Základní informace o projektu

Jak se registrovat na kurzy v rámci projektu GROWL

V rámci projektu GROWL (Learning more, growing less), nabízíme možnost zúčastnit se zahraničních kurzů zaměřených na téma udržitelného nerůstu a otevíráme předběžnou registraci (viz níže). Kurzy proběhnou u partnerských orgnizací v Německu, Polsku, Rakousku, Belgii či Portugalsku od září 2014 do července 2015. V tuto chvíli je již otevřena předběžná registraci na kurzy až do konce projektu. Jelikož jsou místa omezená, prosíme všechny potenciální zájemce, aby svůj zájem vyjádřili co nejdříve. K nahlášení stačí vyplnit tento jednoduchý online formulář: online formulář Českým partnerem projektu je Trast pro ekonomiku a společnost. Komunikačním jazykem kurzů je angličtina a podmínkou výjezdu na kurz ... číst více

Informace o projektu

  GROWL (GROWing Less, learning more) je dvouletý projekt, jehož ústředním tématem je udržitelný ekonomický nerůst. Projekt začal 1. srpna 2013 a končí 31. července 2015. Partnery projektu je devět zahraničních organizací včetně Trastu pro ekonomiku a společnost. V průběhu každá z nich bude hostit jeden vzdělávací kurz ve své zemi a zároveň bude vysílat účastníky na kurzy ostatních partnerů. České setkání zaměřené na představení konceptu nerůstu a lokálních ekonomických alternativ proběhlo 18. – 22. června 2014 ve Valči (západní Čechy). Zájemci o účast na kurzech zahraničních partnerů (viz přehled následujících kurzů) ať se obrátí na email: info@thinktank.cz Projekt je ... číst více

Motivace a cíle

Udržitelný nerůst (degrowth, décroissance, decrecimiento, decrescita) je rozsáhle pojednaný na akademické a teoretické rovině. Můžeme jej vnímat jako reakci na problémy dnešního světa, který je konfrontován s ekonomickou krizí, hrozbou nedostatku a zvyšováním cen klíčových surovin a ekologickou a sociální krizí. V jeho jádru stojí kritika posedlosti ekonomickým růstem dnešních společností. Z hlediska omezené kapacity naší planety jej nepovažuje dále za udržitelný, ani jej nevnímá jako řešení současných problémů – naopak, další materiální růst může tyto problémy dále vyostřovat a přispívat k ještě větší ekologické a sociální nerovnováze. Nerůst tak můžeme definovat na několika rovinách. V materiálním smyslu jako snižování celkového objemu produkce a spotřeby, ... číst více

Co čekat od kurzů?

Každý partnerská země bude pořádat jeden kurz a každý kurz se bude skládat z několika bloků. Prvním blokem (cca jednodenním), který bude obsahově totožný na všech kurzech, bude teoretický úvod do konceptu nerůstu – jeho vývoj, hlavní autoři, základní zdroje inspirace a premisy, navrhovaná řešení apod. (tzv. degrowth core modul). Další část kurzu bude odlišná pro každou pořádající zemi a bude se věnovat konkrétnímu tématu doplněnému o místní zkušenosti a jeho propojení s nerůstem (například lokální ekonomické alternativy v České republice, vzdělávání v Belgii, ekologické zemědělství v Polsku, výchova a péče o děti v Německu, solidární ekonomice v Řecku apod.). Třetí a závěrečná část kurzu bude ... číst více

Kdo se může zúčastnit kurzů?

Zúčastnit se může každý starší 16 let, kdo nemá pravidelnou školní docházku. Základním předpokladem je samozřejmě zájem dozvědět se více o konceptu ekonomického nerůstu a také zaujetí pro některé ze specifických témat zahraničních kurzů. Každý účastník kurzu absolvuje první dva bloky – teoretický degrowth core modul a tematický blok specifický pro každou pořádající zemi. Ti, kdo mají zájem stát se lektory nerůstu, absolvují i třetí část, která bude zařazena vždy na konec kurzu (tzv. train-the-trainer modul). Navíc je třeba, aby budoucí lektoři absolvovali v rámci projektu alespoň dva kurzy. Pracovním jazykem kurzů bude angličtina, předpokladem je tedy také její znalost na komunikační ... číst více