Každý partnerská země bude pořádat jeden kurz a každý kurz se bude skládat z několika bloků.

Prvním blokem (cca jednodenním), který bude obsahově totožný na všech kurzech, bude teoretický úvod do konceptu nerůstu – jeho vývoj, hlavní autoři, základní zdroje inspirace a premisy, navrhovaná řešení apod. (tzv. degrowth core modul).

Další část kurzu bude odlišná pro každou pořádající zemi a bude se věnovat konkrétnímu tématu doplněnému o místní zkušenosti a jeho propojení s nerůstem (například lokální ekonomické alternativy v České republice, vzdělávání v Belgii, ekologické zemědělství v Polsku, výchova a péče o děti v Německu, solidární ekonomice v Řecku apod.).

Třetí a závěrečná část kurzu bude určena těm, kdo by se rádi stali lektory nerůstu a podíleli se na organizování dalších obdobných seminářů v budoucnu. Tento TTT blok (train-the-trainer modul) je otevřený všem, vítány jsou zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých či zájem propojit nerůstové téma s jednotlivými lokálními tématy.

Každý účastník kurzu absolvuje první dva bloky –  teoretický degrowth core modul a tematický blok specifický pro každou pořádající zemi. Ti, kdo mají zájem stát se lektory nerůstu, absolvují i třetí část, která bude zařazena vždy na konec kurzu (tzv. train-the-trainer modul). Navíc je třeba, aby budoucí lektoři absolvovali v rámci projektu alespoň dva kurzy.

Pracovním jazykem kurzů bude angličtina, předpokladem je tedy její znalost na komunikační úrovni.