Zájemce o kritickou diskusi o přínosech udržitelných projektů v bělokarpatském Hostětíně zveme na kulatý stůl, na kterém bude Trast prezentovat předběžné výsledky své analýzy…

V souvislosti s projektem „Modelové projekty udržitelného regionálního rozvoje – analýza přínosů, zdroj vzdělávání a inspirace“ pořádají Trast pro ekonomiku a společnost a ZO ČSOP Veronica kulatý stůl o přínosu udržitelných projektů v Hostětíně. Kulatý stůl proběhne v úterý 20. 11. 2006 od 9 do 13 hodin v Brně, v Domě pánů z Kunštátu (v knihovně naproti kavárně „Trojka“).

Leták ke stažení [PDF 128kB]

Program:
9.00 – zahájení
9.15 – Stručná historie udržitelných projektů v Hostětíně (Věra Pospíšilíková / ZO ČSOP Veronica)
9.30 – Cíl anylýzy přínosu udržitelných projektů v Hostětíně (Stanislav Kutáček / TES)
10.00 – Metodika a předběžné výsledky analýzy (Jitka Uhlířová / TES)
10.40 – Otevřená diskuse o metodice analýzy
11.15 – Přestávka (drobné občerstvení zajištěno)
11.30 – Pokračování diskuse, shrnutí závěrů
12.30 – Ukončení

Všichni zájemci z řad veřejnosti jsou srdečně zváni. Svoji účast nahlaste Jitce Uhlířové (e-mail xecjev@gmail.com, tel. 777 615 833).
Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.