Zveme vás 29. ledna 2014 na jednodenní diskusní seminář s Davidem Korowiczem z irského think tanku Feasta.

KDY: Seminář proběhne ve středu 29. ledna 2014 (tlumočení zajištěno)

KDE: Brno, Vzdělávací centrum Otevřená zahrada – konferenční sál, Údolní 33

Program semináře:

10: 30 – 11:00  Prezence účastníků

11:00 – 13:00   První blok, přednáška a diskuse:  Vývoj komplexních společností z pohledu systémové teorie.  Závislost naší společnosti na výrobě a spotřebě, dopravní, energetické a finanční infrastruktuře – a přírodě.

13:00 – 14:30   Přestávka na oběd – možnost využít stravování v okolí

14:30 – 16:30 Druhý blok, přednáška a diskuse: Je možné změnit současný směr vývoje? Jaké jsou šance na udržitelný nerůst?  Hrozba kolapsu. Jak mapovat scénáře budoucích rizik: rozsah, omezení, indikátory.

Registrační pokyny: Na seminář se lze závazně registrovat prostřednictvím tohoto formuláře do 17. 1. 2014 či do vyčerpání kapacity míst v sále. Účast na semináři je díky podpoře z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky zdarma. V rámci dne bude pro účastníky k dispozici káva, čaj a malé občerstvení. Kontaktní email: openspace@thinktank.cz

David Korowicz je systémový analytik, vystudoval fyziku na Trinity College, University of London a Tyndall National Institute.  Zaměřuje se na environmentální limity a jejich vliv na komplexní socio-ekonomické systémy, na důsledky finančních šoků, na šoky způsobené pandemiemi a na širší osobní a společenské důsledky současných rychlých změn.  Je členem výkonné rady neziskové organizaceFeasta – Nadace pro ekonomiku udržitelnosti a nezávislým konzultantem v oblasti managementu rizik.  Webová stránka: www.davidkorowicz.com

Feasta – Nadace pro ekonomiku udržitelnosti vznikla v Dublinu v roce 1998 s cílem prozkoumat ekonomické, kulturní a environmentální aspekty udržitelnosti a dát svá zjištění k dispozici co nejširšímu okruhu lidí.  K tématům jejích výzkumů patří růst a limity růstu, systémy regulace emisí skleníkových plynů, potravinová bezpečnost, důsledkyropného zlomu a praktické možnostiekonomické lokalizace. Webová stránka: www.feasta.org

Semiář organizuje katedra environmentálních studií FSS MU a cetrum pro otázky životního prostředí UK v spolupráci s Trastem pro ekonomiku a společnost.