head

Zveme vás na již devátý diskusní seminář typu otevřený prostor, tentokrát o jídle a jeho souvislostech.

Kdy: 28. ledna –1. února 2015 (středa večer až neděle ráno)

Kde: Kaprálův mlýn (Ochoz u Brna)

přihláška ke stažení

letáček ke stažení: A4, A5

Jak ovlivňuje to, co máme na talíři, svět kolem nás, a naopak? Co je potravinová suverenita a potravinová soběstačnost a jak je docílit? Co pomáhá a co brání jídlu z blízka (a co je ještě zblízka)? Jaká jsou fungující řešení na místní a regionální úrovni? Jak je můžeme posílit a kde začít? Jak mohou malé iniciativy přispět k proměně celého potravinového systému? Jaké jsou inspirace ze zahraničí? To jsou jen některé z otázek, o nichž doufáme, že na tomto setkání zazní. Všichni účastníci budou zároveň i lektory a naopak. Seminář je určen pro aktivisty, studenty, členy nevládních organizací, radní a starosty, zemědělce, podnikatele, učitele, úředníky, akademiky, novináře a všechny, kdo se o problematiku širších souvislostí produkce, distribuce a spotřeby potravin zajímají. Uvítáme, když budete prezentovat realizované či zamýšlené projekty (své nebo i ty, o kterých víte). V jednání je zahraniční host či hosté, tlumočení bude zajištěno. Sborníky z minulých ročníků, kde je podrobně popsána forma semináře a zaznamenány příspěvky účastníků, jsou dostupné zde.

Přihlášku lze stáhnout na této stránce (výše), případně na požádání pošleme elektronickou či tištěnou verzi. Součástí přihlášky je stručný motivační dopis: odpověď na otázky, co od semináře očekáváte a jaké téma/otázku/ projekt budete na semináři prezentovat či diskutovat. Vaše motivační dopisy nám pomohou vybrat účastníky tak, aby byl pro všechny obohacující.

Přihlášky přijímáme do pondělí 12. ledna 2015, během následujícího týdne (do 18. ledna) vás vyrozumíme, zda jsme vás na seminář vybrali (počet účastníků je omezen na 25) a požádáme o zaplacení nevratné zálohy. Účastnický poplatek bude 2000–3000 Kč, podle vašich možností, a zahrnuje ubytování a stravu. V odůvodněných případech můžeme poskytnout slevu na účastnickém poplatku. Prosíme uveďte v takovém případě zdůvodnění v přihlášce. Cestovné nehradíme.

Více o středisku ekologické výchovy (a skautské základně) Kaprálův Mlýn, kde budeme ubytovaní a kde bude seminář probíhat : http://www.kapraluvmlyn.cz/

Seminář Otevřený prostor: Jídlo, zemědělství, krajina organizuje Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií Praha, Pro-bio ligou a Katedrou environmentálních studií FSS MU. Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová a Stanislav Kutáček.

Více informací o semináři žádejte u Nikoly Fouskové (tel: 603 863 351), případně pište na: openspace@thinktank.cz či na Trast pro ekonomiku a společnost, Údolní 33, 602 00 Brno.

loga final