Uzávěrka přihlášek je 31. prosince 2019.  V odůvodněných případech lze poskytnout slevu na účastnickém poplatku. Více informací openspace@thinktank.cz.

Přihláškaonline formulář pro přihlášení
Letáček ke stažení: letáček A4 (PDF)
Pozvánka ke stažení: leták pozvánka (PDF)


Zveme vás na 14. ročník semináře otevřený prostor zaměřený na roli politiky v časech rostoucí nerovnosti a ekologické krize

Kdy? 5. až 9. února 2020 (středa večer až neděle ráno)
Kde? V Ekocentru Paleta Oucmanice (okr. Ústí nad Orlicí) Více informací o ekocentru.

Nové politiky: stačí reforma, či je potřeba revoluce? Jak má vypadat funkční demokracie? Jak detabuizovat slova: „solidarita, socialismus, levice“? Jaké jsou naše hodnoty a jak je formulovat? Jak čelit neoliberalismu na straně jedné a pravicovému populismu na straně druhé? Jak podporovat tvorbu politiky zdola a vrátit demokracii její mnohovrstevnatost?  Jak skloubit ekologické a sociální politiky? A jak zapojit lidi do vytváření politik, které mohou snížit jejich komfort? Jak spolupracovat napříč generacemi a sociálními vrstvami? A jaké jsou konkrétní kroky k udržitelné a spravedlivé budoucnosti?

To jsou některé z otázek, které bychom na tomto setkání rádi probrali.

Všichni účastníci budou zároveň i lektory a naopak. Program budeme tvořit až na místě s pomocí facilitátora. Seminář je určen pro politické praktiky i teoretiky, úředníky městské, obecní i státní, starosty a zastupitele, členy i nečleny politických stran a uskupení, novináře, aktivisty a členy nevládních organizací, učitele a žáky a všechny, kdo hledají cesty ke smysluplné politice, která nezavírá oči před ekologickou krizí i rostoucí nerovností a vychází z idejí ekologické udržitelnosti, vzájemné solidarity, demokracie a humanismu.

Sborníky z minulých ročníků, kde je podrobně popsána forma semináře a zaznamenány příspěvky účastníků, jsou dostupné zde.

Mezi účastníky bude i Anders Ekeland, zkušený norský ekopolitický aktivista, prosazující mimo jiné férovou uhlíkovou daň. Tlumočení bude zajištěno.

Očekáváme, že do formuláře napíšete něco o sobě, co od semináře očekáváte a jaké téma chcete diskutovat. Prosíme nebuďte příliš struční, vaše odpovědi nám pomohou vybrat účastníky tak, aby byl seminář pro všechny obohacující. Online přihlašovací formulář naleznete zde.

Přihlášky přijímáme do 31. prosince 2019. Nejpozději 10. ledna 2019 vás vyrozumíme, zda jsme vás na seminář vybrali (počet účastníků je omezen na 25) a požádáme o zaplacení nevratné zálohy 400 Kč.

Účastnický poplatek bude 2 000 – 6 000 Kč, podle vašich možností, a zahrnuje ubytování a stravu (pro vaši informaci: částka 3000 Kč pokryje ubytování a stravu, částka 6000 Kč pokryje veškeré náklady na osobu spojené se seminářem). Pokud je pro vás obtížné účastnický poplatek i v minimální variantě uhradit, dejte nám prosím vědět. Pokusíme se společně najít řešení.  

Otevřený prostor: bydlení jako společenská otázka organizuje Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií, Katedrou environmentálních studií FSS MU a sdružením Limity jsme my.

Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová, Standa Kutáček a Karolina Silná. Těšíme se na vás!

Více informací o semináři žádejte u:
Nikoly Fouskové na tel: 603 863 351
či na e-mailu: openspace@thinktank.cz