Čtvrtek 30.7.2009, Fakulta sociální studií MU, Joštova 10, BRNO, učebna 32.

Začátek v 17.00.

Seminář bude zaměřený na snahy o rozvoj obnovitelných zdrojů v USA a v EU. Obě velmoci o obnovitelných zdrojích hodně mluví a proklamují snahu o co největší rozšíření produkce elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Jaké jsou však přesně cíle USA a EU? A co USA a EU vlastně dělají, aby svých cílů dosáhli?

Seminář proběhne v češtině. Seminář proběhne za podpory Katedry environmentálních studií FSS MU.

Leták ke stažení [download id=“482″]

Anotace:

Prezident Bush se zaměřoval hlavně na snižování spotřeby paliv u automobilů, (diskutabilní) využití biopaliv a energetickou efektivnost. Prezident Obama učinil krok dale, a zahrnul do svého programu všechny obnovitelné zdroje. Jeho cílem je využívat 25% obnovitelné energie do roku 2025. Opatření, která pro naplnění tohoto cíle přijímá, jsou zejména zaměřená na vytvoření trhu, který by motivoval investory k investicím do obnovitelných zdrojů energie. Jedná se například o zlepšení elektrické rozvodné sítě, její úprava pro použití obnovitelných zdrojů energie, program daňových úlev a federální podporu úvěrů. Konkrétně Ministerstvo vnitra vytvořilo rámec, který usnadňuje využití kontinentálního šelfu pro větrné elektrárny. Vláda USA doufá, že to povede k rozvoji větrných parků v moři nedaleko pevniny.

EU ve své politice využívá různé cíle. Prvním a nejdůležitějším cílem je aby do roku 2010 20% elektrické energie bylo produkováno s využitím obnovitelných zdrojů energie. Navíc chce EU dosáhnout toho, aby 20% veškeré energie bylo z obnovitelných zdrojů (tedy vč. tepla). Seminář se však zaměří především na elektrickou energii. Narozdíl od USA však EU jako taková nepříjímá opatření k naplnění výše uvedených cílů, ale požaduje jejich splění od členských států. EU samotná je aktivní pouze v následujících oblastech: odstraňování bariér evropského trhu, nepříliš rozsáhlý dotační program (Intelligent Energy Europe), další program, zaměřený na spolupráci s jednotlivými členskými státy zaměřený na zlepšení rozvodné sítě, a dále EU udržuje informační platform pro průmyslové podniky, které se chtějí zaměřit na obnovitelné zdroje energie.

Zatím lze konstatovat, že EU je méně pro-aktivní než centrální vláda v USA. Dále lze říci, že přestože má EU mnohem delší historii podpory obnovitelných zdrojů, USA jsou v této oblasti aktivnější.

K tomu, abychom získali dobrý přehled, je nutné podívat se na jednolivé členské státy EU. Jako příklad uvádíme Nizozemí. V roce 2005 bylo asi 7% elektrické energie produkováno z obnovitelných zdrojů, přičemž většina z tohoto množství byla vyrobena z biopaliv. Holandská vláda nabízí daňové úlevy lidem, kteří vyrábějí energii z obnovitelných zdrojů, dále hraje aktivní roli při zakládání projektů výroby elektrické energie s využitím větru a nabízí dotace lidem, kteří se rozhodnou pořídit si fotovoltaickoé panely nabo jiné prostředky pro výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů. Kromě toho je mnoho zastánců system pevných výkupních cen a jejich zavedení ke stávajícím opatřením, neboť zájemců o dotace je mnohem vice, než mohou dotační programy uspokojit.

Lze učinit závěr, že USA jsou mnohem více tržně orientované, než Nizozemí. Nizozemská vláda kontroluje pomocí dotací velkou část rozvoje využití obnovitelných zdrojů. V USA je důraz kladen na úvěrové záruky, v Nizozemí naopak na dotace. Vůdčí role federální vlády USA v zemi je mnohem silnější, než role EU ve vztahu ke členským zemím.