Trast pro ekonomiku a společnost hledá spolupracovníka pro program Lokální etické a demokratické ekonomiky na pozici výzkumný pracovník.

Hledáme studenta/absolventa VŠ ekonomického směru (případně sociálněvědního směru), který bude pracovat na projektu výzkumu sociálně-ekonomických přínosů udržitelných projektů v Hostětíně v Bílých Karpatech. Nabízíme práci na poloviční úvazek na dobu určitou s odměnou 8.700,- Kč hrubého po dobu jednoho roku. Očekáváme časté cesty do Hostětína.

Práce bude zahrnovat spolupráci na tvorbě metodiky výzkumu, přípravu a provedení výzkumu a zpracování závěrečné zprávy.

Uzávěrka výběrového řízení je 15. srpna 2007. Motivační dopis a životopis prosím zašlete na e-mail testrast@gmail.com. Vybraní uchazeči budou pozváni k ústnímu pohovoru. Podrobnější informace žádejte u Stanislava Kutáčka, tel. 774643394.

Nástup možný ihned.

Podrobnosti o výzkumu:

V rámci odborné analýzy pilotních projektů udržitelného rozvoje budou vyjádřeny environmentální, ekonomické a sociální přínosy a problémy pilotních projektů udržitelného rozvoje v Hostětíně – tedy biomasové výtopny, kořenové čistírny odpadních vod, moštárny s ekologickou produkcí, svépomocných solárních systémů, šetrného veřejného osvětlení a střediska zaměřeného na vzdělávání o udržitelném rozvoji, které je zároveň ukázkou ekologického stavitelství.

Odborná analýza bude sloužit jako argumentace a konkrétní příklad aplikací udržitelného rozvoje. Takový podklad je v rámci České republiky ojedinělý; je po něm poptávka jak ze strany odborných i laických návštěvníků Centra Veronica Hostětín, kteří potřebují detailní údaje jako vstup pro rozhodování o realizaci podobných projektů udržitelného rozvoje, tak ze strany výzkumných, poradenských a vzdělávacích institucí, které se udržitelným rozvojem zabývají a šíří tyto informace dál (multiplikační faktor).