Trast pro ekonomiku a společnost, o.s. a Místní akční skupina Moravský kras

Vás srdečně zvou na seminář:

Obnovitelné zdroje energie – příležitosti pro český venkov? Role partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem.

TERMÍN KONÁNÍ pátek 18. června 2010, prezence účastníků od

15:00, začátek semináře v 15:30, konec v 17:30

MÍSTO KONÁNÍ sídlo MAS  Moravský kras v budově společnosti Zemspol, Sloup 221

Proč je dobré se zúčastnit – co se dozvíte?

· Jaké byly dosavadní zkušenosti českých obcí s obcí vlastněnými větrnými, slunečními a malými vodními elektrárnami, bioplynovými stanicemi a biomasovými výtopnami.

· Obdržíte zdarma publikaci shrnující tyto zkušenosti.

· Budete mít možnost zeptat se na dění ve statní podpoře obnovitelných zdrojů člověka přímo zapojeného do jednání určujících její současnou podobu.

· Dozvíte se jakým způsobem bude v blízké budoucnosti finančně podporována výroba tepla z obnovitelných zdrojů energie.

· Zjistíte jaká motivace stojí za projekty občanských větrných elektráren  (Větrný park Drahany – spoluvlastnictví elektráren firmou Eldaco s občany místního regionu), jaké jsou ekonomické parametry projektů a dosavadní zkušenosti.

· Budete mít možnost diskutovat o potřebnosti partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

Registrace

Seminář je otevřen všem zájemcům. Svoji účast, prosím, potvrďte na e-mailovou adresu testrast@gmail.com nejpozději do 13. června 2010.

Program

15:00 – 15:30

Prezence účastníků semináře.

15:30 – 16:00

Prezentace zjištění výzkumu Trastu pro ekonomiku a společnost o zkušenostech českých obcí s obecně vlastněnými projekty výroby energií z obnovitelných zdrojů.

· identifikace dobrých a špatných vzorů, bariér a možných cest jejich překonání;

· význam partnerství soukromého a veřejného sektoru pro další rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Přednášející: Bc. Petra Němcová, koordinátorka výzkumného projektu Co přineslo využívání obnovitelných zdrojů energie českým obcím?

16:00 – 16:30

Situace ve státní podpoře obnovitelných zdrojů energie.

· situace kolem novely zákona o podpoře obnovitelných zdrojů energie a stop stav pro připojování nových větrných a slunečních elektráren;

· nestabilita sítě v důsledku připojování zdrojů obnovitelných zdrojů energie;

· připravovaná státní podpora výroby tepla z obnovitelných zdrojů energie.

Přednášející: Mgr. Petr Holub, bývalý ředitel Odboru udržitelné energetiky a dopravy Ministerstva životního prostředí.

16:30 – 17:00

Partnerství soukromého a veřejného sektoru v oblasti OZE – příklad občanských větrných elektráren.

· prezentace myšlenky občanských větrných elektráren – motivace, projekty (včetně ekonomických parametrů projektů, spolupráce s obcemi a (finanční) přínos
projektů pro obce), dosavadní zkušenosti, bariéry.

Přednášející: Mgr. Michal Janeček, předseda České společnosti pro větrnou energii, zástupce projektu Větrný park Drahany.

17:00 – 17:30

Závěrečná diskuse.

Jak je partnerství obcí a soukromého sektoru vnímáno zástupci veřejné správy a veřejností?

Je v regionu poptávka po takových partnerstvích?

Jaké bariéry brání jejich rozvoji a jak je lze překonat?

Uspořádání semináře bylo finančně podpořeno nadací Open Society Fund, Praha.