Schůze je otevřená všem členům Trastu i zájemcům o jeho činnost.

Vážení přátelé,

Trast pro ekonomiku a společnost si Vás dovoluje pozvat na členskou schůzi Trastu, která proběhne v sobotu 13. února 2010,

od 10:00 do 16:00 hodin v Brně.

Kde? Ekologický institut a Poradna Veronica, zasedací místnost, Panská 9 (cca 7 minut od vlakového nádraží po Masarykově třídě,

před náměstím Svobody doleva) Viz mapu:

www.mapy.cz

Pro koho? Schůze je otevřena všem členům Trastu i zájemcům o jeho činnost

Dále v textu najdete návrh programu. budete-li chtít, pošlete, prosím, Vaše připomínky či doplnění programu do pondělí 8. února.

Prosím, dejte nám vědět, pokud se zúčastníte schůze, nejlépe do pondělí 8. února.Dejte prosím také včas vědět, pokud

potřebujete přespat před nebo po schůzi, jsme chopni zajistit několik noclehů v polnějších podmínkách.(Pokud se nezúčastníte schůze,
netřeba se omlouvat).

Občerstvení bude k dispozici, budeme ale rádi, když přinesete něco k zakousnutí. Oběd zarezervujeme podle situace během schůze.

Prosím pište pouze na testrast@gmail.com.

Za Trast pro ekonomiku a společnost zve Naďa Johanisová a Standa Kutáček

organizuje Petra Němcová, kontakt: testrast@gmail.com, mobil: 608 658 305

Návrh programu schůze Trastu  – 13. února 2010

(Od 10 do 16:00 hodin v zasedací místnosti ekologického institutu Veronica v Brně – Panská 9, 3. patro)

10:00–10:15 Seznámení s novými příchozími, doplnění či úprava návrhu programu, určení zapisovatele

10:15—10:20  Plnění úkolů z minulé schůze

10:20–10:35 Informace o situaci v oblasti financování

– hospodaření Trastu od poslední schůze – prezentace účetního auditu Trastu (Standa Kutáček)

– přehled podaných a získaných grantů (Standa Kutáček)

– přehled nejbližších zajímavých uzávěrek – Open Society Institute a energetická bezpečnost (Standa Kutáček, Petra Němcová)

– zde je prostor pro navržení nových námětů, aktivit a projektů z řad členů

10:35–11:00 Činnost Trastu

– zprávy o činnostech – Otevřený prostor: Fair Trade, Free Trade, nebo jinak? (Naďa Johanisová, Standa Kutáček), výzkum obecních

obnovitelných zdrojů energie (Petra Němcová), hodnocení a další budoucnost EnergyBulletinu.cz (Standa Kutáček, Petra Němcová)

– Zpráva o budoucích aktivitách – závěrečný workshop projektu „Foreign Direct Investment“, 22. února 2010 v Praze

11:00-11:15 Přestávka

11:15-11:35 Členské záležitosti

– informace o členské základně a převedení nepřispívajících členů na členy sympatizující (Petra Němcová)

– problém nefunkční výkonné rady Trastu

– vybrání nezaplacených členských příspěvků (Petra Němcová)

11:35-12:15 Zaměření další činnosti Trastu

– brainstorming představ o budoucnosti Trastu – zde je prostor pro diskusi nad představami o rolích

členů v Trastu a spokojeností členů s jejich současnými rolemi

12:15–13:15 Oběd

13:15–14:00 Různé

– spolupráce Trastu s jinými organizacemi (Social Watch, iniciativa Jaroslavy Šťastné – měření dopadů sociální ekonomiky)

14:00-14:15 Přestávka

14:15–15:45 Standa Kutáček bude mluvit o tématu své dizertační práce: Oceňování externalit

16:00 Ukončení (domluvení termínu další schůze)

Setkání organizuje Petra Němcová – 608 658 305