Trast pro ekonomiku a společnost pořádá další ročník semináře Open Space / Otřevřený prostor. Tentokráte na téma „Energie, decentralizace a udržitelnost“. Otevřený prostor proběhne v Ekologickém volnočasovém centru Švýcárna nedaleko Adamova, v překrásném prostředí Moravského krasu. Účast na semináři přislíbil i Oscar Kjellberg, bývalý ředitel švédské bezúročné banky JAK.

Pozvánka ke stažení [download id=“504″].

Příhláška ke stažení [download id=“506″] nebo [download id=“508″].

Datum: 28.1. – 1.2. 2009 (středa večer – neděle dopoledne)

Počet účastníků 25-30. Účastnický poplatek je 1500-2500 Kč, podle vašich možností. Cena je včetně ubytování a stravy. Cestovné nehradíme. Tlumočení bude zajištěno. Účastníci budou požádáni o zaplacení zálohy. V odůvodněných případech můžeme poskytnout slevu na účastnickém poplatku.
Více o Ekologickém volnočasovém centru Švýcárna: http://modrykamen.brontosaurus.cz/svycarna/.

Organizaci semináře zajišťuje Naďa Johanisová. Více informací o semináři žádejte u Stanislava Kutáčka z Trastu pro ekonomiku a společnost, na e-mailu testrast@gmail.com nebo na telefonech  774 643 394  nebo  542 213 374 .

Pozvánka – leták a přihlášky na www.thinktank.cz. Součástí přihlášky je stručný motivační dopis: odpověď a otázky, čím vás seminář zaujal, co od něho očekáváte a jaké téma/projekt/otázku byste rádi na semináři prezentovali či diskutovali.

Přihlášky přijímáme do 12. ledna 2009.

TÉMA SEMINÁŘE

Seminář, který naváže na předchozí semináře „open space“ (otevřený prostor), pořádané Trastem pro ekonomiku a společnost ve spolupráci s dalšími organizacemi (O lokálních ekonomikách a udržitelném rozvoji, Růžďka 31.1.-4.2.2007; Demokratické ekonomiky a udržitelnost, Hostětín, 31.1.-3.2. 2008). Semináře se tentokráte zaměří primárně na téma energie v kontextu jak environmentální udržitelnosti, tak ekonomické demokracie a posilování lokálních ekonomických vazeb v éře končících levných fosilních paliv. Předpokládáme diskuse zejména na následující témata:

– rizika a šance ropného zlomu

– venkov jako zdroj energie

– decentralizovaný prodej (zelené) elektřiny

– energetická soběstačnost měst a obcí

– energie a měny

– energetická družstva v historii a dnes

– družstevní a obecní projekty zateplování obytných domů

Předpokládáme 25-30 účastníků zejména z řad energetických techniků, zástupců státní správy a samosprávy, neziskového, privátního i družstevního/sociálně ekonomického sektoru, studentů, ekonomů a zástupců médií. Účast přislíbil také zástupce švédské družstevní bezúročné banky JAK, která zvažuje investice do udržitelné energie v rámci penzijního pojištění. Cílem semináře bude vedle diskusí lidí z různých „subkultur“ i posílení vzájemné důvěry a navázání dlouhodobější spolupráce účastníků, včetně společných projektů. Seminář bude probíhat v češtině.

O TECHNICE OTEVŘENÝ PROSTOR – OPEN SPACE

Setkání typu otevřený prostor je typicky několikadenní, pouze s široce definovaným tématem. Cílem je dát dohromady lidi, kteří mají nejrůznější názory na dané téma a pokud možno i praktické zkušenosti. Umožnit jim diskusi, ve které by si tříbili argumenty a inspirovali se navzájem. Jednotliví účastníci mohou prezentovat svoje projekty, témata, otázky k diskusi, případně se účastnit pouze pasívně (tzv. „motýli“ – sedí a jsou krásní). Účastníci mohou též přebíhat mezi jednotlivými bloky programu od tématu k tématu (tzv. „čmeláci“ – přelétávají). Obvyklé je mít dva až čtyři programové bloky – jeden až dva dopoledne a další odpoledne. Konečná podoba detailního programu se tvoří až v průběhu akce podle zájmu účastníků a za asistence facilitátora. Z jednotlivých programových bloků se pořizují zápisy pro účely plánovaní dalších akcí a zprostředkování myšlenek semináře dalším zájemcům.

INFORMACE O ZAHRANIČNÍM HOSTU

Oscar Kjellberg – Švéd, člen vedení švédské družstevní bezúročné banky JAK (35 tisíc členů – viz též http://www.jak.se/). Momentálně pracuje na rozvoji banky, v oblasti řízení rizik a na rozvíjení mezinárodních sítí JAK banky.

Více o seminářích open space >>>