TES vydal analýzu právních předpisů v oblasti produkce potravin: „Povinnosti malých zpracovatelů živočišných produktů (masa a masných výrobků a mléka a mléčných výrobků) – Nařízení ES a vnitrostátní právo“

Nově vydaná analýza srovnává veterinární a hygienické předpisy Evropského společenství (ES) a ČR týkající se povinností přímých dodavatelů a podniků s malým objemem výroby. Obsahuje seznam ustanovení, která umožňují klást na tyto subjekty mírnější požadavky a také porovnání požadavků evropských nařízení s českou právní úpravou.

Soubor ke stažení: [download id=“598″]

Právní analýza byla vydána v rámci projektu „Legislativní podmínky pro malé producenty a zpracovatele (nejen) na venkově“.

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti