Trast pro ekonomiku a společnost vydal DVD –  nový dokumentární film režiséra Tomáše Škrdlanta „Lokální a globální: O smyslu blízkosti“. Námět a scénář filmu vytvořila Naďa Johanisová. Film hledá u nás a v jižní Anglii odpověď na otázku, nakolik je globalizovaný systém produkce potravin racionální, a jak v praxi přiblížit zemědělce a spotřebitele formou bedýnkových systémů, farmářských trhů, prodeje ze dvora  a  neziskových školních jídelen v kraji, kde původní jídelny byly  dávno zrušeny. Délka filmu: 49 min.

 

Film lze nyní shlédnout na tomto odkazu:

http://is.muni.cz/el/1423/podzim2012/HEN617/um/LOCAL_AND_GLOBAL.avi.video?info