V rámci projektu GROWL (Learning more, growing less), nabízíme možnost zúčastnit se zahraničních kurzů zaměřených na téma udržitelného nerůstu a otevíráme předběžnou registraci (viz níže). Kurzy proběhnou u partnerských orgnizací v Německu, Polsku, Rakousku, Belgii či Portugalsku od září 2014 do července 2015.

Českým partnerem projektu je Trast pro ekonomiku a společnost. Komunikačním jazykem kurzů je angličtina a podmínkou výjezdu na kurz je účast po celou dobu jeho trvání. V rámci podpory programu Partnerství (Grundtvig) jsou náklady účastníků během výjezdu plně pokryty. Další podmínkou je odjezd účastníka z ČR a jeho návrat do ČR ihned po skončení kurzu.

Každý kurz bude obsahovat část věnující se představení nerůstu (jeho klíčové autory a zdroje, historii hnutí apod.). Další část kurzu se odvíjí od zaměření pořádající organizace a bude se věnovat pokaždé jinému specifickému tématu a jeho propojení s nerůstem.

Například zájemce o alternativy v zemědělství bude zajímat kurz v Polsku, vzdělávání bude tématem v Belgii, výchova a péče o děti v Německu, solidární ekonomika v Řecku či možnosti místní politiky v Portugalsku. Podrobnější informace ke kurzům zde: https://www.thinktank.cz/growl/kurzy/.

Třetí a závěrečná část kurzu bude určena těm, kdo by se rádi stali lektory nerůstu a podíleli se na organizování dalších obdobných seminářů v budoucnu. Absolvování tohoto TTT bloku (train-the-trainer modul) je na rozdíl od předchozích dvou částí dobrovolné.

Nejbližší kurz se uskuteční v Lipsku (Německo) od 2. do 11. září 2014. Jeho specifickým zaměřením bude „Mental Infrastructures and Degrowth Transformation“. Kurz zároveň zahrnuje i účast na 4. mezinárodní konferenci o nerůstu, s více než 1500 registrovanými účastníky, která se letos koná právě v Lipsku (http://leipzig.degrowth.org/en/) .

V tuto chvíli otevíráme předběžnou registraci na kurzy až do konce projektu. Jelikož jsou místa omezená, prosíme všechny potenciální zájemce, aby svůj zájem vyjádřili co nejdříve (v případě kurzu v Řecku a Lipsku nejpozději do 25.7.). K nahlášení stačí vyplnit tento jednoduchý online formulář: online formulář

V případě hlubšího zájmu o téma nerůstu, zájmu o TTT modul a ochoty k zapojení do dalších aktivit v oblasti nerůstu je možné, aby se jeden člověk zúčastnil více kurzů, v registračním formuláři je tedy možné zaškrtnout více kurzů/zemí.

Dva měsíce před kurzem (či dříve) vás pak budeme kontaktovat, zda váš zájem stále platí a domluvíme se na podrobnostech výjezdu. Pokud bude na některý z kurzů nahlášeno více účastníků, než bude možné vyslat, budou účastníci vybráni na základě údajů, které uvedli v registračním formuláři (zejména motivace – dlouhodobějšího zájmu o téma a možností dalšího využití zkušeností z kurzu).

V případě zájmu o další informace či nejasností se neváhejte obracet na email: info@thinktank.cz
Kontaktní osobou pro výjezdy v rámci projektu je:
Nikola Fousková, (603 863 351)
Trast pro ekonomiku a společnost

www.thinktank.cz

***

GROWL is a pan-European partnershipwith 9 partners designed to form an education network for degrowth. Academics, practitioners at the grass-roots level, researchers and political activists, among others, form a part of this network that aims at a plural and diverse skill and knowledge exchange, to support a major transition towards degrowth and a sustainable and fulfilling society. GROWL is supported by the Grundtvig fund for Learning Partnerships of the EU.