Tisková zpráva Trastu pro ekonomiku a společnost

Přímé zahraniční investice a investiční pobídky v širším kontextu
(12.6.2006)

[download id=“804″]

Trast pro ekonomiku a společnost (TES) zve spolu s Katedrou zahraničního obchodu Vysoké školy ekonomické na seminář a veřejnou diskusi o zahraničních investicích a investičních pobídkách.

Na semináři vystoupí Prof. Petr Pavlínek z University of Nebraska, Omaha, generální ředitel CzechInvestu Mgr. Tomáš Hruda, ředitel odboru investičních pobídek Ministerstva průmyslu a obchodu Ing. Martin Kavka a Mgr. Jiří Nezhyba z Ekologického právního servisu.

Seminář se uskuteční na Vysoké škole ekonomické (posluchárna 210 RB), nám.W. Churchilla 4, Praha 15. června 2006 v 15 hodin.

Témata vystoupení:
Mgr. Tomáš Hruda (CzechInvest) – Vliv zahraničních investic na českou ekonomiku
Ing. Martin Kavka (Ministerstvo průmyslu a obchodu) – Vyhodnocení investičních pobídek ve zpracovatelském průmyslu
Mgr. Jiří Nezhyba (Ekologický právní servis) – Kritické hodnocení zahraničních investic a investičních pobídek v ČR z pohledu právníka
Prof. Petr Pavlínek, (University of Nebraska, Omaha) – Dopad zahraničních investic na podnikový výzkum a vývoj na příkladu českého automobilového průmyslu

Jan Drahokoupil řekl: „Přes nesmírnou důležitost zahraničních investic a investiční podpory v ČR postrádáme systematickou a kritickou evaluaci přínosů a rizik s nimi spojenými, která by šla za ideologická klišé nebo povrchní promo-materiály.“
Tento seminář je součástí širších aktivit TES v rámci jeho programu „Přímé zahraniční investice“. Cílem programu je stimulovat kritickou a odbornou diskusi ohledně role zahraničních investic v české ekonomice a širších důsledků investiční podpory.

Více informací o semináři: Stanislav Kutáček (koordinátor Trastu pro ekonomiku a společnost),
tel. 511 110 326 nebo 736 643 394, email testrast@gmail.com.
Více informací o programu „Přímé zahraniční investice“ TESu: Jan Drahokoupil (vedoucí programu), tel. 605 538 578, email jan.drahokoupil@gmail.com.

(1) Trast pro ekonomiku a společnost (TES) je nový thinktank – centrum pro sociální a ekonomický výzkum a vzdělávání. Cílem této organizace je podpora demokratických a sociálně spravedlivých procesů ve společnosti, vedoucích k posílení trvalé udržitelnosti a zodpovědnému chování subjektů v hospodářské soutěži. Tato organizace je nezávislá a není spojená s žádnou politickou stranou. Činnost TESu podpořila nadace Open Society Fund Praha. Více informací o TESu na www.thinktank.cz.