Dok

Petra Němcová: Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím?

Brno, červen 2010. ISBN 978-80904148-5-3.

Diskusní sešit prezentuje zjištění výzkumu, který Trast provedl v rozmezí září 2009 až březen 2010. Jeho cílembylo shromáždit a zhodnotit zkušenosti s produkcí elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojůenergie ve vlastnictví venkovských obcí. Starostové, zastupitelé a další zájemci zde mohou najít informace relevantní při zvažování možnosti provozu obecní fotovoltaické elektrárny, malé vodní elektrárny, větrné elektrárny, výtopny na biomasu nebo komunální bioplynové stanice.

Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma zde [obecni_oze.pdf].

07.07.10

Sborník ze semináře „Fair Trade, Free Trade, nebo jinak?“ (2010)

Na konciledna 2010 pořádal Trast pro ekonomiku a společnost již pátý seminář typu Open Space. V právě vydané brožuře jsou shrnuty nejdůležitější prezentace a diskuse, které na Open Space proběhly.

Sborníček ke stažení zde [Otevreny_prostor_2010.pdf]. Tištěná verze je k dostání zdarma v kanceláři Trastu. Na požádání sborník zašleme – za cenu poštovného a balného.

Business Service Foreign Direct Investment in Central and Eastern Europe

Martina Fifeková & Jane Hardy, February 2010.

This report was prepared as part of the project Foreign Direct Investment inCentral and Eastern Europe: What Kind of Competitiveness for the VisegradFour? This was a joint project between the Economy and Society Trust and theBusiness School, University of Hertfordshire, UK. The project was funded bythe International Visegrad Fund and the University of Hertfordshire and ranfrom 1 March 2007 to 28 February 2010.

Project website: www.thinktank.cz/fdi | PDF [FDI_project_report.pdf]

Sborník ze semináře „Energie, decentralizace a udržitelnost“ (2009)

Na přelomu ledna a února 2009 pořádal Trast pro ekonomiku a společnost již čtvrtý seminář typu Open Space. V právě vydané brožuře jsou shrnuty nejdůležitější prezentace a diskuse, které na Open Space proběhly.

Sborníček ke stažení zde [Otevreny_prostor09web.pdf]. Tištěná verze je k dostání zdarma v kanceláři Trastu. Na požádání sborník zašleme – za cenu poštovného a balného.

Naďa Johanisová: Kde peníze jsou služebníkem, nikoliv pánem. Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku

Výpravy za ekonomikou přátelskou přírodě a člověku“. Kniha vyšla v Nakladatelství  Stehlík, Volary ve spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost a dalšími organizacemi. Jsou v ní pojednána mj. témata: Bezúročné bankovnictví?  Lokalizace jako alternativa globalizace? Trojitý namísto jednoduchého zisku? aj.

Odlehčené texty s ilustracemi Vladimíra Jiránka a předmluvou Táni Fischerové  nabízejí průhled do světa zmizelých  družstev i dnešních sociálních podniků, ale také nové ekonomické nápady a náměty, zvláště aktuální v době hypotéční krize.

Pokud ji neseženete u svého knihkupce, objednejte si za maloobchodní cenu 229 Kč plus poštovné a balné v Trastu pro ekonomiku a společnost.

Knihu můžete zakoupit též přímo u vydavatele na webových stránkách www. knihystehlik.eu či prostřednictvím e-mailu: objednavky@knihystehlik.eu.

Vybrané texty na ukázku zde [serial_johanisova.pdf]

Příručka maloproducenta

Manuál přináší jednodušší orientaci maloproducentům ve spleti ákonných opatření v oblasti eterinárních a hygienických požadavků.

Soubor ke stažení [prirucka-maloproducenta-pdf].

Sborník ze semináře „Demokratické ekonomiky a udržitelnost“ (2008)

Na přelomu ledna a února 2008 pořádal Trast pro ekonomiku a společnost již druhý úspěšný seminář typu Open Space. V právě vydané brožuře jsou shrnuty nejdůležitější prezentace a diskuse, které na Open Space proběhly.

Sborníček ke stažení zde [OS_08_web.pdf]. Tištěná verze je k dostání zdarma v kanceláři Trastu. Na požádání sborník zašleme – za cenu poštovného a balného.

Martina Filipová: Faremní zpracování ve světle hygienických předpisů

Hlavní výstup projektu „Legislativní podmínky pro malé producenty a zpracovatele (nejen) na venkově“. Studie diskutuje hlavní legislativní požadavky ve vztahu k faremnímu zpracování v malém měřítku, přináší cenné zkušenosti ze zahraničí.
Soubor ke stažení [faremni-zpracovani.pdf].

20.08.08

Transborder Laboratory from Below – sborník ze semináře

Joachim Becher, Rudy Weissenthaler, Stanislav Kutáček (Eds.) Transborder Laboratory from Below. Seminar proceedings. Brno, June 2008. ISBN 978-80-904-148-2-2.

Tištěnou verzi diskusního sešitu je možné objednat zde. Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma [transborder-laboratory.pdf].

This paper is from the seminar „Transborder Laboratory from Below“. The seminar has been called laboratory because of its experimental character. Four co-operation partners from different backgrounds invite critical social researchers and grassroots activists (i.e. development cooperation, anti-globalists, Central- and Eastern European political activists) to participate in a joint discussion and learning process. The goals of the seminar were dissemination of knowledge, an exchange between university and activist experience, and discussions on prospects of trans-border co-operations.

Jitka Uhlířová: Co přinesly projekty v Hostětíně? Analýza modelových projektů udržitelného rozvoje.

Brno, červen 2008. ISBN 978-80-904148-1-5. Tištěnou verzi diskusního sešitu je možné objednat za úhradu poštovného a balného zde. Elektronickou verzi je možné stáhnout zdarma zde [hostetin_analyza.pdf].

04.07.08