GROWL

Motivace a cíle

Udržitelný nerůst (degrowth, décroissance, decrecimiento, decrescita) je rozsáhle pojednaný na akademické a teoretické rovině. Můžeme jej vnímat jako reakci na problémy dnešního světa, který je konfrontován s ekonomickou krizí, hrozbou nedostatku a zvyšováním cen klíčových surovin a ekologickou a sociální krizí. V jeho jádru stojí kritika posedlosti ekonomickým růstem dnešních společností. Z hlediska omezené kapacity naší planety jej nepovažuje dále za udržitelný, ani jej nevnímá jako řešení současných problémů – naopak, další materiální růst může tyto problémy dále vyostřovat a přispívat k ještě větší ekologické a sociální nerovnováze. Nerůst tak můžeme definovat na několika rovinách. V materiálním smyslu jako snižování celkového objemu produkce a spotřeby, ... číst více

Co čekat od kurzů?

Každý partnerská země bude pořádat jeden kurz a každý kurz se bude skládat z několika bloků. Prvním blokem (cca jednodenním), který bude obsahově totožný na všech kurzech, bude teoretický úvod do konceptu nerůstu – jeho vývoj, hlavní autoři, základní zdroje inspirace a premisy, navrhovaná řešení apod. (tzv. degrowth core modul). Další část kurzu bude odlišná pro každou pořádající zemi a bude se věnovat konkrétnímu tématu doplněnému o místní zkušenosti a jeho propojení s nerůstem (například lokální ekonomické alternativy v České republice, vzdělávání v Belgii, ekologické zemědělství v Polsku, výchova a péče o děti v Německu, solidární ekonomice v Řecku apod.). Třetí a závěrečná část kurzu bude ... číst více

Kdo se může zúčastnit kurzů?

Zúčastnit se může každý starší 16 let, kdo nemá pravidelnou školní docházku. Základním předpokladem je samozřejmě zájem dozvědět se více o konceptu ekonomického nerůstu a také zaujetí pro některé ze specifických témat zahraničních kurzů. Každý účastník kurzu absolvuje první dva bloky – teoretický degrowth core modul a tematický blok specifický pro každou pořádající zemi. Ti, kdo mají zájem stát se lektory nerůstu, absolvují i třetí část, která bude zařazena vždy na konec kurzu (tzv. train-the-trainer modul). Navíc je třeba, aby budoucí lektoři absolvovali v rámci projektu alespoň dva kurzy. Pracovním jazykem kurzů bude angličtina, předpokladem je tedy také její znalost na komunikační ... číst více