Tisková zpráva programu GAREDE-EPS a Trastu pro ekonomiku a společnost

Chybné ekonomické studie mají sloužit k poskytnutí investičních pobídek pro Hyundai.

[download id=“173″]

Agentura CzechInvest nechala vypracovat dvě ekonomické studie dopadu projektu automobilky Hyundai na českou ekonomiku. Podle společné analýzy sdružení právníků EPS z programu GARDE – Globální odpovědnost a think tanku Trast pro ekonomiku a společnost však spíše než o studie jde o jakési „promo-materiály“, nepříliš kvalitní „slohová cvičení“ bez skutečné vypovídací hodnoty. Přesto podle nedávno podepsané investiční smlouvy s Hyundai mají tyto studie sloužit na podporu jeho investice před Evropskou Komisí, která bude schvalovat tzv. veřejnou podporu, tedy Českou republikou poskytnuté miliardové investiční pobídky.

Agentura CzechInvest nechala vypracovat dvě ekonomické studie dopadu projektu automobilky Hyundai na českou ekonomiku.[1] Podle společné analýzy sdružení právníků EPS z programu GARDE – Globální odpovědnost a think tanku

Trast pro ekonomiku a společnost (Trast) [2] však spíše než o studie jde o jakési „promo-materiály“, nepříliš kvalitní „slohová cvičení“ bez skutečné vypovídací hodnoty. Přesto podle nedávno podepsané investiční smlouvy s Hyundai mají tyto studie sloužit na podporu jeho investice před Evropskou Komisí, která bude schvalovat tzv. veřejnou podporu,[3] tedy Českou republikou poskytnuté miliardové investiční pobídky.

„Studie zpracované na zakázku CzechInvestu si v mnoha bodech odporují, často argumentují na základě nepodložených údajů, a rozhodně nepředstavují tolik potřebné komplexní hodnocení ekonomických i neekonomických přínosů a rizik spojené s touto investicí.“ uvedl koordinátor programu Přímé zahraniční investice z Trastu Jan Drahokoupil.

Např. zatímco společná studie Petra Zahradníka a Jana Jedličky (Z+J) spatřuje největší přínos projektu Hyundai ve zvýšeném inkasu DPH z prodeje vozů na českém trhu, a to až 6 mld. Kč, studie zpracovaná Markétou Šichtářovou z Next Finance, s.r.o., (Next) k otázce příjmu z DPH rozsáhle poukazuje na nulový nebo zanedbatelný přínos pro státní rozpočet, neboť prodej automobilů značky Hyundai vytěsní z prodeje na českém trhu auta jiných značek.

Pro příklad vybíráme ze společné analýzy další výrazné rozdíly mezi studiemi spočívají v uváděných hodnotách příjmů a úspor státního rozpočtu:

– příjmy ze zdravotního a sociálního pojištění, ročně: Next: 1,7 mld. Kč; Z+J: 2,4 mld. Kč,

– daň z příjmu fyzických osob: Next: 0,44 mld. Kč; Z+J: 0,6 mld. Kč,

– dávky v nezaměstnanosti: Next: 1,29 mld. Kč; Z+J: téměř 1 mld. Kč,

– daně ze zisku právnických osob – Next: 0,78 mld. Kč; Z+J: 3,9 mld Kč.

Právník programu GARDE-Globální odpovědnost ze sdružení EPS Jiří Nezhyba k tomu dodává: „Uvedené jen dále dokresluje situaci, jak česká strana k investici automobilky Hyundai přistupuje nekriticky bez seriózních hodnocení.

CzechInvest by měl důkladně zvážit, zda si Česká republika může dovolit předložit před Evropskou komisi žádost o schválení miliardových investičních pobídek odůvodněnou takto nekvalitními studiemi. “

Poznámky:

[1] obě studie a investiční smlouvu s Hyundai Motor Company si lze stáhnout z webových stránek CzechInvestu:

http://www.czechinvest.org/web/mwci.nsf/pages/8184425B1540DFE5C125717000659F8C?OpenDocument

[2] celý text společné analýzy je v přiložen k této tiskové zprávě a lze jej stáhnout také z www.eps.cz a www.thinktank.cz

[3] viz Investiční smlouva, str. 21, článek č. 9.3, Schválení Veřejné podpory, Oznámení EK Investiční smlouvy

Kontakty:

Jiří Nezhyba, mobil: 775 154 073

program GARDE sdružení právníků EPS

Dvořákova 13, 602 00 Brno

tel: 545 575 229, fax: 542 213 373

e-mail: brno@eps.cz URL: http://www.eps.cz

Jan Drahokoupil, mobil: 605 538 578

Trast pro ekonomiku a společnost

Dvořákova 13, 602 00 Brno

tel. +420 511 110 326 (též vox), fax. +420 542 213 373

email: testrast@gmail.com URL: http://thinktank.cz