Trast pro ekonomiku a společnost vás zve na tiskovou konferenci, na které bude představena závěrečná zpráva výzkumu nákladů a přínosů investice Toyota-Peugeot-Citroen v Kolíně. Tisková konference proběhne ve čtvrtek, 29. 5. 2008 od 10.15 do 11 hodin na Vysoké škole ekonomické v Praze, v učebně SB408 (Nám. W. Churchilla 4, Praha 3).

For English [download id=“573″].

TZ ke stažení – PDF [192 kB]

Brno, 27. května 2008

Trast pro ekonomiku a společnost pořádá tiskovou konferenci, na které představí výsledky studie, která přináší první komplexní vyhodnocení ekonomických přínosů a nákladů investice TPCA pro Kolín, Středočeský kraj, a Českou Republiku. Jedná se o tolik potřebnou nezávislou evaluaci efektivity jednoho z největších případů státní podpory soukromému investorovi. Zatímco objem přímých a nepřímých udělených státních dotací může v tomto případě dosáhnout zhruba 5 000 milionů korun, TPCA investovala v ČR pouze okolo 2 500 milionů CZK.

Studie ukázala, že investice TPCA přinesla mnoho důležitých pozitiv, zejména prostřednictvím svých ekonomických dopadů a snížení nezaměstnanosti. Na druhé straně však získané informace neukazují na žádné významné nepřímé pozitivní transfery, jako jsou např. přenosy technologií a know-how do místních firem, vedoucí ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti a ještě vyšší poptávce po výzkumně-vývojových aktivitách a/nebo zvyšování kvalifikace. Můžeme tedy shrnout, že pokud charakter investice nemíří k lokalizaci nových aktivit s vyšší přidanou hodnotou, nebo intenzivnější spolupráci s místními firmami, je pozitivní vliv dané investice na regionální ekonomiku spíše krátkodobý. Zatímco negativní vlivy, zmíněné převážně v předchozí části, mají převážně dlouhodobý charakter (např. dopravní a hluková zátěž, atd.).

Autorka studie, Pavla Žížalová výsledky své práce shrnula: “Z krátkodobé perspektivy je možné tvrdit, že investiční pobídky mají velice pozitivní dopady. Z dlouhodobého hlediska je však jejich přínos sporný. Investice TPCA přinesla hlavně jednoduché montážní aktivity a investor zatím neplánuje k nám umístit nové aktivity s vyšší přidanou hodnotou.”

TK proběhne současně s mezinárodní vědeckou konferencí Regional Studies Assosication, a zúčastní se jí tak i britský profesor Martin Myant, který se dlouhodobě věnuje studiu české ekonomiky a ekonomik zemí východní Evropy. Mezi jeho publikace patří kniha Vzestup a pád českého kapitalismu (Edward Elgar, 2003), jež je jednou z nejvýznamnějších analýz české transformace.