Diskuzní sešity, prezentace ze seminářů a další

Prezentace ze semináře „Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku“

Níže na této stránce si můžete stáhnout materiály z jednodenního semináře „Peníze nebo život? Jiné ekonomiky a potravinové iniciativy v Česku“ (21.10.2016. Katedra environmentálních studií FSS MU, Brno).

Semimapka-alternář byl zaměřen na  výstupy z výzkumného projektu, koordinovaného Naďou Johanisovou a financovaného z grantu GAČR, a obecněji na ekonomické alternativy (sociální a solidární ekonomiku), zejména ve sféře zemědělství/jídla. Další podrobnosti k projektu, včetně mapy alternativ, naleznete na stránkách: http://alternativniekonomiky.fss.muni.cz/


Prezentace ke stažení:

Johanisová, N., Sovová, L.: Alternativní ekonomické praktiky v ČR: výsledky rozhovorů s padesáti ekonomickými alternatpotrabankaivami 2014-16

Valeška, J.: Komunitou podporované zemědělství u nás i v Evropě

Blažek, J.: Lokální potravinové iniciativy v Brně

Gibas, P.: Pražské zahrádkové osady optikou městské politické ekologie

Bernardová, H.: Nadace pro půdu – Jiný pohled na vlastnictví a přístup k půdě

Jehlička, P., Daněk, P.: Jiné ekonomiky a česká společnost. Výsledky sociologického průzkumu.


 

Prezentace Davida Korowicze ze semináře Hrozba kolapsu komplexních společností a mapování budoucích rizik

Prezentace z diskusního semináře s Davidem Korowiczem z irského think tanku Feasta ke stažení zde: [prezentace_korowitz.pdf]

Jednodenní seminář, který se uskutečnil 29.1. 2014 v konferenčním sále Nadace Partnerství, měl dvě části. Dopolední se věnovala vývoji komplexních společností z pohledu systémové teorie a závislosti naší společnosti na výrobě a spotřebě, dopravní, energetické a finanční infrastruktuře – a přírodě. Odpolední pak navázala přednáškou a diskusí na téma, zda je možné změnit současný směr vývoje, jaké jsou šance na udržitelný nerůst, hrozbou kolapsu a jak mapovat scénáře budoucích rizik.

DSCF0812

David Korowicz je systémový analytik, vystudoval fyziku na Trinity College, University of London a Tyndall National Institute. Zaměřuje se na environmentální limity a jejich vliv na komplexní socio-ekonomické systémy, na důsledky finančních šoků, na šoky způsobené pandemiemi a na širší osobní a společenské důsledky současných rychlých změn. Je členem výkonné rady neziskové organizaceFeasta – Nadace pro ekonomiku udržitelnosti a nezávislým konzultantem v oblasti managementu rizik. Webová stránka: www.davidkorowicz.com

Feasta – Nadace pro ekonomiku udržitelnosti vznikla v Dublinu v roce 1998 s cílem prozkoumat ekonomické, kulturní a environmentální aspekty udržitelnosti a dát svá zjištění k dispozici co nejširšímu okruhu lidí. K tématům jejích výzkumů patří růst a limity růstu, systémy regulace emisí skleníkových plynů, potravinová bezpečnost, důsledkyropného zlomu a praktické možnostiekonomické lokalizace. Webová stránka: www.feasta.org

Semiář organizovala katedra environmentálních studií FSS MU a cetrum pro otázky životního prostředí UK ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost.

RTEmagicC_logo_opvka_uk_

Naďa Johanisová: Ekonomičtí disidenti

disidentiV únoru 2014 vyšla knížka Nadi Johanisové Ekonomičtí disidenti: Kapitoly z historie alternativního ekonomického myšlení (Stehlík, Volary). Knížku recenzovala mj. Ilona Švihlíková a předmluvu napsal Tomáš Sedláček.

Knížka obsahuje 24 ilustrovaných kapitolek o myslitelích (ekonomech i ne-ekonomech, historických i žijících), kteří dávno před současnou krizí formulovali nedostatky současného ekonomického systému a hledali alternativy v teoretické i praktické rovině.

Naďa J. píše: „Snažila jsem se přiblížit nejen jejich myšlenky, ale i jejich životní příběhy, a psát stručně a čtivě. Nechybí zde např. Robert Owen, John Ruskin, Mahatmá Gándhí, Richard Douthwaite, z českých např. F.C. Kampelík a Ladislav Feierabend. Někteří možná znáte seriál v časopise Sedmá generace, kde kapitoly o ekonomických disidentech původně vycházely.“

Knížku (227 Kč) je možné si objednat na www.knihystehlik.eu, e-mailu objednávky@knihystehlik.eu či na telefonu 723 143 299. Alternativně v e-shopech Hnutí Duha a brněnského ekologického institutu Veronica, případně žádejte u svého knihkupce, který jej objedná v Kosmasu.

Dokumentární film: Lokální a globální: O smyslu blízkosti

Dokumentární film režiséra Tomáše Škrdlanta „Lokální a globální: O smyslu blízkosti“. Námět a scénář filmu vytvořila Naďa Johanisová. Film hledá u nás a v jižní Anglii odpověď na otázku, nakolik je globalizovaný systém produkce potravin racionální, a jak v praxi přiblížit zemědělce a spotřebitele formou bedýnkových systémů, farmářských trhů, prodeje ze dvora  a  neziskových školních jídelen v kraji, kde původní jídelny byly  dávno zrušeny.

Délka filmu: 49 min.

Ukázku lze shlédnout na internetu:

http://www.youtube.com/user/TomasSkrdlant?feature=mhum

 

Petra Němcová: Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím?

Brno, červen 2010. ISBN 978-80904148-5-3.

Diskusní sešit prezentuje zjištění výzkumu, který Trast provedl v rozmezí září 2009 až březen 2010. Jeho cílembylo shromáždit a zhodnotit zkušenosti s produkcí elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojůenergie ve vlastnictví venkovských obcí. Starostové, zastupitelé a další zájemci zde mohou najít informace relevantní při zvažování možnosti provozu obecní fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, výtopny na biomasu nebo komunální bioplynové stanice.

Tištěnou verzi diskusního sešitu je možné objednat za úhradu poštovného a balného zde. Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma zde [obecni_oze.pdf].

07.07.10

Business Service Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe

Martina Fifeková & Jane Hardy, February 2010.

This report was prepared as part of the project Foreign Direct Investment inCentral and Eastern Europe: What Kind of Competitiveness for the VisegradFour? This was a joint project between the Economy and Society Trust and theBusiness School, University of Hertfordshire, UK. The project was funded bythe International Visegrad Fund and the University of Hertfordshire and ranfrom 1 March 2007 to 28 February 2010.

Project website: www.thinktank.cz/fdi | PDF [FDI_project_report.pdf]

Naďa Johanisová: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku“. Kniha vyšla v Nakladatelství  Stehlík, Volary ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost a dalšími organizacemi. Jsou v ní pojednána mj. témata: Bezúročné bankovnictví?  Lokalizace jako alternativa globalizace? Trojitý namísto jednoduchého zisku? aj.

Odlehčené texty s ilustracemi Vladimíra Jiránka a předmluvou Táni Fischerové  nabízejí průhled do světa zmizelých  družstev i dnešních sociálních podniků, ale také nové ekonomické nápady a náměty, zvláště aktuální v době hypotéční krize.

Pokud ji neseženete u svého knihkupce, objednejte si za maloobchodní cenu 229 Kč plus poštovné a balné v Trastu pro ekonomiku a společnost.

Knihu můžete zakoupit též přímo u vydavatele na webových stránkách www. knihystehlik.eu či prostřednictvím e-mailu: objednavky@knihystehlik.eu.

Vybrané texty na ukázku zde [serial_johanisova.pdf]

Příručka maloproducenta

Manuál přináší jednodušší orientaci maloproducentům ve spleti ákonných opatření v oblasti eterinárních a hygienických požadavků.

Soubor ke stažení [prirucka-maloproducenta-pdf].

Martina Filipová: Faremní zpracování ve světle hygienických předpisů

Hlavní výstup projektu „Legislativní podmínky pro malé producenty a zpracovatele (nejen) na venkově“. Studie diskutuje hlavní legislativní požadavky ve vztahu k faremnímu zpracování v malém měřítku, přináší cenné zkušenosti ze zahraničí.
Soubor ke stažení [faremni-zpracovani.pdf].

20.08.08

Transborder Laboratory from Below – sborník ze semináře

Joachim Becher, Rudy Weissenthaler, Stanislav Kutáček (Eds.) Transborder Laboratory from Below. Seminar proceedings. Brno, June 2008. ISBN 978-80-904-148-2-2.

Tištěnou verzi diskusního sešitu je možné objednat zde. Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma [transborder-laboratory.pdf].

This paper is from the seminar „Transborder Laboratory from Below“. The seminar has been called laboratory because of its experimental character. Four co-operation partners from different backgrounds invite critical social researchers and grassroots activists (i.e. development cooperation, anti-globalists, Central- and Eastern European political activists) to participate in a joint discussion and learning process. The goals of the seminar were dissemination of knowledge, an exchange between university and activist experience, and discussions on prospects of trans-border co-operations.