Pozvánka na prezentaci výsledků studie Trastu a veřejnou oponenturu. Pátek 7. března 2008, Dům pánů z Kunštátu, Brno.

Seminář se bude věnovat ekonomickým, environmentálním a sociálním
přínosům hostětínských ekologických projektů – obecní výtopna na dřevní
štěpku a pasivní dům vzdělávacího střediska.

*Program:*

*9.30-10 h.* prezence, zahájení
*10-12. h.* metodika a předběžné výsledky analýzy (Jitka Uhlířová | Trast pro ekonomiku a společnost)
*12-13 h.* otevřená diskuse o metodice analýzy

Účast na semináři zdarma. Občerstvení zajištěno.

/Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismuprostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.Účast prosím potvrďte na níže uvedný kontakt.•
kontaktní osoba:
Irena Šumpelová
irena.sumpelova@veronica.cz