30. ledna – 3. února 2013  (středa večer až neděle ráno), Ekocentrum Sluňákov, Olomouc.

Leták A4 ke stažení [download id=“407″]

Zveme vás na seminář o souvislostech ekonomického růstu. Co je vlastně ekonomický růst?  Je či není růst nutný pro prosperitu a je jeho alternativou krach ekonomiky?  Co je „udržitelný nerůst“ a kdo, kde a jak o něj usiluje? Jak jej realizovat v praxi?  Jak růst či nerůst souvisí se zaměstnaností, s energetikou, s rozvojem třetího světa, s lokalizací ekonomiky, se sociálním podnikáním a družstevnictvím? Všichni účastníci budou zároveň i lektory (metoda diskuse open space čili otevřený prostor), cílem je hledání nových přístupů a pohledů v časech ekologické a hospodářské krize. Seminář je určen pro akademiky, praktiky, studenty, členy nevládních organizací, státní správy a samospráv, podnikatele, novináře a všechny, kdo se o tuto problematiku zajímají. Uvítáme, když budete prezentovat realizované či zamýšlené projekty (své nebo i ty, o kterých víte). Sborníky z minulých ročníků, kde je podrobně popsána forma semináře a zaznamenány příspěvky účastníků, jsou dostupné zde.

Hostem semináře bude Christian Kerschner, ekologický ekonom  z Universidad Autonoma de Barcelona. Mezi jeho témata patří ropný zlom, ekonomika ustáleného stavu a koncept nerůstu,  otázka ekonomického měřítka a přístupy k technologiím. Tlumočení zajištěno.

Přihláška ke stažení [download id=“414″], [download id=“412″], případně na požádání pošleme elektronickou či tištěnou verzi. Součástí přihlášky je stručný motivační dopis: odpověď na otázky  co od semináře očekáváte a jaké téma/otázku/ projekt byste rádi na semináři prezentovali či diskutovali. Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu openspace@thinktank.cz.

Přihlášky přijímáme do pondělí 14. ledna 2013, během následujícího týdne (do 20. ledna) vás vyrozumíme,  zda jsme vás na seminář vybrali (počet účastníků je omezen na 25).

Více o Centru ekologických aktivit města Olomouc Sluňákov, kde budeme ubytování:  http://www.slunakov.cz.

 

Něco navíc – seminář o možnostech a bariérách přechodu na ekonomiku bez růstu a o indikátorech, které by mohly nahradit HDP

Semináři Otevřený prostor: Růst či nerůst? bude předcházet 30. ledna tamtéž jednodenní setkání se Saamahem Abdallahem z britské New Economics Foundation  o možnostech a bariérách přechodu na ekonomiku bez růstu a o indikátorech, které by mohly nahradit HDP. V případě, že máte zájem (zatím nezávazný) se semináře zúčastnit, vyznačte to prosím v přihlášce. Pošleme Vám ještě podrobnější informace.

__________________________________________________________

Seminář Otevřený prostor: Růst či nerůst? organizuje Trast pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s Ekumenickou akademií Praha, Katedrou environmentálních studií FSS MU a Centrem pro otázky životního prostředí Karlovy univerzity. Seminář podpořily Ostrovní-Elektrárny.cz. Organizaci semináře garantují Naďa Johanisová a Stanislav Kutáček. Více informací o semináři žádejte u Nikoly Fouskové (tel: 603 863 351), případně pište na: