8. 10. 2009, v 16:00 – 17:00, Brno, Fakulta sociálních studií, Joštova 10, učebna P22 (2. patro)

Trast pro ekonomiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na seminář

Finanční nástroje rozvoje podinvestovaných komunit a regionů: zkušenosti z UK a USA.

Seminář bude zaměřený na zkušenosti s tzv. Community Development Finance Institutions (CDFIs),

CDFIs jsou instituce, jejichž účelem je vytvářet příležitosti a prosperitu ve znevýhodněných

komunitách a regionech, k čemuž používají řadu finančních nástrojů, jak do lokálního rozvoje

přilákat soukromé zdroje financí.

CDFIs poskytující finanční služby, především půjčky, a podporu firmám a soukromým osobám.

Pomáhají lidem, kteří mají potíže získat finance z obvyklých zdrojů, jako jsou banky.

8. 10. 2009,  v 16:00 – 17:00, Brno, Fakulta sociálních studií, Joštova 10, učebna P22 (2. patro)

(zastávka tram 4 – Komenského náměstí, trol 38, trol 39 – Komenského náměstí)

Prosím rozešlete pozvánku všem, kteří by o téma mohli mít zájem.

Podrobná anotace:

CDFIs jsou novým jménem pro starý koncept svépomocného úvěru. Instituce podobné britským a

americkým CDFIs fungují po celém světě, kde přispívají k boji s finančním, potažmo sociálním,

vyloučením, napomáhají lokálnímu rozvoji a jsou prostředkem sociálního či etického investování.

Na rozdíl od České republiky jsou CDFIs (mezi něž se řadí např. úvěrní družstva) naprosto běžné

a navíc podporované státem. Proč tomu tak je se dozvíte na semináři.

Na setkání se těší Petra Němcová, koordinátorka Trastu