Zúčastnit se může každý starší 16 let, kdo nemá pravidelnou školní docházku.

Základním předpokladem je samozřejmě zájem dozvědět se více o konceptu ekonomického nerůstu a také zaujetí pro některé ze specifických témat zahraničních kurzů. Každý účastník kurzu absolvuje první dva bloky – teoretický degrowth core modul a tematický blok specifický pro každou pořádající zemi. Ti, kdo mají zájem stát se lektory nerůstu, absolvují i třetí část, která bude zařazena vždy na konec kurzu (tzv. train-the-trainer modul). Navíc je třeba, aby budoucí lektoři absolvovali v rámci projektu alespoň dva kurzy.

Pracovním jazykem kurzů bude angličtina, předpokladem je tedy také její znalost na komunikační úrovni.