Trast pro ekonomiku a společnost Vás zve na seminář k našemu právě probíhajícímu výzkumu místního (obecního) vlastnictví produkce elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů v České republice. Seminář bude informovat o předběžných výsledcích výzkumu a to především v oblasti produkce elektřiny. V druhé polovině semináře bude prostor pro diskusi a posléze pro návrhy dalšího postupu výzkumu, především v oblasti produkce tepla.

V pondělí 7. prosince 2009, od 17.00 do 18:30 v Brně, v zasedací místnosti Ekologického právního servisu, Dvořákova 13, 2. patro.

Máte-li zájem se semináře zúčastnit, dejte mi prosím vědět na e-mailovou adresu: testrast@gmail.com.

Podrobná anotace:

Cílem výzkumu je shromáždit zkušenosti s výstavbou a provozem zařízení na výrobu elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů v obecním vlastnictví, a to především s ohledem na ekonomicko-sociální a bezpečnostní důsledky. Výsledky výzkumu budou zpracovány v diskusním sešitu poskytujícím praktické rady a informace obcím, jež uvažují o zprovoznění alternativního energetickéhozdroje v obecním vlastnictví. Diskusní sešit by měl vyjít na počátku května 2010. Projekt koordinuje Petra Němcová.

Koordinátorka projektu na základě osobních rozhovorů se starosty obcí produkujících elektřinu a/nebo teplo z obnovitelných zdrojů shromažďuje informace o počtu pracovních míst spojených s produkcí zelených energií, o tvorbě cen tepla z obnovitelných zdrojů, o vývoji cen tepla z obnovitelných zdrojů, o vlivu investic do obnovitelných zdrojů na rozvoj obcí, o rentabilitě provozů zařízení pro výrobu energií z obnovitelných zdrojů a o dalších přínosech a negativech.
Na setkání se těší, Petra Němcová, Stanislav Kutáček a Naďa Johanisová