Zveme vás 30. ledna 2013 na jednodenní diskusní seminář se Saamahem Abdallahem z britského think tanku New Economics Foundation (NEF).

leták ke stažení [download id=“399″]
Prezentace ke stažení: část 1 [download id=“402″] | část 2 [download id=“404″]

Seminář proběhne ve středu 30. ledna 2013 (tlumočení zajištěno v Centru ekologických aktivit města Olomouc Sluňákov.

Program semináře:

10: 30 – 11:00  Prezence účastníků

11:00 – 13:00   První blok, přednáška a diskuse: Je reálné v západních ekonomikách docílit ekonomiky,

která by nebyla závislá na růstu HDP?

13:00 – 14:30   Oběd (vegetariánský)

14:30 – 16:30 Druhý blok, přednáška a diskuse: Jaké indikátory mohou nahradit HDP? Jaké jsou jejich výhody a slabiny?

New Economics Foundation, nezávislý think tank založený v r. 1986 se sídlem v Londýně, se dlouhodobě zaměřuje na alternativy v oblasti ekonomické teorie a praxe. K jeho výstupům patří lokální ekonomické projekty (časové banky či projekt na podporu místních obchodů), tvorba a propagace indikátorů (např. lokální multiplikátor či index šťastné planety) a snahy o vytváření nových ekonomických modelů a vizí, které usilují o hledání alternativ k ekonomickému systému, založenému na trvalém růstu produkce. 

Saamah Abdallah pracuje v NEF od roku 2006.  Zabývá se otázkami kolem ekonomického růstu a jeho udržitelných alternativ a indikátory trvalé udržitelnosti a společenského pokroku. Podílel se na tvorbě indikátoru Happy Planet Index – index šťastné planety, dále na regionálních indexech udržitelného ekonomického blahobytu a na alternativách HDP na úrovni národního hospodářství. Patří k týmu, který zpracoval publikaci NEF  The Great Transition, která navrhuje konkrétní kroky k přechodu na nerůstovou ekonomiku.

Registrujte se na: openspace@thinktank.cz, počet míst je omezen. Bližší informace a dotazy: Nikola Fousková, tel. 603 863 351, e-mail: openspace@thinktank.cz. Na seminář pro zájemce (přihlášené a vybrané účastníky) navazuje třídenní diskusní seminář Otevřený prostor: Růst či nerůst?, bližší informace www.thinktank.cz.
____________________________________________________________________________

Seminář organizuje Trast pro ekonomiku a společnost (Brno) ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU a Centrem pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity.