Zveme vás na osmý ročník semináře Open Space/Otevřený prostor, tentokrát na téma svépomocného finančnictví.

Termín: 29.ledna – 2. února 2014

Místo:   ekoncetrum Jezírko, Brno – Soběšice

přihláška ke stažení; [download id=“357″],[download id=“359″]

letáček ke stažení: barevný, černobílý

O semináři:

Tématem diskuzního semináře budou možnosti svépomocného finančnictví. Během diskuzí se budeme zabývat například otázkami jak se vzájemně financovat, jak bezpečně zajistit úvěr pro dobrou věc, případně jak založit družstevní či komunitní nebankovní subjekt a dalšími. Všichni účastníci budou zároveň i lektory (metoda diskuse open space čili otevřený prostor), cílem je hledání nových přístupů a pohledů v časech ekologické a hospodářské krize.


Seminář je určen pro akademiky, praktiky, studenty, členy nevládních organizací, státní správy a samospráv, podnikatele, novináře a všechny, kdo se o tuto problematiku zajímají. Uvítáme, když budete prezentovat realizované či zamýšlené projekty (své nebo i ty, o kterých víte). Sborníky z minulých ročníků, kde je podrobně popsána forma semináře a zaznamenány příspěvky účastníků, jsou dostupné natěchto stránkách v kategorii publikace

 

Hostem semináře bude Paul Sander-Jackson z Wessex Community Assets. Paul Sander-Jackson žije  v jihozápadní  Anglii, kde se podílel na vzniku farmářských trhů a dalších projektů „jídla z blízka“.  Působil také v londýnském thinktanku New Economics Foundation a v organizaci Wessex Community Assets, neziskové úvěrní instituci, která mj. zprostředkovává etické úvěry a pomáhá sociálním podnikům získávat prostředky prostřednictvím emisí členských podílů.  Web organizace: http:/ /www.w essexca.co.uk/

Postup pro přihlášení na seminář a výběr účastníků:

Přihlášku na seminář lze stáhnout na začátku tohoto textu v .doc či .pdf verzi (případně na požádání pošleme elektronickou či tištěnou verzi). Součástí přihlášky je stručný motivační dopis: odpověď na otázky, co od semináře očekáváte a jaké téma/otázku/ projekt byste rádi na semináři prezentovali či o něm vedli diskuzi.

Vyplněnou přihlášku prosím zašlete na email: openspace@thinktank.cz Přihlášky přijímáme do úterý 14. ledna 2014, do konce týdne (do 19. ledna) vás pak vyrozumíme, zda jsme vás na seminář vybrali (počet účastníků je omezen na 25). Cestovné nehradíme. Pro akademické pracovníky a studenty mimopražských VŠ je díky grantové podpoře z Evropského sociálního fondu a rozpočtu ČR tento ročník semináře zdarma.

Pořadatelé a kontakty:

Seminář Otevřený prostor: Komunitní modely financování organizuje Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Katedrou environmentálních studií FSS MU a Centrem pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity. Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová a Stanislav Kutáček. Více informací o semináři žádejte u Nikoly Fouskové (tel: 603 863 351), případně pište na: openspace@thinktank.cz

RTEmagicC_OPVK_logolinkUK_440_01