Trast pro ekonomiku a společnost zve zájemce na mezinárodní seminář „Transborder Laboratory for Cooperation from Below“, který proběhne ve dnech 14.-16.9. v Brně…

Seminář je pojmenován „laboratoř“ kvůli jeho experimentálnímu charakteru.
Čtyři spolupracující partneři z různého profilového prostředí pozvali kritické sociální badatele a aktivisty ( z oblasti rozvojové spolupráce, antiglobalisty, politické aktivisty ze střední a východní Evropy) k účasti na diskuzích a vzdělávacích přednáškách.

Vedle rozšíření vědomostí si seminář klade za cíl výměnu zkušeností mezi univerzitami a aktivisty. Diskutovat se bude také o vyhlídkách v přeshraniční spolupráci.

Podrobný program semináře je uveden zde (česky) a zde (anglicky). Účast na semináři je bezplatná, přihlášky přijímáme do 5.9. Více….