Katedra environmentálních studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně pořádá společně s Centrem pro otázky životního prostředí Univerzity Karlovy a Trastem pro ekonomiku a společnost a první konferenci o etických financích v České republice.

Kde: Brno, Fakulta sociálních studií, Joštova 10

Kdy: 12. 9. – 13. 9. 2013

Jednací jazyk: čeština, angličtina – zajištěno simultánní tlumočení

Leták ke stažení [download id=“381″]

Cíle a náplň konference:

Hledání cest k etickému finančnictví probíhá v západním světě již několik desetiletí. Ekonomická a dluhová krize posledních let učinila tyto snahy ještě naléhavější. V České republice roste zájem lidí o možnost nakládat se svými penězi eticky odpovědně a sociálně a environmentálně udržitelně. Žádná taková možnost ale v rámci bankovního a investičního sektoru v ČR zatím neexistuje. Lidé jsou tak nuceni nadále nechávat správu svých peněz na konvenčních bankách, u nichž není zřejmé, jakou budoucnost nashromážděnými prostředky podporují.

Cílem konference je nastartovat proces vedoucí ke vzniku finanční instituce, která by umožňovala lidem v České republice nakládat se svými finančními prostředky eticky, společensky a environmentálně udržitelně. Konference přivede do Česka vybrané představitele etických bank ze zahraničí s jejich inspirací a zkušenost mi. Zároveň se konference zúčastní i domácí odborníci, aktivní skupiny i jednotlivci, kterým není lhostejné, jaký vliv mají koncentrované peníze bank na budoucnost naší země. Záleží jen na nás, zda se i v Česku dočkáme možnosti eticky spořit a investovat.

Předběžný program a pozvaní hosté:

Čtvrtek 12. 9. bude věnován prezentacím pozvaných hostů z EU a České republiky. Den bude zakončen panelovou diskuzí na téma možností vzniku etické finanční instituce v ČR a společným neformálním večerem. V pátek 13. 9. se účastníci sejdou v rámci pracovních skupin. V nich budou zkoumány různé cesty k vytvoření etické finanční instituce. Závěry pracovních skupin budou prezentovány na společném závěrečném panelu.

Pozvání na konferenci potvrdili: Oskar Kjelberg – bezúročná banka JAK (Švédsko), Christophe Guene – ekonom zabývající se společensky odpovědným finančnictvím (Belgie), zástupce Banka Etica (Itálie), Hans-Florian Hoyer – GLS – společensko-ekologická banka (Německo), Markus Stegfellner – Demokratische Bank Vídeň (Rakousko), Jaromír Hošek – záložna Creditas (ČR). V jednání: Bank Spółdzielczy w Nakle – družstevní banka (Polsko), zástupce Ministerstva financí ČR, crowdfundingové webové portály HITHIT a Kreativcisobe.cz.

Čtvrtek, 12. 9. 2013

10:00 – 10:20 oficiální zahájení konference
10:20 – 12:20 prezentace hostů
12:20 – 14:00 oběd
14:40 – 16:40 prezentace hostů
16:40 – 17:00 coffee break
17:00 – 18:00 panelová diskuze
Společenský večer

Pátek, 13. 9. 2013

9:30 – 11:00 setkání pracovních skupin
11:00 – 11:20 coffee break
11:20 – 12:50 výstupy pracovních skupin
a zakončení konference
12:50 – 14:00 oběd

Registrace a organizační pokyny:

Registrovat na konferenci se lze přes tento formulář * do 30. srpna 2013 či do naplnění kapacity . Konference je díky podpoře ESF a státního rozpočtu ČR pro pracovníky z akademické sféry a studenty bezplatná (registrace je však nutná). Po 30. srpnu je nutno domluvit případnou účast přímo s organizátory.

* pokud se formulář neotevře, zkopírujte si do prohlížeče následující odkaz:

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEQwVU9YMnVBTFFfMTdJS3Z6dFFUclE6MQ#gid=0

Máte-li předběžný zájem o konferenci, pište prosím na email: konference@thinktank.cz, budeme Vás rádi kontaktovat s aktuálními informacemi. Aktuální informace můžete sledovat také na stránkách: www.thinktank.cz

Kontaktní osoba:

Nikola Fousková
Email: konference@thinktank.cz
Telefon: +420 603 863 351
COŽP, Univerzita Karlova

Místo konání:

Fakulta sociálních studií
Masarykova univerzita
Joštova 10
602 00 Brno
_____________________

Další zajímavé materiály:

Studie Global Alliance for Banking on Values (GABV) – srovnání výkonu konvenčních a etických bank v době finanční krize. Anglicky.

http://www.gabv.org/wp-content/uploads/GABV-Report_Strong-and-Straightforward_The-Business-Case-for-Sustainable-Banking1.pdf

Studie Banky ve vlastnictví klientů – výhody rozmanitého finančního sektoru (Glopolis). Autoři studie prozkoumali údaje pocházející z 68 zemí s cílem nalézt úspěšné alternativy ke komerčním bankám a nalezli čtyři hlavní skupiny finančních ústavů ve vlastnictví klientů: družstevní banky, družstevní záložny, komunitní rozvojové finanční instituce (CDFIs) a spořitelny veřejné služby. Jejich společným rysem je cíl vytvořit hodnotu pro zainteresované osoby, nikoli pouze pro akcionáře. Studie pojednává trendy charakteristické pro tento typ bank, jejich výhody a co může limitovat jejich úspěšnost.

Studie: http://glopolis.org/cs/clanky/studie-banky-ve-vlastnictvi-klientu/

Mezinárodní principy družstevních záložen (vydané Světovou radou družstevních záložen – WOCCU). Principy představují základ pro porozumění, jak se družstevní záložny liší od jiných finančních institucí. Zabývají se se činností záložen, jejich řízením, ochranou spotřebitele a bezpečností a spolehlivostí.

Principy: http://www.woccu.org/financialinclusion/bestpractices

Berlínská výzva (výstup březnové konference pořádané organizací Global Alliance for banking on values). Výzva ve zkratce požaduje: 1. větší transparentnost bank (např. v případě nakládání s penězi vkladatelů), 2. princip udržitelnosti ve všech procesech bank (banky by měly implementovat posuzování udržitelnosti podporovaných projektů), 3. pestrost struktury bankovních institucí (regulátoři/státy by měly podporovat přiměřenost velikosti bankovních institucí a rozmanitost jejich forem – reakce na problém „too big too fail“)

Text výzvy v angličtině na stránkách aliance: http://www.gabv.org/our-news/value-based-banks-issue-berlin-declaration-to-transform-the-banking-system#.UVA6pRxnFBE

Informace o zahraničních hostech a institucích:

Oskar Kjelberg – bezúročná banka JAK (Švédsko):

Informace o bance JAK na vlastních stránkách (v angličtině): http://jak.se/english/english

Článek Nadi Johanisové ze Sedmé generace o fungování banky (v češtině): http://www.sedmagenerace.cz/text/detail/pujcovani-penez-bez-uroku-sen-ci-skutecnost

GLS – společensko-ekologická banka (Německo):

Informace o bance na vlastních stránkách (v angličtině): http://www.gls.de/die-gls-bank/ueber-uns/gls-bank/english-portrait/

Banka Etica (Itálie):

Informace o bance na vlastních stránkách (v angličtině): http://www.bancaetica.it/idea-and-principles

Christophe Guene – ekonom zabývající se společensky odpovědným finančnictvím (Belgie):

Představení Ch. Guena (v angličtině): http://www.european-microfinance.org/berlin2007/Speakers/CGuene.htm

Demokratische Bank Vídeň (Rakousko):

Informace o bance na vlastních stránkách (v němčině): http://www.demba.at/