komunisty nejde donekonečna),  aniž by se někdo namáhal rozsah a důsledky takzvaného „zneužívání sociálních dávek“ vyčíslit. My to však můžeme zkusit. Podle nejvyšších odhadů pobírá 10 – 15 % žadatelů podporu v nezaměstnanosti neoprávněně. Pokud by jim byly dávky odňaty, ušetřil by rozpočet 1 až 1,4 mld. Kč ročně. Jak vidno, tímto způsobem  Kalouskovu rozpočtovou díru zalátat nepůjde, ani když mu velkoryse přiznáme další stovky milionů ušetřených na pastelkovném a porodném, pro jejichž navýšení hlasovali i poslanci a senátoři KDU-ČSL a ODS (to bylo ovšem před volbami).  Pokud by škrty sociálních dávek měly vskutku kompenzovat rozsáhlé snižování a rušení daní, a zároveň vést ke snížení rozpočtového deficitu (podle analýzy ČMKOS povedou vládní reformy během následujících tří let k výpadku příjmů veřejných rozpočtů ve výši 236 až 280 miliard korun), musely by se přestat vyplácet veškeré podpory v nezaměstnanosti a veškeré sociální dávky (podle návrhu státního rozpočtu na rok 2007 představují dávky státní sociální podpory celkem  54 mld. a podpora v nezaměstnanosti 7 mld.). Vskutku, jedině zrušením veškerých sociálních dávek lze dokonale zabránit jejich hypotetickému zneužívání.

Při tom není jisté, zda částečné rušení sociálních dávek, tak jak o něm zatím vláda uvažuje, nebude ve svých důsledcích pro rozpočet spíše kontraproduktivní. Zrušení nemocenských dávek pro  první tří dny nemoci povede k tomu, že lidé, pro které je již dnes obtížné vyjít s platem, se budou snažit nemoci přechodit, do práce půjdou i s počínající chřipkou a infekci tak dále rozšíří. Zrušení pohřebného se projeví hromaděním mrtvol v chladících boxech, čímž se bezúčelně zvýši investiční a provozní náklady nemocnic.  Rušení dalších dávek zapříčiní růst kriminality a nákladů na její prevenci. Ve Spojených státech spočítali, že každý bezdomovec představuje pro veřejné rozpočty větší náklady, než kolik by stálo obdarovat jej vlastním bytem, a že všeobecné zdravotní pojištění je efektivnější než soukromé, na které šestina populace nejbohatší země světa „nedosáhne“. Kontraproduktivní mohou být i neuvážená opatření „ekologizace daňové soustavy“. Je jistě alarmující, že vlivem spalování hnědého uhlí  je ovzduší ve vesnicích znečištěné stejně jako v průmyslových centrech. Ale Bursíkem navrhované zdražení o 10% situaci nevyřeší, neboť i po této změně zůstanou náklady na vytápění hnědým uhlím méně než poloviční ve srovnání se zemním plynem, jehož cena po chystané deregulaci dále poroste. A větší podíl občanů pak dá přednost ještě levnějšímu otopu – PET lahvím.

Pokud srovnáme různé sliby a koncepty z programů koaličních stran a ze stávající koaliční smlouvy, vyjde nám z toho směs, která by i chytré horákyni zamotala hlavu:

Daně snížíme všem, ale zároveň je některým zvýšíme (především zvýšením sazby DPH u základních životních potřeb). Rozpočtový deficit snížíme, ale zároveň jej zvýšíme (neboť ani pravicová vláda si nemůže dovolit tak rozsáhlé škrty v sociálních výdajích). Sociální dávky budou adresnější, ale zároveň je bude dostávat každý. Důchody budou stoprocentně solidární, ale zároveň se výrazně sníží. Výnos z ekologických daní bude investován do podpory ekologicky šetrných technologií a sanace ekologických škod, ale zároveň jej započítáme jako kompenzaci snížení odvodů na sociální zabezpečení. Výpočet rovné daně zjednodušíme, neboť bude existovat jediná sazba daně, ale zároveň bude složitější, neboť bude existovat několik sazeb pro slevu na dani. Na podobné paradoxy ostatně narazíme i mimo oblast hospodářské a sociální politiky, vzpomeňme Bursíkovo “jsme pro přímou demokracii, ale referendum o radarové základně nepodpoříme”. Jak se v tom má občan vyznat?

Nadia Johanisova: Living in the Cracks

RTEmagicC_cracks_cover_small_01.jpgFEASTA, Dublin, 2005. ISBN 1 903998 52 2.

Knihu je možné zakoupit v Nakladatelství Stehlík (www.knihystehlik.eu). Publikaci je možné zakoupit též například u Greenbooks.

Abstract:

A Look at Rural Social Enterprises in Brtain and the Czech Republic

Living—and often thriving—in the cracks between the business world and the state system is an amazing variety of organisations which, according to some economists, theoretically shouldn’t exist. That’s because their goal is not to make profits but to meet social needs which both the market and government either can’t meet nearly as well or have totally ignored.

There’s not even a good collective name for these organisations, although Third Sector is often used and causes most people’s eyes to glaze over. Yet, as this book shows, all human life is there. Based on dozens of interviews with people who have set up and run these organisations, it shows how their struggle to carry their ideals forward has led to lives with more joy, fulfilment and satisfaction than is normally found in commercial life or the civil service.

But the book has a far greater importance than that. By comparing and contrasting the organisations she visited in Britain with those in the Czech Republic, Nadia Johanisova is able to establish just what is so valuable about them and how they can be helped to multiply and flourish.

In a world increasingly dominated by giant companies for whom communities mean nothing, and in which the state sector is constrained by limited budgets and tight rules, organisations such as those described here are going to be needed everywhere if we are not to have major gaps in our lives and

in the services available to us. Written in an entertaining personal style, this book will not only inspire and guide many of those who will decide to meet those needs but will also enable them to get in touch with some of the pioneers mentioned in its pages.

Zdravotnictví: Je české zdravotnictví zneužíváno? Zajímavý článek na BL…

Autor se kriticky zamýšlí nad výroky o nadužívání výhod zdejšího zdravotnictví.

Je české zdravotnictví zneužíváno? | Petr Wagner | Britské listy | 13. dubna 2007

http://www.blisty.cz/art/33838.html