Přihláškaonline formulář pro přihlášení. Uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2021.

Zveme vás na 15. ročník semináře typu otevřený prostor!
Kdy?
2. až 6. února 2022 (středa večer až neděle ráno)
Kde?
Ve Středisku ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER, Horní Maršov (Krkonoše)

Evropský, americký, český… kolik těch dealů vlastně je a v čem se (ne)liší? Může některý z nich být cestou k udržitelnosti a ekonomické demokracii? Nebo jde jen o další zeleně nalakovaný pokus o věčný růst? Jaký by byl ideální green new deal? V jaké podobě, v jakém měřítku? Jak udělat a realizovat green new deal zdola a nepřenechat ho korporacím? Jak spojit síly a nepropást příležitost, kterou evropská podpora green dealu představuje?

To jsou některé z otázek, které bychom na tomto setkání rádi probrali. Všichni účastníci budou
zároveň i lektory a naopak.
Program budeme tvořit až na místě s pomocí facilitátora. Seminář je
určen pro politické praktiky i teoretiky, úředníky městské, obecní i státní, starosty a zastupitele, členy

i
nečleny politických stran a uskupení, novináře, aktivisty a členy nevládních organizací, učitele a žáky
a všechny, kdo hledají cesty ke smysluplné politice, která nezavírá oči před ekologickou krizí i rostoucí

nerovností a vychází z idejí ekologické udržitelnosti, vzájemné solidarity, demokracie a humanismu.

Mezi účastníky bude i Maja Hoffmann, německá akademička a aktivistka hnutí nerůstu. Tlumočení
bude zajištěno.
Sborníky z minulých ročníků jsou dostupné na www.thinktank.cz.

Online přihlašovací formulář naleznete zde. Do formuláře prosím napište něco o sobě, o svých očekáváních a o tématech, která chcete diskutovat. Na základě odpovědí vybereme účastníky tak, aby byl seminář pro všechny obohacující.

Přihlášky přijímáme do 31. prosince 2021. Nejpozději 11. ledna 2022 budete vyrozuměni, zda jsme Vás na seminář vybrali (počet účastníků je omezen na 25) a požádáme o zaplacení nevratné zálohy 400 Kč (bude ale samozřejmě vrácena, pokud se seminář nebude moci konat z důvodu epidemiologické situace).

Účastnický poplatek bude 2 500 5 500 , podle vašich možností, a zahrnuje ubytování a stravu
(pro vaši informaci: částka
2 500 Kč pokryje ubytování a stravu, částka 5 500 Kč pokryje i naši režii
a
další náklady semináře). Pokud je pro vás obtížné účastnický poplatek i v minimální varian
uhradit,
dejte nám prosím vědět. Pokusíme se společně najít řešení.

Organizátoři: Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU, sdružením Limity jsme my, Ekumenickou akademií, FriedrichEbertStiftung a RE: SET Platformou pro sociálněekologickou transformaci.

Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová, Standa Kutáček a Karolina Silná.
Více informací o semináři lze získat u Terezy Tlapákové na emailu: openspace@thinktank.cz.

Těšíme se na vás!

 

 

 

Letáček ke stažení: letáček (.jpg)