1.–5. února 2012  (středa večer až neděle ráno), Oldřichov v Hájích (Jizerské hory).

Leták A4 ke stažení [download id=“427″]

Zveme vás na seminář o alternativách privátního vlastnictví.  Co nám může nabídnout vlastnictví družstevní, komunitní, obecní, neziskové? Má i státní vlastnictví své výhody? Jaký je pohled na tyto alternativy u nás a ve světě?  Všichni účastníci budou zároveň i lektory (metoda diskuse open space čili otevřený prostor), cílem je hledání nových přístupů a pohledů v časech ekologické a hospodářské krize. Seminář je určen pro praktiky v této oblasti, aktivisty, akademiky, členy státní správy a samospráv, novináře, studenty a všechny, kdo se o tuto problematiku zajímají.

Účast přislíbil  Martin Large, dlouholetý praktik solidární ekonomiky a autor knihy Common Wealth  (V. Británie), v jednání je účast ekonomického myslitele prof. Hanse Diefenbachera (Německo). Tlumočení zajištěno.  

Přihláška ke stažení [PDF [download id=“430″], DOC [download id=“432″]], případně na požádání pošleme elektronickou či tištěnou verzi. Součástí přihlášky je stručný motivační dopis: odpověď na otázky  co od semináře očekáváte a jaké téma/otázku/ projekt byste rádi na semináři prezentovali či diskutovali. Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu openspace@thinktank.cz.

Přihlášky přijímáme do úterý  17. ledna 2012, během následujícího týdne (do 22.ledna) vás vyrozumíme,  zda jsme vás na seminář vybrali (počet účastníků je omezen na 25) a požádáme o zaplacení nevratné zálohy. Účastnický poplatek bude 1800–2800 Kč, podle vašich možností, a zahrnuje ubytování a stravu. V odůvodněných případech můžeme poskytnout slevu na účastnickém poplatku, prosíme v tom případě zdůvodněte v přihlášce. Cestovné nehradíme.
Více o centru ekologické výchovy Střevlík, kde budeme ubytování:  http://www.strevlik.cz/04_02.html

Tento seminář organizuje  Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Glopolisem – Pražským institutem pro globální politiku, Ekumenickou akademií Praha a Katedrou environmentálních studií FSS MU.  Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová a Stanislav Kutáček. Více informací o semináři žádejte u Lenky Parkánové ( 776110994 ), případně pište na: openspace@thinktank.cz  či na Trast pro ekonomiku a společnost, Dvořákova 13, 602 00 Brno.